Arhiva 14.08.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:48.

Novi projekt - Ponudimo još više

Predsjednica Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec Miljenka Radović, mag. iur., i potpredsjednica Vlade i Ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opančić potpisale su 20. lipnja u Zagrebu ugovor o provedbi trogodišnjeg program Ponudimo još više. Ovim projektom želi se osigurati razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva do 2017. godine. 

U realizaciju su uključeni Centar za socijalnu skrb Čakovec, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec, Udruga MURID, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Općina Orehovica i Međimurska županija. Voditeljica projekta je Lea Kovačić, dipl. soc. radnica. 

Aktivnosti i usluge koje se pružaju u okviru programa su usluge i aktivnosti pomoći i njege u kući, prijevoz članova, usluge i aktivnosti koje pridonose stjecanju novih vještina i povećanju potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada, poludnevni boravak u okviru kojeg se odvijaju radno-proizvodne aktivnosti, aktivnosti svakodnevnog življenja, aktivnost slobodnog druženja, sportsko-rekreativne aktivnosti, izvandruštvene aktivnosti, klubovi korisnika (sportsko-rekreativni, volonterski i klub podrške obitelji). Uz predsjednicu Društva distrofičara, ugovore su potpisale Marija Ciglar, predsjednica Udruge slijepih, Jadranka Hranilović, dr. med., predsjednica Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, i Marija Mihalić, predsjednica Društva mulitiple skleroze.

Izvor: 3092