Arhiva 24.03.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

NEVENKA VUKOVIĆ VARGA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU NOVIH ZGRADA

S 1. travnjem uvodi se obaveza energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za nove zgrade u Hrvatskoj. O ovoj se temi još uvijek premalo zna i govori, pa nam je u pojašnjenju “tajni” struke pomogla Nevenka Vuković Varga, dipl. ing. arh., iz čakovečke tvrtke Princon. U posljednje se vrijeme učestalo koristi termin energetska učinkovitost, osnovana su energetska savjetovališta i agencije, raste zanimanje za niskoenergetske i pasivne kuće, a alternative u oblicima grijanja i izvorima energije sve su raširenije.
Našu smo sugovornicu pitali o normama uvođenja energetskog pregleda i certifikata nastojeći stručnu terminologiju pretvoriti u jasne poruke građanstvu.
- Ova će obaveza od 1. travnja vrijediti za sve nove zgrade i one u većoj rekonstrukciji, uz samo mali broj izuzetaka. To je dio provedbe strategije Europske direktive za zemlje EU-a na koju se naša zemlja obvezala. Iako će to mnogi shvatiti kao nov financijski teret u, ionako troškovima visoko opterećenoj gradnji - ne može se poreći dugoročno pozitivan rezultat.
Objasnite pojam energetskog certifikata.
- Pojednostavljeno rečeno, to je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade ili njezinog dijela. Izračunava se vrijednost potrebne godišnje energije za grijanje po korisnoj površini i drugi parametri. Na osnovi tog proračuna, zgrada se svrstava u jedan od osam energetskh razreda.
Je li to, na stanovit način, certifikat kakav viđamo u trgovinama na perilicama za rublje i hladnjacima?
- Vrlo je sličan ovome koji spominjete. Da čitateljima bude jasnije, tako se mogu predočiti i energetski razredi zgrada - od razreda A+ kao najbolje vrijednosti u kojem zgrada troši najmanje energije za grijanje (pasivna kuća), zatim A (niskoenergetska kuća) do razreda G u kojem se troši najviše energije. Jako dobro izolirana kuća može imati i razred A ili B, ovisno o projektu.
Koji je konkretan doprinos energetski učinkovite gradnje?
- Prije svega, smanjenje potrošnje energije kao ključ borbe s njezinom stalno rastućom cijenom koju svi osjećamo. Šteta je što se početak primjene kod nas poklapa sa sve dubljom krizom i velikim zastojem u projektiranju i izvođenju te što njime nisu obuhvaćene brojne nove zgrade iz razdoblja intenzivne izgradnje minulih godina. Time je zasad propuštena šansa za većim brojem modernih, energetski štedljivih zgrada.
Neke zemlje imaju razrađen sustav državnih poticaja za ulaganja u energetska poboljšanja.
- Točno, isto to vrijedi i za poboljšanja na postojećim i gradnju novih niskoenergetskih i pasivnih kuća. Nadamo se, i s pravom očekujemo, pozitivne pomake i kod nas jer država mora pronaći način stimuliranja i, reći ću tako, nagrađivanja onih koji ulažu u gradnju kvalitetnih, energetski štedljivih objekata.
Recite nam nešto o postupku certificiranja i tko ga provodi.
- Ovlaštena osoba pregledava projektnu i ostalu dokumentaciju o izvedbi zgrade i sam objekat. Radi se proračun energetskih svojstava zgrade, a za postojeće zgrade predlažu se mjere za poboljšanja. Završno se izrađuje certifikat koji se dostavlja naručitelju, a kopija u registar nadležnog ministarstva. Certifikat vrijedi najviše 10 godina. Certifikatori su upravo sada pred dobivanjem licenci, a njihov popis bit će na web stranicama Ministarstva graditeljstva.
Za koje je zgrade certificiranje obavezno i u kojem trenutku, odnosno fazi gradnje?
- Obaveza je investitora da za svaku novu zgradu ili postojeću rekonstrukciju pribavi certifikat. To je vrlo ozbiljan dokument koji se neće moći dobiti zadovoljavanjem nekih površnih ili formalnih kriterija. Izdavanje je obavezno i za tzv. “male zgrade” do 400 m2 i za veće zgrade - po završetku gradnje, prije tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole. Sve javne zgrade površine iznad 1.000 m2 moraju izraditi energetski certifikat i prijedlog mjera poboljšanja te ga javno izložiti na vidljivom mjestu do lipnja 2012. godine. Sve što govorim je u najkraćim crtama, a može se pročitati u Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada.
Što će biti sa zgradama koje već imaju dozvolu za gradnju, a ona još nije počela ili su sada u izgradnji?
- U prijelaznom razdoblju obaveza se odnosi na zgrade za koje se prijavljuje početak građenja ili se glavni projekat predaje za dozvolu nakon 1. travnja. Ako se zahtjev preda do 31. ovog mjeseca - zgrada zasada ne podliježe obavezi certificiranja.
Mnoge stare zgrade su veliki potrošači energije. Što je s tim područjem?
- Treba razlikovati dva pojma - energetski pregled zgrade i energetski certifikat. Energetski pregled i popis mjera za poboljšanje energetskih svojstava i sustava grijanja moguće je izraditi za svaku zgradu. Čak i za stan. Datumom prijema Hrvatske u EU ova se obaveza uvodi i za sve postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju. Cilj je poboljšati stanje u zgradama i vlasnici će morati ulagati u izolaciju, bolju stolariju, štedljivije grijanje...

