Arhiva 07.11.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:50.

OBITELJSKI CENTAR: Jačanje svijesti o obiteljskim vrijednostima

U Čakovcu od sredine lipnja djeluje javna ustanova Obiteljski centar Međimurske županije. Centar je rješenjem resornog Ministarstva socijalne skrbi bio osnovan još početkom kolovoza 2011. godine, ali je stvarno s djelovanjem počeo raditi ovog ljeta, kad je kompletirana njegova ekipa. Centar vodi ravnateljica Lidija Vinković, dipl. socijalna radnica, koja u pola radnog vremena radi i u svojoj struci. Uz nju su tu pravnica Sanja Dolar, dipl. iur., i psihologinja Jelena Ptiček, mag. psih, koja zamjenjuje Petru Takač, mag. psih., sada na porodiljnom dopustu. Ciljeve Obiteljskog centra iznosi nam ravnateljica Lidija Vinković:
- Mogu nam se obratiti oni koji osjete da je njihovoj obitelji potrebna stručna pomoć ili potpora. Sve je više razvoda brakova, jednoroditeljskih obitelji, maloljetničkih trudnoća, nasilja u obitelji i ovisnosti. Mnogi se pitaju što dalje, što učiniti. Zadaća Centra je pomoći im osnaživanjem obitelji, odnosno pružanjem društvene potpore i jačanjem društvene svijesti o obiteljskim vrijednostima, zatim poticanjem odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji. Posebice se to odnosi na djecu, osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Zadatak Centra je poticanje i razvijanje rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji i socijalno osjetljivim skupinama stanovništva.
Nije li ovo polje djelovanja u osnovi isto kao i ono centara za socijalnu skrb, pitamo ravnateljicu koja objašnjava:
- Odlučujuća je razlika dragovoljnost sudjelovanja onih koji koriste pomoć Centra. Nama će doći oni koji osjećaju da im je potrebna pomoć stručnih osoba, a problem nije neposreno materijalne prirode, ne traži se socijalna pomoć u vidu novčanog davanja, niti se radi o problematičnom ponašanju u okviru obitelji koje prelazi granice zakona, pri čemu centri za socijalnu skrb interveniraju po službenoj dužnosti. Nama se obraćaju ljudi kojima je potrebna stručna podrška i pomoć, koji žele bolje upoznati i razumjeti sebe, roditeji koji žele poboljšati svoj odnos s djecom, trudnice, roditelji, parovi koji žele stupiti u brak ili oni koji žele poboljšati postojeći. Mogu nam se obratiti i oni koji se teško nose sa svakodnevnim pitanjima partnerskog odnosa ili pitanjima zdravog odrastanja djece te imaju problema u odnosu s roditeljima, prijateljima, kolegama i ljudima iz svoje sredine. Dat ćemo savjet i onima koji se teško nose sa životnim promjenama kao što su trudnoća, roditeljstvo, smrt bliske osobe, gubitak posla i sl., zatim onima koji trebaju savjet za teškoće koje ima njihovo dijete s tjelesnim oštećenjem, trebaju predbračno savjetovanje. Naš rad je savjetodavan, uloga nam je poticanje kreativnosti onih koji traže savjet ili pomoć. Treba istaknuti da su naše usluge, kao javne ustanove, za korisnike potpuno besplatne.
No, to što Centar svoje usluge ne naplaćuje znači da se postavlja pitanje financiranja - javni izvori uvijek su ograničeni, a u krizi i više. Može li Centar ispuniti dosta velike zadaće? Ravnateljica kaže:
- Rješenjem Ministarstva socijalne skrbi i mladih, u Centru rade socijalna radnica, psihologinja i pravnica. Da bismo funkcionirali u potpunosti, trebali bismo još jednog socijalnog pedagoga, socijalnog radnika i logopeda. Ministarstvu smo i predložili da se angažira još neke stručne radnike, ali odgovora nema, a i neizvjesno je s čim se tu može računati. No, nadamo se da će našu vrijednost prepoznati Županija, gradovi i općine. U samom početku krenuli smo sa serijom edukativnih radionica u nekoliko dječjih vrtića, a sad je u tijeku serija radionica po osnovnim školama, iz našeg programa za tinejdžere. Županija nas je zato i stavila u svoj proračun, a nadamo se da ćemo uz njenu pomoć ubuduće moći angažirati socijalnog pedagoga, kao vanjskog suradnika.
Dražen Kovač

Centar će nadzirati i dadilje
Obiteljskom centru povjerena je i odgovornost za provedbu Zakona o dadiljama, novost u našem sustavu socijalne skrbi. Čuvanjem djece, kao djelatnošću koja nosi prihod, ne smije se više baviti “po dogovoru” - to mora biti registrirana registrirana djelatnost. Oni koji se njome žele baviti moraju se prijaviti Uredu državne uprave i priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti i o prostoru kojim raspolažu. Centar će onda voditi registar ovlaštenih dadilja. U Međimurju ih još nema, zasad je bilo tek nekih upita, kaže Lidija Vinković.

Izvor: 3054