Arhiva 03.12.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:51.

Nasilje nad osobama s invalidnošću

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava 3. prosinca, 2. prosinca je u hotelu Park u Čakovcu održan okrugli stol u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske žžupanije na kojem su sudjelovali predstavnici i članovi udruga članica te drugih asocijacija, ustanova i institucija koje okupljaju osobe s invalidnošću ili skrbe za njih. Tema skupa bilo je psihičko, ekonomsko nasilje te nasilje putem interneta nad osobama s invalidnošću. U radu skupa sudjelovala je i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak.

- Na skupu je zaključeno da treba poraditi na koordinaciji sustava koji se bave rješavanjem problema nasilja nad osobama s invalidnošću, postići hitnost pravosuđa u rješavanju slučajeva, te pružiti pravodobnu stručnu pomoć žrtvama - kaže predsjednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije Marija Ciglar.

Izvor: 3110