Arhiva 16.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

Općini G. Mihaljevec naloženo da ukine rješenje o zapošljavanju

Zapošljavanje upravno-administrativne referentice u uredu Općine Gornji Mihaljevec propitivalo se u prosincu prošle godine, kada se i list Međimurje obratio načelniku Goranu Lovrecu na temu raspisivanja natječaja za to radno mjesto. Podsjetimo, tada smo konstatirali da predmetni javni natječaj nije bio objavljen u Narodnim novinama, kako nalaže članak 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi. Dakako, radi se o formalnosti zbog koje je do danas u općinskom uredu obavljen posredan inspekcijski nadzor Ministarstva uprave i izdan zapisnik sa smjernicama za otklanjanje zatečenih nepravilnosti. U razgovoru za naš tjednik općinski načelnik Goran Lovrec potvrđuje da će ih svakako poštivati. Prigovora inspekcije nema puno i vezani su uz administraciju, a po pitanju raspisivanja natječaja za navedeno radno mjesto naloženo je ukidanje rješenja o prijemu u službu na radno mjesto upravno-administrativnog referenta. Iako smo razgovor s načelnikom o toj temi vodili u trenutku u kojem je Općina imala pravo na podnošenje prigovora, G. Lovrec potvrdio nam je kako ne bježi od odgovornosti, ali ističe i činjenicu da u određenim pitanjima nije imao pravnu pomoć koja bi bila od bitne važnosti. - Naravno da ću poštivati zakonsku regulativu, od nje ne bježim, niti sam ikada to pokušao. Naloženo nam je, primjerice, donošenje odluke o osnivanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine, poduzimanje potrebnih radnji vezanih uz odluke koje su stare i više nisu aktualne. Dakle, moramo riješiti nekoliko stvari, sve su administrativne prirode i u narednim danima radit ćemo na njihovom rješavanju. Što se natječaja za radno mjesto referenta tiče, također se konstatira da se ukine rješenje o prijemu u službu na radno mjesto. Propust je što natječaj nismo objavili u Narodnim novinama, no, također je činjenica da od transparentnosti natječaja u javnosti nismo bježali, niti nam je to bilo u primisli. Mislim da broj molbi to svjedoči sam po sebi. Primili smo 62 molbe, a građani su ga zamijetili ponajviše na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje. Imali smo četiri osobe u užem izboru, a presudno je bilo to koliko su kandidati ranije imali doticaja s administracijom lokalne samouprave, ističe načelnik Goran Lovrec za list Međimurje i zaključuje da će natječaj biti ponovljen u skladu s načinima objave koju propisuje legatislativa. Aleksandra Ličanin