Arhiva 02.09.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

MARTIN SEVER: Prevaren kupac Euro-iverovih stanova

Još 2005. godine – prema ugovoru točno 24. prosinca 2005. - poduzeće Euro-iver d.o.o. Josipa Vrbanca iz Čakovca (kojim je formalno rukovodio njegov sin Dino) trebalo je omogućiti useljenje kupcima stanova u novosagrađenoj stambeno-poslovnoj zgradi na starom čakovečkom sajmištu (Ulica D. Cesarića bb) .
Martin Sever prije gradnje kupio je (100-postotnim avansom) dva stana, no u vrijeme kad je trebalo doći do useljenja, zgrada je bila još daleko od dovršenja, a M. Sever (kao i drugi kupci koji se još uvijek, pritisnuti nevoljom, ne žele eksponirati u javnosti) nikako da dođu do informacije – a kada će zgrada jednom ipak biti dovršena, kada može preuzeti stanove koje je kupio?
No, umjesto toga – saznao je da je Euro-iver 21. veljače 2006. godine prodao zgradu u gradnji Kemoboji plus iz Zgreba, ali – utješno za kupce stanova – novi je vlasnik preuzeo obavezu završetka zgrade.
NATEZANJE
U strahu da stanovi neće biti dovršeni ni do proljeća 2006. godine, a već se među kupcima čulo da s Euro-iverom nešto ne štima, M. Sever Općinskom sudu u Čakovcu putem odvjetnika podnosi zahtjev za osiguranjem dokaza vlasništva jer, kaže Martin:
- U situaciji kakva je bila, na zgradi nisam imao nikakvih jamstava da će zgrada u dogledno vrijeme biti dovršena i stanovi predani, a kako sam i sam 25 godina bio građevinar, vidio sam da se radi iznimno loše, mimo pravila struke... Zgrada je u međuvremenu preprodana, novi se vlasnik postavio kao da prema nama kupcima nema obveza... Josip Vrbanec u jednom je trenutku čak pokušao prikazati da je moja uplata za dva stana zapravo pozajmica!
Kada sam se zadubio u problem i pokušao saznati što se zbiva, otkrio sam da je bilo problema s angažiranim izvođačima, da se mijenjalo projekte, da dokumentacija nije bila čista... Angažirao sam i građevinskog vještaka da procijeni stanje radova, da se moji stanovi identificiraju kao moje vlasništvo... I 2007. godina je prošla, a onda se ispostavilo da je i novi vlasnik zgrade također u sukobu s izvođačima radova zbog sporova oko (ne)plaćanja radova. Tako sam 2008. obavijestio Općinsko državno odvjetništvo o mogućim kriminalnim radnjama u cijelom tom poslu, a onda sam i prvi put došao do vas novinara...
NI MILIMETAR
Pet godina nakon što je već trebao preuzeti stanove i nakon što su o slučaju zgrade na starom čakovečkom sajmištu nakon Lista Međimurje izvještavale dvije televizije nacionalnog dometa i novine – Martin Sever nije se pomaknuo s rješenjem svog problema praktično ni milimetar. Premda se obratio na sve moguće adrese s kojih bi građanima, porošačima, vjerovnicima trebala dolaziti institucionalna zaštita – te zaštite nema, osim što je, kaže, policija korektno reagirala na prijave koje su podnošene i napravila istrage iz kojih je moguće jasno razabrati da su kupci stanova pali žrtvom neraščišćenih odnosa uključenih tvrtki, a možda i smišljene prijevare koju su zajedno provele.
TU DUŽNI, TAMO GRADE
Saznao je Martin i ovo: oba poduzeća investirala su u gradnju nizova apartmana na Braču u vrijeme u kojem kupcima stanova u Čakovcu nisu, tobože, mogla ispuniti obveze iz ugovora!? I k tome su bila pod ovršnim postupcima, u blokadama, a na nekretnini u Čakovcu!
Na zgradi u kojoj su dva stana Martina Severa, odnosno njegovih unuka za koje je stanove kupio, danas je cijelo brdo ovrha upisanih u teretni list na zemljišno-knjižnom izvatku koje Martin s nevjericom čita:
- Evo, gledajte – prvi je teret upisan 29. travnja 2005. godine temeljem ugovora o prodaji na iznos od 91.700 eura u korist fizičke osobe, godinu dana kasnije upisano je založnopravno osiguranje na 20,000.000 kuna u korist tvrtke Prvi faktor d.o.o. Zagreb, krajem 2009. godine ubilježena je ovrha utvrđenjem vrijednosti nekretnine, njezinom prodajom i namirenjem ovrhovoditelja F.J. Elsner Trading Gmbh, Am Heumarkt 10, Beč iz novčanog iznosa dobivenog prodajom, a ista takva zabilježba je i od Prvog faktora od početka srpnja ove godine...
Mi, kupci stanova, dogovorili smo s Kemobojom-plus, s direktorom Denisom Sarićem koji učestalo obećava da će se zgrada dovršiti, da nam se barem izdaju tabularne isprave kako bismo imali dokaz i bili sigurni da u toj zgradi imamo stanove da ih ne proguta – skupa s novcem koji smo dali – kakva ovrha... I trebali smo 14. srpnja u Zagrebu potpisati papire s Kemobojom-plus, ali onda se u igru opet vratio Euro Iver!
Punomoćnik Euro-ivera došao je sa zahtjevom da on izda tabularne isprave – uz dodatna potraživanja prema kupcima (!?), makar smo mi te stanove po predugovorima u cijelosti platili!
Više ne znam, kamo i kome se obratiti. I ponovo pitam – radi javnosti i radi ljudi koji bi mogli doći u sličnu situaciju u kakvoj sam ja: kako običan građanin može znati od koga kupuje stan, je li tvrtka uredna, poslovno vjerodostojna i postoje li mehanizmi zaštite nas običnih kupaca od prevaranata na tržištu? Potrošio sam novac kako bih angažirao vještaka i odvjetnika i još nisam dokazao ono što se u normalnim prilikama i ne mora dokazivati: da sam vlasnik stanova u zgradi koja nikako da se dovrši.
NEMA ŠTETE?!
U stanove smo ipak – mi kupci - u nedovršenoj zgradi uspjeli ući. Čak smo počeli nešto i sami uređivati, čak smo razmišljali da plaćanjem doprinosa za priključenje na javne mreže prema distributerima plina, vode, struje, kojima također nije plaćeno što je trebalo biti plaćeno, platimo sami, samo da osposobimo stanove za useljenje... Pokušajte izračunati koliko sam oštećen: da sam stanove iznajmljivao od 2006. do 2010. godine i po minimalnoj cijeni - koliko je to štete? Umjesto toga, znate što mi se dogodilo? U vrlo kratkom roku, ekspresno, moj zahtjev za naknadu štete i za pretrpljene boli u manje od mjesec dana projurio je sudom u Čakovcu kao neosnovan!
I što ću sad ja misliti? Zašto se ljudi koji su izveli odurnu prijevaru (i koliko sam saznao - prodajom onih apartmana na Braču građenih kada je trebalo završiti zgradu u Čakovcu silno profitirali) – šeću slobodni, drže jahte na vezu u Supetru na Braču, voze automobile skuplje od moja oba stana zajedno? Zašto se problem neispunjavanja ugovornih obveza ne može riješiti tako brzo kao moj zahtjev za odštetu?
Marijan Belčić

Izvor: 2888