Arhiva 02.07.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:47.

Marijan Uršanić o promjenama u Eko Međimurju

U listu Međimurje nedavno smo objavili priopćenje za javnost koje nam je uputila tvrtka Eko Međimurje, a odnosi se na promjene u Upravi tog dioničkog društva. Podsjetimo, u priopćenju se, uz ostalo, navodi da je Nadzorni odbor za novog predsjednika Uprave ime-novao magistra informatike Sašu Novakovića koji je dužnost preuzeo s 2. lipnjem. Dosadašnji direktor, odnosno predsjednik Uprave Josip Kikelj s te je dužnosti odstupio iz osobnih razloga, a nadalje će biti savjetnik Uprave. Kao članovi Uprave tvrtke na svojim funkcijama i dalje ostaju Tomislav Radek, dipl. oecc., (financijski direktor) i Jurica Soldat dipl. ing., (tehnički direktor).

Na navedeno je svojim priopćenjem reagirao jedan od dioničara Eko Međimurja - Marijan Uršanić. On navodi: 

- Službeno priopćenje Uprave Eko Međimurja ne sadrži potpune podatke o promjenama u Upravi tvrtke. Naime, 12.04.2014. godine održana je glavna skupština Eko Međimurja d.d. na kojoj Uprava u sastavu: Josip Kikelj, Tomislav Radek i Jurica Soldat, nije dobila razrješnicu za svoj rad u 2013. godini.

Temeljem nedobivene razrješnice, Nadzorni odbor imenovao je novog predsjednika Uprave, magistra informatike Sašu Novakovića, što pobija informaciju iz priopćenja Uprave da je bivši predsjednik Uprave Josip Kikelj odstupio iz osobnih razloga. Tomislav Radek i Jurica Soldat također su članovi Uprave koja nije dobila razrješnicu za svoj rad u 2013. godini, ali su očito odlukom Nadzornog odbora i dalje ostali na svojim dosadašnjim funkcijama.

Interesantno je što je Tomislav Radek bio član Uprave koja također nije dobila razrješnicu na glavnoj skupštini 2010. godine za svoj rad u 2009. godini te je odlukom Nadzornog odbora ostao na svojoj funkciji, dok su preostala 2 člana Uprave zbog nedobivanja razrješnice odlukom Nadzornog odbora smijenje-ni sa svojih funkcija, kaže Uršanić, dodajući da je cilj njegovog priopćenja upoz-nati javnost s potpunim informacijama vezanim uz promjene u Upravi tvrtke Eko Međimurje d.d.

Velimir Kelkedi    

Izvor: 3088