Arhiva 21.10.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

MEĐIMURJE PLIN: Opomene kao blef

Zaračunava li Međimurje plin neplaćene račune i opomene koje iz njih proizlaze “na blef”, tako da pošalje račun, pa ako stranka plati - dobro, ako ne - također dobro? Naša čitateljica iz Strahoninca iznijela nam je svoj slučaj za koji smatra da govori da Međimurje plin baš tako radi.
- U 2002. godini ostala sam dužna 14,53 kune, što sam iz određenih razloga odbijala platiti, a onda sam dobila opomenu i dugu pribrojenu zateznu kamatu od 93 kune. Poslije su to zaboravili i nisam dobivala nikakve opomene, da bih pred dvije godine počela ponovo dobivati opomene, od kojih je svaka toj obvezi dodavala 30 kuna mjesečno. Sad je tako ukupan iznos za koji me Međimurje plin tereti porastao na više od 790 kuna. Bila sam u Međimurje plinu da bih prigovorila. I sami su priznali da je za neplaćen račun iz 2002. nastupila zastara, i to već nakon godinu dana, iako ja iz svoje struke znam da se drugdje prakticira rok od dvije godine. Odgovorili su mi da njihov kompjutorski program tako radi. Rekla sam im neka me tuže ako smatraju da za to imaju osnovu ili neka mi isključe plun. Zatražila sam i savjet odvjetnika koji su mi rekli da je postupanje Međimurje plina smiješno, a i sugerirali da slučaj izložim u javnosti.
Direktor Međimurje plina Vladimir Ivković ne smatra da je situacija smiješna. On objašnjava:
- Zastara ne znači prestanak obveze plaćanja, ona znači samo da se nakon roka zastare dug više neće moći utjerati sudskim putem – ostaje ili dobrovoljno poravnanje ili podsjećanje na dug opomenama, dok se ne plati. Opomene za neplaćen račun počele su stizati 2008. godine jer nas je na to obvezala Vlada, to nije naša odluka. Vlada je utvrdila Opće uvjete korištenja plina, a u njima kao mjeru osiguranja naplate potrošenog plina propisala i opomenu, a kao trošak svake od opomena odredila 30 kuna. Obveze naše korisnice nisu prestale, one su utvrđene Zakonom o obveznim odnosima. Ona će morati platiti i opomene i onaj stari dug, sa zateznom kamatom.
Ako ne bude suda, ostaje, znači, drugo – plaćanje obveze ili isključenje plina.(k)

Izvor: 2895