Arhiva 27.06.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:23.

MEĐIMURSKE VODE: Tko je platio, platio!

Nedavnim izmjenama dvaju zakona ukinuta je naknada za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno na vodovod i kanalizaciju. Vijest koja će obradovati one koji se tek trebaju priključiti na ove sustave, ali će imati i neke druge posljedice o kojima nam je (prije smjene na vrhu Međimurskih voda) govorio Josip Zorčec.
Kad će započeti priključivanje po novim uvjetima?
- Gradovi i općine dužni su u roku od šest mjeseci uskladiti svoje odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, u dijelu koji se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje. Dok njihova vijeća ne donesu odluke, naknada će se naplaćivati.
No, mi smo svim jedinicama lokalne samouprave već poslali prijedlog da svoje odluke izmijene.
Ovime će se i skratiti procedura priključenja budući korisnici više neće morati u svoju općinu ili grad kako bi podmirili naknadu, sve radnje obavljat će se kod nas, u Međimurskim vodama. Značajno je i što je iz Zakona o vodama brisana odredba da - ukoliko se vlasnik nekretnine ili druge građevine ne priključi na komunalne vodne građevine, jedinica lokalne samouprave na prijedlog isporučitelja vodnih usluga donosi rješenje o obvezi priključenja na teret vlasnika nekretnine, odnosno druge građevine. Zbog kompliciranosti postupka, u praksi se to nije provodilo. Sada je određeno da će se neispunjenje obveze kažnjavati prekršajno. Za nepriključenje nekretnine ili druge građevine u propisanom roku predviđene su kazne u iznosu od 10 do 50 tisuća kuna za pravne osobe, a u iznosu od tisuću do 5 tisuća kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi i za fizičke osobe.
U dobroj vijesti za buduće korisnike sadržan je i element nepravde prema dosadašnjim korisnicima koji su platili naknadu ili ju još plaćaju. Može li se njih obeštetiti na neki način, možda popustom u cijeni usluge ili sličnim?
- Oni koji su već platili naknadu za priključenje, ne mogu računati s povratom plaćenog od Međimurskih voda. Naknada za priključenje prihod je jedinice lokalne samouprave za strogo utvrđene namjene i dosad prikupljena sredstva za njih su i utrošena. To nije stvar Međimurskih voda. Moguće obeštećenje pitanje je za lokalnu samoupravu.
Dražen Kovač

Plaća se samo izvedba
Građani i pravne osobe ubuduće će plaćati samo izvedbu priključaka. Cijena ovisi o konkretnim troškovima - kod vodovoda ona se u pravilu kreće od 2 i pol do 5 tisuća kuna, a kod kanalizacije od 2 i pol do 10 tisuća, ali se može plaćati obročno. U Međimurskim vodama očekuju da će se u narednom razdoblju na vodovod priključiti oko 10 tisuća novih potrošača, a isto toliko i na kanalizacijski sustav.

Izvor: 3035