Arhiva 05.12.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:59.

Međimurje - Alpe - Jadran

Župan Međimurske županije Matija Posavec prošli je petak boravio u Klagenfurtu, u Austriji, gdje je na poziv predsjednika pokrajinske vlade Koruške dr. Petera Kaisera, predsjedavajućeg Radne zajednice Alpe - Jadran, prisustvovao plenarnoj sjednici Radne zajednice Alpe - Jadran, osnivačkoj skupštini Vijeća Alpe - Jadran. Tamo je potpisao sporazum prema kojemu je Međimurska županija i službeno postala članica Saveza Alpe - Jadran.
U kraćem pozdravnom govoru župan Posavec naglasio je važnost članstva u Savezu Alpe - Jadran za poboljšanje transregionalne i prekogranične suradnje u svjetlu ulaska naše zemlje u Europsku uniju, posebno istaknuvši da je upravo regionalna suradnja jedan od temelja Europske unije. Savez Alpe - Jadran sljednik je Radne zajednice Alpe - Jadran, jedne od najstarijih regionalnih inicijativa u Europi. Novooformljen savez svim će zainteresiranim dionicima olakšati buduću suradnju u okviru projekata i iskorištavanje odgovarajućih EU programa, ali i suradnju na već dokazanim projektima, sufinanciranim iz zajedničkog proračuna. Svaka regija članica bit će svojevrsna Alpe - Jadran kontakt točka, odnosno, koordinator određenog tematskog područja. Međimurska županija preuzela je tematsko područje ENERGIJE I ZAŠTITE OKOLIŠA, za koje preuzima vođenje i ulogu kontakt partnera i kontakt osobe za sve zainteresirane za projekte iz navedenog područja.
Savez Alpe - Jadran imat će zajednički proračun iz kojeg će se ubuduće podupirati priprema i kandidatura projekata za EU programe, kao i sufinanciranje manjih prekograničnih projekata. Članice Saveza Alpe - Jadran su austrijske pokrajine Koruška, Gradišće i Štajerska, Republika Slovenija te hrvatske županije Istarska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska te mađarska županija Vas. Pored navedenih članica, očekuje se uključivanje u Savez Alpe - Jadran i ostalih hrvatskih županija, talijanskih regija te u budućnosti i regija i gradova zapadnog Balkana.

Izvor: 3058