Arhiva 07.11.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 24.02.2016. 13:31.

Otpad se još ne selektira uredno

Komunalni redar Općine Belica Tomica Ciceli posebnu je obavijest pripremio za mještane Gardinovca i Belice, jer je primjećeno da se pri selektiranju kućnog otpada kućanstva postupaju prilično "ležerno".

 

U vreće za plastiku i papir, kaže T. Ciceli, nagura se ponekad "baš svašta":

 

- Prilikom posljednjeg odvoza selektranog otpada iz Belice i Gardinovca u puno je vreća bilo uz plastiku i papir i ostataka hrane i drugog otpada koji se u te vreće ne smije odlagati. Moram upozoriti mještane da pri idućem odvozu selektiranog otpada vreće koje nisu ispunjene kako treba, dakle samo sa ambalažnom plastikom koja se u kućanstvu koristi ili ne bude li u vrećama za papir samo novinski papir, časopisi, prospekti, katalozi, bilježnice i slično ili ambalažni kartoni bez druge vrste otpadnih tvari - neće biti preuzete na odvoz! 

Izvor: 3158