Arhiva 01.02.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

NEPLAĆENE KAMATE I OPOMENE OSTAJU NA RAČUNU ZA PLIN

Potaknuti obraćanjem jednog poduzetnika koji se u našem uredništvu požalio na, njemu, nejasan, račun za potrošnju plina, potražili smo u Međimurje plinu odgovor na to i još neka pitanja. Ovaj prvi problem, ako se tako može nazvati, odnosio se na opomenu koja je navedenom poduzetniku obračunata u visini 30 kuna iako, kako nam je tvrdio, uredno podmiruje svoje obaveze.
Direktor Međimurje plina Vladimir Ivković pojasnio nam je sadržaj računa za pravne osobe i zbog čega se na njima može naći zaračunata opomena. Izvorište je u obračunatoj zateznoj kamati za zakašnjelo plaćanje koja se obračunava prema članku 29 Zakona o obveznim odnosima i uračunavanju obveza prema članku 171. istog zakona.
- Kada dužnik podmiri glavnicu, obračunava se kamata. Za domaćinstva, kada se plati potrošen plin tijekom mjeseca za protekli mjesec, ne obračunavamo kamatu za taj mjesec. Kada se ne plati najmanje 50 dana od dana nastanka obaveze, šaljemo pismenu opomenu koja stoji 30 kuna - ističe Ivković.
Pojednostavljeno, ako ne platite potrošnju plina za 11. mjesec kojoj je rok plaćanja (valuta) 15.12.2009., opomenu za to dobit ćete tek 15.2.2010.
- Za pravne subjekte koji su u sustavu PDV-a kamata se obračunava po isteku valute. Kada se obaveza ne plati 50 dana, šaljemo opomenu koja stoji 30 kuna. Naši kupci znaju sami sebi poremetiti obaveze za potrošen prirodni plin, i to tako da plate iznos umanjen za kamatu ili opomenu. To je neispravno, a program u kojem radimo to ne prepoznaje kao izuzetak. Prema članku 172 Zakona o obveznim odnosima, glavnica time ostaje otvorena jer prvo se podmiruje iznos kamate, pa trošak opomene, pa tek onda glavnica - kaže V. Ivković pojašnjavajući da je princip slanja opomene jednak kao u gore navedenom primjeru.

Zamjena brojila je besplatna, ali...

Pitali smo također o navodnoj naplati zamjene plinskog brojila koja je za potrošače uvijek bila besplatna. Poznato je da plinsko brojilo, brojilo za struju ili vodomjer plaćamo kod prve kupovine, a njihove zamjene su besplatne. Našem je uredništvu nedavno data informacija da Međimurje plin navodno naplaćuje zamjenu brojila.
- Zamjena brojila se ne računa posebno, usluga zamjene je trošak uračunat u distributivnu razliku. Kupci prirodnog plina kod istovremenog obavljanja zamjene brojila i provjere s ispitivanjem plinskih instalacija u objektu smatraju da plaćaju zamjenu brojila. Postupak je istovremen zbog zakonske obaveze provjere i ispitivanja plinskih instalacija u objektu koju bi uslugu inače, da je drugačije, trebali dvaput naplatiti - obrazlaže u pisanom obliku Vladimir Ivković.
Kada se promijene brojilo i regulator, obavezno se moraju provjeriti i sve instalacije - Tightness test i Fitness test, a to vlasnike košta 300 do 350 kuna s PDV-om, ovisno o broju trošila. U Međimurje plinu saznajemo da negodovanja na terenu i reklamacija u upravi gotovo nema, glasni su u pravilu samo oni koji imaju ilegalno dograđene objekte priključene na plinsku mrežu. Tada njihova prijava i provjera instalacija stoji tisuću do 1.300 kuna zbog potrebe da se ispita dimnjak, obavi tlačna proba i drugo.

Uplatnice

Otkako se cijena plina mjesečno izračunava (zbog promjenjivih iznosa koji se tiču kvalitete isporučenog prirodnog plina), uplatnice Međimurje plina u domaćinstva stižu desetak dana kasnije nego što je to bilo ranije. U praksi se događa da uplatnice u sandučiće dobijemo 13., a rok za plaćanje je do 15. u mjesecu. Kratak rok za plaćanje obaveze i spoznaja da distributer obračunava kamatu za kašnjenje naveli su da pitamo može li se dostava uplatnica pomaknuti koji dan ranije.
Odgovor je negativan iz tehničkih razloga, a ponajviše zbog toga što i Međimurje plin od dobavljača također očekuje podatke nužne za obračun zaduženja po domaćinstvima.
- Iznos mjesečne obaveze za plin trebao bi se obračunati u mjesecu za taj mjesec, a mi sada fakturiramo u idućem mjesecu za prethodni. Za domaćinstva, kada se plati potrošnja plina tijekom mjeseca za prošli mjesec, mi ne obračunavamo kamatu - zaključuje Vladimir Ivković u pisanom odgovoru našem uredništvu.
Aleksandra Ličanin

“Fušeri” izrađuju nesigurne dimnjake

Još jedan važan aspekt vezan uz sigurnost korisnika zemnog plina pojasnio je Josip Pintarić, vlasnik čakovečke tvrtke Klimatehnika Pintarić, tvrtke koja se, unutar četrdeset godina djelovanja, dvadesetak godina bavi i izradom dimnjaka. Ali ne bilo kakvih, nego dimnjaka s certifikatom:
- Certifikate za materijal i za dimnjak kao gotov proizvod moramo obnavljati svake godine, što znači i stalna ulaganja. Temi koju je otvorio list Međimurje u nedavno objavljenom članku smatram važnim dodati da je naš kraj preplavljen dimnjacima bez certifikata, što potencijalno dovodi u opasnost živote ljudi. Svako malo mi za oko zapne neka improvizacija na krovu koju, zbog upućenosti u struku, odmah prepoznam kao djelo “fušera”. A ljudi koji prodaju dimnjake bez certifikata poslom pokrivaju 80 posto našeg tržišta! U Međimurju postoje samo dvije tvrtke koje rade s certifikatima. Građani nisu dovoljno educirani i često nesvjesni da preuzimaju veliku odgovornost na sebe kad biraju izvođače koji nemaju certifikate - rekao nam je Josip Pintarić.
Naš sugovornik ovim istupom u javnost otvara i pitanje suradnje nadležnih, prije svega dimnjačara, koji po njegovom mišljenju ne bi uopće smjeli izdavati uporabne dozvole za dimnjake bez certifikata. A to čine stalno:
- Kad god naša tvrtka izradi dimnjak, prilažemo certifikate, no traženje takve dokumentacije kao preduvjet sklapanja posla mora postati praksa i cilj mi je pokrenuti odgovorne. Osobno, ovim putem pozivam nadležne na usuglašavanje vezano uz ovu problematiku jer je to jedini put do sigurnosti. Dimnjak izrađen od neodgovarajućeg materijala, izrađen mimo pravila struke može dovesti do tragičnih posljedica. Ozbiljnim investitorima uopće ne bi smjelo pasti na pamet da rade s nekim tko nema certifikat - dodaje Josip Pintarić.
Kao svijetao primjer J. Pintarić ističe čakovečki Stanorad:
- Sa Stanoradom stalno surađujemo upravo zbog toga što inizistiraju na certifikatu.
Željka Drljić

Izvor: 2858