Arhiva 23.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:45.

Oprez kod paljenja vatre na otvorenom

S obzirom da je pred nama razdoblje intenzivne žetve i usjevi su zreli, te vrlo podložni požaru, iz PU međimurske upozoravaju građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini površina pod usjevima, šumskih površina, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova dalekovoda, plinovoda, naftovoda i sl.

Zabranjeno je spaljivanje za vjetrovita vremena, a za vrijeme spaljivanja potrebna je stalna nazočnost izvršioca spaljivanja s priručnom opremom za gašenje požara sve do potpunog završetka procesa gorenja. Upravo zbog nekontroliranog spaljivanja biljnog i drugog gorivog otpada svake godine zabilježi se više požara na otvorenim prostorima koji zahvaćaju poljoprivredne kulture i stvaraju štetu njihovim vlasnicima.

Uvjeti i način spaljivanja biljnog i drugog gorivog otpada na otvorenom prostoru  regulirani su županijskom Odlukom o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije ( Službeni glasnik međimurske županije 2/02 i dr.).

Prema toj odluci zabranjeno je spaljivanje smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i blizini šume od 22. travnja do 1. listopada 2014. godine. O namjeri spaljivanja potrebno je obavijestiti Vatrogasne postrojbe koje su određene kao nositelji zaštite od požara na području jedinice lokalne samouprave.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 193, policiju na broj 192 ili Centar 112 na isti broj.
Zbog kršenja ove odluke počinitelji će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna, ali ukoliko uslijed spaljivanja nastane požar koji kao posljedicu ima veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, počinitelj može i kazneno odgovarati u kojem slučaju mu prijete visoke novčane, ali i zatvorska kazna.
Napominjemo također da je i Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od dvije do 15 tisuća kuna, a za namjerno izazivanje požara od 15 do 150 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana.

Stoga dakle apeliramo na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike da se pridržavaju zakonskih odredbi, te ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, i ne uništavaju prirodu i okoliš, jer „Mala nepažnja može imati velike posljedice!“

Izvor: 3087