Arhiva 09.09.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

MESAP: M. Novak v.d. direktor na pola godine!

Nadzorni odbor Mesapa d.o.o. u Nedelišću održao je minulog utorka sjednicu na kojoj je odlučivao o imenovanju direktora tvrtke. Kako smo već javljali, na natječaj je stiglo pet mol-bi, od kojih su tri - Zlatka Božića, Vitomira Kirića i Marjana Novaka - zadovoljavale uvjete. Nakon razgovora obavljenih s trojicom kandidata, NO je u prvi plan stavio Kirića, inače zaposlenika Mesapa i zamjenika načelnika Općine Nedelišće.
Također smo već javljali da se u tjednima iza nas preispitivao moguć sukob interesa Vitomira Kirića, a na sjednici od utorka i na tu je dvojbu - na neki način - stavljena točka. Aktualan direktor Marjan Novak imenovan je vršiteljem dužnosti za narednih šest mjeseci, a iza provedbe - točnije poništenja - drugog za redom natječaja za imenovanje direktora je, usudimo se zaključiti, još jedan neuspjeh.
Zbog čega neuspjeh? Iako javno nije izrečeno, dosad se dalo nedvosmisleno zaključiti kako suvlasnici Mesapa d.o.o., Međimurska županija i Općina Nedelišće, na čelu Društva žele promjenu. No, Nadzorni odbor prošlog je tjedna zaključio kako “nijedan od trojice kandidata, u ovom trenutku, svojim planom razvoja MESAP-a nije u potpunosti ispunio očekivanja članova Nadzornog odbora”.
U priopćenju za javnost koje nam je uputio predsjednik NO-a Kristijan Mavrek, među ostalim, stoji očitovanje zatraženo od pravne službe Međimurske županije u pitanju eventualnog sukoba interesa jednog od kandidata, konkretno V. Kirića. Mavrek navodi da je utvrđeno kako “zamjenik načelnika Općine ne može za vrijeme dok obnaša dužnost biti član uprave trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave”.
Konkretno navodeći stavove NO-a, Mavrek ističe poništenje natječaja za imenovanje direktora “zbog toga što nijedan od kandidata za mjesto direktora MESAP-a d.o.o. nije u potpunosti zadovoljio kriterije iz natječaja - posebno se to odnosi na dio u kojem su kandidati prezentirali plan daljnjeg razvoja Mesapa.
Imenovanje sadašnjeg direktora Marjana Novaka, kojem je ugovor o radu prestao važiti 31. kolovoza, vršiteljem dužnosti direktora počinje 1. rujna na rok od šest mjeseci, s mogućnošću produljenja do godinu dana”.
Novi natječaj za direktora Mesapa bit će raspisan u roku od pola godine.
Mavrek: Mesapu treba obrazovan kadar!
Razgovarali smo s predsjednikom NO-a Mesapa Kristijanom Mavrekom koji svoj javni istup karakterizira kao osobni.
- Kao predsjednik Nadzornog odbora MESAP-a, a u ovoj prilici, govorim isključivo u svoje osobno ime s obzirom da sam stavove iznio i na sjednici Nadzornog odbora koji je prihvatio moje argumente, daljnji razvoj Mesapa vidim u nekoliko pravaca.
Društvo mora proširiti djelatnost na savjetodavni centar za poduzetništvo koji će pravnim i ekonomskim savjetima pomagati malim i srednjim poduzetnicima u osnivanju i razvoju poduzeća ili obrta, ishođenju potrebnih dozvola, pripremi investicijskih studija za dobivanje kredita u HBOR-u ili poslovnim bankama, ishođenje garancija za kredite pri Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, istraživanje tržišta i drugo. Time i transformacijom u nešto šire područje Mesap će moći aplicirati na različite fondove u zemlji i inozemstvu - kaže Mavrek.
Govori i o organiziranju međimurskih poduzetnika za nastup na sajmovima u zemljama okruženja, gospodarskoj diplomaciji županijskog predznaka, izradi dokumentacije poduzetnicima za dobivanje nepovratnih sredstava iz ministarstava, dokapitalizaciji Mesapa, organizaciji specijaliziranih sajmova od lokalnog značaja izvan prostora Mesapa, i to na području cijelog Međimurja.
- Sadašnji v.d. direktora Marjan Novak jedini je u svom planu daljnjeg razvoja Mesapa bio na tragu ovih mojih vizija i ideja kako transformirati Društvo u nešto održivo i, prije svega, nužno potrebno za razvoj poduzetništva u Međimurju.
Zbog toga sam predložio da se Marjanu Novaku ponudi mjesto v.d. direktora na šest do dvanaest mjeseci.
U tom periodu očekujem da Novak Nadzornom odboru, Županijskoj skupštini i Općinskom vijeću Nedelišća predloži plan sukladan ovim mojim očekivanjima - dodaje Kristijan Mavrek naglašavajući da Mesap mora imati obrazovan i motiviran kadar pravne i ekonomske struke.
ŽŽ - županijska žalost
Mavrek za list Međimurje naglašava kako županijske službe ne rade svoj posao u okviru očekivanja javnosti, u ovom slučaju poduzetnika i gospodarstvenika. Osvrće se na rad Upravnog odjela za gospodarstvo, za čije se mjesto pročelnika i sam svojedobno natjecao.
- Moram reći još nešto. Žalosno je što sve ovo o čemu govorim rukovodstvu Međimurske županije, kao većinskom vlasniku, nije predložio županijski Upravni odjel za gospodarstvo. Smatram da bi razvoj međimurskog poduzetništva trebao biti njihov posao, a ne posao Nadzornog odbora jednog trgovačkog društva koji prema zakonskoj regulativi isključivo nadgleda poslovanje trgovačkog društva. Upravni odjel za gospodarstvo MŽ mogao bi, primjerice, županijskom rukovodstvu predložiti da ne daje direktno novac Mesapu, već da poduzetnicima podijeli vouchere s kojima im financira, npr., 50 posto sajamskog prostora. Vouchere bi poduzetnici predali Mesapu prilikom plaćanja prostora, a ovi bi naplatili od Županije.
Tako bi Županija bila sigurna da poduzetnici imaju potrebe za izlaganjem na tom sajmu, osigurali bi djelomično da Mesap nema hrpu neplaćenih računa za sajamski prostor i postigli bi to da poduzetnici osjećaju kako im Županija ipak koliko-toliko pomaže u poslovanju.
Osim toga, voucheri mogu služiti i za druge aktivnosti poduzetnika, npr., investicijske studije za kredite, istraživanje tržišta i drugo. Uvijek će rezultati biti slični. U svakom slučaju, Mesapu predstoji velik preustroj u narednom razdoblju. Ili će krenuti potpuno novim pravcem ili bolje da ga nema - kaže Kristijan Mavrek.
Aleksandra Ličanin

Mesap d.o.o. Nedelišće dobavljačima je dužan 400 tisuća kuna i isto toliko ima potraživanja od korisnika usluga.
- Kad bismo sve naplatili i svima platili kojima su nam dužni, bili bismo na nuli. Na prošloj sjednici NO-a donijeli smo odluku da se ide u sudske tužbe prema dužnicima iz 2008. i 2009. godine jer drugačije ne možemo doći do svog novca. Nama bi svi blokirali račun, a mi smo prema drugima obzirni - zaključuje predsjednik Nadzornog odbora Kristijan Mavrek. (al)

Izvor: 2889