Arhiva 31.12.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

Održan božićni obiteljski susret

I u Dnevnom centru Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije božićni i novogodišnji blagdani obilježeni su svečano. Za članove Udruge održan je božićni obiteljski susret koji je već dva desetljeća stara tradicija, a ovogodišnji je drugi koji je održan u prostoru Dnevnog centra, u Ulici Antuna Gustava Matoša u Čakovcu. Dnevni centar zbrinjava tridesetak osoba s intelektualnim teškoćama ili mentalnom retardacijom, u dnevnom ili poludnevnom boravku, ali za božićnu svečanost okupili su se i ostali štićenici Udruge. Uz svečanost je održana i podjela novogodišnjih darova. Potrebna sredstva osigurala je sama Udruga, iz donacija koje dobiva i članarine, ali i prihoda koje sama prikupi. Njeni članovi, naime, sudjeluju na sajmovima i izložbama prodajući predmete koje u cilju rehabilitacije izrađuju u sklopu radno-proizvodnih aktivnosti Dnevnog centra. Uz svečanost je održan i prigodan program pod nazivom Svjetlo nade i ljubavi se ne smije nikad ugasiti koji je pripremila skupina članova Udruge, a u pripremama su ih vodile Jasenka Šalamon, voditeljica Dnevnog centra, i Marija Vurušić, asistentica u Dnevnom boravku. Bilo je i kolača koje su ispekle mame članova. Božićnim obiteljskim susretom zaključen je program obilježevanja dvaju jubileja Udruge – ona sama slavila je 40 godina djelovanja, dok je 20 godina djelatnosti proslavio i Klub Mura koji djeluje u sklopu Udruge, a okuplja članove s područja Grada Čakovca.
(d.k.)

Izvor: 2853