Arhiva 27.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:46.

Passat 2.0 TDI umjesto starog BMW-a

Međimurska županija u najam je uzela novi VW passat 2.0 TDI. Iako nam nisu odgovorili koliki je mjesečni iznos najma, potvrđeno nam je da će se troškovi pokriti razlikom prihoda od prodanog BMW-a i proračunom predviđenih troškova za njegov servis i održavanje. 

Nakon što je hrvatskoj javnosti uspješno prodao priču o crnom županijskom BMW-u kojeg se odrekao u korist Caritasovog kombija, župan Matija Posavec ipak se ubuduće neće voziti u fordu fokusu za koji je sve donedavno tvrdio da zadovoljava njegove potrebe. BMW 530 prodan je za 110 tisuća kuna, za što je nabavljena jedna škoda fabia, a u ovom trenutku Županija u voznom parku ima ukupno osam vozila. 

Passat će župan voziti sam iako ima pravo na 24-satno korištenje vozila i vozača, a vozač je raspoređen na druge radne zadatke, vezane za tehničke poslove održavanja voznog parka i kruga oko županijske zgrade. U opširnom priopćenju iz Ureda župana potrudili su se sanirati moguću političku štetu:

Manje je više

- Moramo napomenuti da je Međimurska županija i u tome najracionalnija javna institucija u Hrvatskoj, što je vidljivo u broju, vrsti i tipu vozila, kao i izdvajanju sredstava iz proračuna za prijevozne troškove. 

Naime, županu i zamjenicima župana na ime putnih troškova, troškova parkiranja i svih ostalih prijevoznih troškova, kao i dnevnica za dulja, inozemna ili višednevna putovanja nije isplaćena niti jedna kuna, što je ušteda, a u odnosu na ranije godine, u iznosu od nekoliko desetaka tisuća kuna.

Zaključno, racionalnim korištenjem sredstava, jednako kao i kvalitetnim planiranjem i rasporedom istih, uspjeli smo za manji iznos od planiranih sredstava dobiti više.

Izvor: 3086