Arhiva 05.12.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:59.

Međimurske vode ostaju samostalno poduzeće

U organizaciji sustava pružanja vodnokomunalnih usluga u Hrvatskoj, opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda predstoje značajne promjene. Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina nedavno je najavio smanjenje broja tvrtki koje se bave pružanjem usluga na ovom polju - s blizu 160 na dvadesetak, u prosjeku jednu po županiji. One će ostati u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, rekao je, a još jednom opovrgnuo špekulacije o mogućoj prodaji Hrvatskih voda. No, spomenuo je i cijene tih usluga - izgradnja sustava vodoopskrbe, ali sada sve više i kanalizacijskih, s pročistačima, donijet će troškove, što znači i više cijene ovih usluga. Istina, negdje je moguće da racionalizacija mreže vodnokomunalnih poduzeća donese i niže cijene od dosadašnjih. Okrupnjavanje subjekata u sustavu i nove, većinom više cijene usluga - po našem, međimurskom iskustvu to zvuči uznemirujuće. Već se moglo čuti i ocjenu da ćemo sada svi plaćati razvoj sustava koji je u mnogim dijelovima Hrvatske zakržljao. Gdje smo u ovoj reorganizaciji mi, što će u njoj biti sudbina Međimurskih voda i hoće li nam ona donijeti više cijene usluga vode i kanalizacije? Najavljene promjene neće imati neposrednog utjecaja na rad i poslovanje Međimurskih voda, rekao nam je njihov direktor Vladimir Topolnjak kojeg smo zamolili za objašnjenja o tome što se događa, a i odgovore na spomenuta pitanja. Rekao nam je:
- Najavljeno okrupnjavanje ne odnosi se na nas. Od blizu 160 poduzeća u ovoj djelatnosti u Hrvatskoj, mnoga su mala, mjesni vodovodi, ni poslovno dovoljno snažni ni stručno ekipirani da bi mogli voditi razvoj sustava, osobito ne da bi bili u stanju formulirati projekte koje se može kandidarati za pomoć EU-a. Hrvatska je pred njom preuzela obvezu da će do 2023. godine za sva naselja s više od 50 stanovnika osigurati opskrbu pitke vode, a za sva s više od 2 tisuće odvodnju fekalnih voda s pročistačem – EU je to spremna u značajnoj mjeri financirati, ali razvoj moraju ponijeti dovoljno snažna poduzeća. Po zakonskim kriterijima, velikim isporučiteljem vodnih usluga smatra se poduzeće koje građanima isporuči 2 milijuna kubika vode, a mi smo blizu 5 milijuna. Mnoštvo je ovih malih - u Zagorju, npr., uz Zagorski vodovod, još uvijek djeluje 14 mjesnih. Nije rijedak slučaj da su vodnokomunalne djelatnosti, čak i veći sustavi, tek dio komunalnih poduzeća, skupa s parkiralištima, uređenjem groblja ili kamenoklesarstvom. Oni do 31. prosinca ove godine imaju rok da usklade djelatnost sa zakonom o vodama i izdvoje se. Rok je inače već odgađan, ali sada je konačan jer se treba držati pravila EU-a. Oni koji ga prekorače, neće se od 1. siječnja 2014. godine moći kandidirati za pomoć Hrvatskih voda, Ministarstva i EU-a. Ali sve su to pitanja u kojima su Međimurske vode već odavno raščistile svoju situaciju. Mi pokrivamo cijelo područje Županije, imamo uhodanu dobru suradnju s Hrvatskim vodama i Ministarstvom, već niz tako ostvarenih projekata i niz aktualnih i u pripremi. Nema razloga ni za bojazan od centralizacije ili čak podržavljenja djelatnosti. Pa Hrvatske vode pred nekoliko su godina izašle iz suvlasništva u Međimurskim vodama, i to bez naknade. Taj proces neće sad ići obrnutim tijekom. U razgovorima o ovim promjenama u sustavu zato je nama već jasno naznačeno da Međimurje, odnosno Međimurske vode ostaju jedno - i samostalno uslužno područje.
No, pitanje cijene usluga ipak je uvijek aktualno. Je li isključena socijalizacija troškova koji će nastati nadoknađivanjem zaostataka u drugim dijelovima Hrvatske, nećemo li ju mi osjetiti u cijeni? Topolnjak kaže:
- Cijene naših usluga moraju odobriti naši vlasnici - to su gradovi i općine te Županija, a one će to i ostati, što je rečeno, te Vijeće za vodne usluge pri Ministarstvu poljoprivrede.
Sad je teško reći što će biti s cijenom. S razvojem sustava kanalizacije, rastu i troškovi, treba računati s amortizacijom koja je za nas velika stavka. No, kako bilo, cijena će se formirati ovdje, na temelju naše poslovne računice.
U računu koji dobivaju naši potrošači sadržane su i naknade za zaštitu voda i za korištenje voda koje su prihod Hrvatskih voda, služe razvoju sustava. No, njihova visina ionako je u rukama države, bez obzira na sad aktualne promjene.
Dražen Kovač

Izvor: 3058