Arhiva 07.03.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:02.

Na koji je način angažiran domar na SRC-u Trate?

Našem uredništvu obratio se nezaposleni čitatelj Rudolf Pivar iz Nedelišća, želeći saznati odgovor na pitanje na koji je način odabrana osoba koja obavlja poslove održavanja u novosagrađenom objektu Sportsko-rekreacijskog centra Trate u Nedelišću, odnosno - je li bio raspisan natječaj. I sam je, napominje, dao molbu za spomenutu poziciju, no, u općinskoj upravi rečeno mu je da Općina neće zapošljavati nikoga.
Potom je ipak angažirana osoba koja obavlja spomenuti posao. Po onome što nam je rekao načelnik Nedelišća Darko Dania, može se zaključiti da je došlo do pogreške u komunikaciji na relaciji Pivar - Općina.
- Između 6 kandidata koji su interes za posao iskazali još ranije, odabrana je osoba s odgovarajućom stručnom spremom, ali ne radi se o zaposlenju.
Osoba je angažirana na 3 mjeseca, putem ugovora o djelu. Tek dok se cjelokupna situacija u vezi Trata raščisti, jer još moramo regulirati pojedina pitanja s izvođačem radova, bit će raspisan javni natječaj za posao domara. To će voditi općinska tvrtka Nekretnine d.o.o., odgovara Dania.(V.Kelkedi)

Izvor: 3071