Arhiva 27.05.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:40.

OBLJETNICA PRUGE: Ipak je prva bila Kotoriba, a ne Macinec!

Povodom predmetne 150. obljetnice do sada se dosta pisalo i govorilo. No, rijetki od autora su se osvrnuli na detalj o tome, odakle se i kamo kretao prvi svečarski vlak na toj pruzi - 24. travnja 1860. godine. Vjerojatno zbog nesigurnosti o točnom raspolaganju tim podatkom.
Prije svega, valja istaknuti da je na tu prvu svečanu vožnju bio pozvan “keiser i könig” (KK - car i kralj) Franjo Josip I., ali se nije odazvao. Ostali najugledniji putnici u vlaku - kako je izvijestio “Željezničar” broj 662/XII.-2000., pišući o 140. obljetnici ove pruge, bili su austrijski, mađarski i hrvatski velikaši i industrijalci, vlastelini i grofovi, predstavnici civilnih, policijskih i vojnih oblasti te crkveni predstavnici.
Pošto o svečanoj - prvoj javnoj vožnji na toj novoizgrađenoj i novootvorenoj željezničkoj pruzi u Hrvatskoj svjedoči najtočnije napis koji je bio objavljen u 112. broju Carsko kraljevskih službenih narodnih novina 14. svibnja 1860. u Zagrebu, koji je u “Željezničaru” - mjesečniku HŽ-a Zagreb broj 774/IV.-2010. na str. 61 prenijela ravnateljica Muzeja HŽ-a iz Zagreba Helena Bunijevac, u želji da udovoljimo radoznalosti naših čitatelja o detaljima o prometu tog svečarskog vlaka, odlučili smo ovom prigodom i mi u originalu objaviti izvadak iz toga napisa:
»O svečanom otvorenju iztočne željeznice Franjo-Josipove od Kaniže do Pragerhofa (sada Pragerskog - op.a.), koje je bilo dne 24. pr. m. (prošlog mjeseca - op.a.) priobčujemo doknadno sliedeći slučajno zakašnjeli dopis iz Čakovca: Uprav godinu dana kasnije negoli se početkom nagadjavalo, tj. 24. travnja god. 1860., otvorena je svečano iztočna željeznica noseća ime Nj. Veličanstva cara i to samo krilo od Kaniže do Pragerhofa. Cesta ova zače se kod Čakovca graditi već mieseca kolovoza g. 1858. na kojoj je 29. listopada 1859. pervi pokus učinjen bio. Od ovog dana željno no badava očekivasmo sve do 24. pr. m. toli putah naviešteno otvorenje ove željeznice. Osvanućem lietošnjega Jurjeva dana, kao što razaslani proglasi objaviše u 6 sati u jutro uputio se dakle podvoz “Kaniža” iz Kaniže sa jednim sborom svakog reda odovud i iz Preloga pratjen, prispie na Čakovečku postaju. Ovdie, čemu je takodjer mnogo doprinielo liepo vrieme, dočekaše ga c. k. (carsko kraljevski - op.a.) činovnici svakog reda, tergovački sbor i množina ostalog svieta iz Čakovca i Varaždina. Sgrada ove postaje bila je nakitjena množinom barjakah carskih i narodno-hervatskih, pucanje mužarah naviesti okolici radosnu viest došastja milih gostih, a ovi bili su pozdravljeni neprestanim veselim klicanjem, dočim kanižko družtvo sviračah narodnu himnu sviraše. U 8 1/2 sata pridruži se povorki ovoj od 17 vagonah sbor činovničtva i drugih honoraciorah, pa uz gruvanje mužarah krene čitav podvoz pratjen glasbom Kanižanacah i Čakovčanacah putem postaje Serdiške, Ormužda (danas - Ormoža, op.a.) i Uptuja (danas Ptuja - op.a.), kamo u 11 satih sretno prispie...
...U 3 1/2 sata ostavio je podvoz Uptuj pa sretno i uz neprestano veselo klicanje i tutnjavu mužarah prispeo je do Čakovca, gdie se opet neobična množina svieta sabrala. Oduševljenju ne bijaše ni konca ni kraja, i svaki se tersio prispievše goste čim liepše podvoriti. Napokon uzetog okriepljenja, gdie se šampanjsko vino obilno točilo, dalje putujući oprostiše se od Čakovčanah, dočim se u dvorani svečanost ova plesom do kasne noći produži...«
Iz gornjeg izvatka vidljivo je da se ova naša željeznička pruga isprva zvala imenom KK Franje Josipa, da je prvi svečarski vlak (prethodno više puta najavljivan, pa otkazivan, najvjerojatnije iz raznih tehničkih razloga) vozio pod nazivom “Kaniža”, samo do Ptuja. Nadalje, da se nakon Kotoribe vlak zaustavio u Donjem Kraljevcu radi prihvata “posebnih” putnika - predstavnika tadašnjeg “kotara” Prelog i da mu je kompozicija bila sastavljena od 17 vagona... Usput rečeno, u Čakovcu je otvorenje nove pruge bilo naročito svečano proslavljeno, što je također u predočenom napisu posebno istaknuto.

Franjo Marciuš

Izvor: 2874