Arhiva 10.01.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:00.

MEV predstavljen u Oxfordu

Međimursko veleučilište u Čakovcu i njegova dekanica dr. sc. Nevenka Breslauer pozvani su da se predstave u Oxfordu, na skupu vodećih u znanosti i obrazovanju koji je okupio predstavnike sveučilišta iz cijelog svijeta. Skup je održan polovicom prosinca na tri oxfordske lokacije, a dekanica Breslauer i profesorica engleskog jezika Marija Miščančuk među stotinjak prestižnih fakulteta iz 35 zemalja bile su jedine predstavnice iz Hrvatske.
- I nas je iznenadio poziv na ovaj ugledan skup jer smo mlado veleučilište i naš je razvojni put tek počeo. No, poziv EBA-e i sama nominacija za njihovu nagradu velik je iskorak za nas. Bile smo u prilici predstaviti Hrvatsku i Međimurje kao regiju znanja, sporta, radišnosti i turističkih potencijala. Emitirali smo video o MEV-u, svi propagandni materijali koje smo donijele “planuli” su sa štanda, a stvorene prilike za novu suradnju odmah smo iskoristile. Već je na skupu dogovorena suradnja s Ukrajinom, a finsko sveučilište zainteresirano je za suradnju s našim stručnim studijem menadžment sporta i turizma, ističe dekanica Nevenka Breslauer.
- Cijeli je svijet bio na jednom mjestu i svi smo bili jednaki. Na ovakvim je skupovima važno sudjelovati jer prenose se ideje iz drugih akademskih sredina i u njima se možda možemo pronaći, kaže Marija Miščančuk, a predsjednica Upravnog vijeća MEV-a dr. sc. Blaženka Novak dodaje da su domaćini skupa prepoznali smjer razvoja naše ustanove.
MEV trenutno ima 840 studenata u tri studijska programa, 25 zaposlenika i 43 vanjska suradnika.
A. Ličanin

Izvor: 3063