O PRETJERANOJ I NEDOVRŠENOJ GRADNJI

Kakvo je “energetsko stanje” stambenih objekata kod nas?
- Kod nas se grade prilično neracionalne, najčešće prevelike obiteljske kuće. Ljudi žele kuće koje gotovo nikad nisu manje od 120, odnosno 250 kvadrata s potkrovljem. Često se uredi prizemlje, a kat “čuva” za djecu. Rezultat su kuće koje dugo stoje neiskorištene, velik su financijski teret za izgradnju, a ljudi desetljećima “robuju” kreditu i poludovršenoj kući.
Istodobno se stan od 80 kvadrata smatra velikim.
- Upravo tako. Stan veći od 75 kvadrata za većinu je velik stan, a kuća od 120 kvadrata je “kućica”. Argumenti s kojima se kreće u planiranje gradnje kuće često su nerealni, emotivni, svi mi maštamo o lijepim kućama iz časopisa, no pitanje je možemo li si ih priuštiti? Kao projektanti, dakako da nismo protiv toga. Često uživamo u projektiranju takvih kuća, ipak svjesni da ta vremena prolaze i da će ih biti samo izuzetno.

HVATANJE KRIVINA ZBOG HIPOTEKE

Kako gledate na činjenicu da ljudi često useljavaju u nedovršene kuće?
- Gledano sa stajališta teme energetskog certificiranja, to je zabrinjavajuće. Kuće se koriste bez izvedene toplinske fasade i izoliranog potkrovlja, a to je najvažniji energetski omotač. Razumijem da se često događa da je ta nedovršena kuća već upisana kao hipoteka za novi kredit i da je vlasnik dobio zapravo “uljepšano” izvješće nadzornog inženjera o završenoj kući spremnoj za korištenje. Međutim, sada će prije upisa u zemljišne knjige trebati i certifikat kojim se upravo to provjerava. Osim toga, takva kuća ne zadovoljava propise o minimalnim izolacijama, pa je energetski certifikator dužan o tome izvijestiti inspekciju i tijelo koje je izdalo odobrenje za gradnju. Jasno je što to može značiti.
Kažete da energetsko certificiranje predstavlja prekretnicu za graditeljstvo.
- Tome je doista tako jer predstavlja veliku prekretnicu za struku u svim segmentima. Ono će utjecati na poboljšanje kvalitete gradnje, na udobnost i bolji standard stanovanja te s vremenom pridonijeti sređivanju stanja na tržištu nekretnina.
Zahtijevat će neprekidno ulaganje u nova znanja, tehnologije, materijale i nov pristup projektiranju.
Nadamo se da će se uskoro osmisliti i realizirati i financijsko poticanje energetski učinkovite gradnje i saniranja postojećih zgrada, kao dio pozitivne građevinske politike u službi građana.

Zabilježila i snimila Aleksandra Ličanin

Kupci - zatražite energetski certifikat

Koliko će ishođenje certifikata dodatno financijski opteretiti investitore i hoće li kupci stanova time prestati kupovati “mačka u vreći”?
- Postupak certificiranja i njegova opsežnost ovise o tehničkom sustavu grijanja, ventilacije i klimatizacije. Koliko će sve to koštati, još uvijek je teško pretpostaviti. Sigurno je da će cijena ovisiti o vrsti i veličini zgrade, složenosti sustava grijanja, kvaliteti i detaljnosti tehničke dokumentacije. Postoji li sumnja u izvedbu, pa trebaju dodatna ispitivanja, to će poskupjeti postupak. Iako će certificiranje biti trošak, za budućeg korisnika to može biti samo dobitak, osobito za kupce novih stanova. Nema šanse da se sakriju loša energetska rješenja ispod lijepe fasade. Energetski razred kao vrlo jasna ocjena koju će zgrada dobiti govori mnogo o svakoj zgradi. Budući kupac morat će na uvid dobiti certifikat jer je to obaveza prodavatelja. Svi novi propisi u početnoj primjeni nailaze na otpor i nerazumijevanje, pa smatram da ni sada još nismo svjesni svih situacija koje će se pojavljivati u praksi.

Izvor: 2865