Arhiva 26.08.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

Poklonili vojarnu i osiromašili Međimurje!

Nad Međimurskom županijom poput zle sudbine visi još uvijek nedefinirana obveza za vojne nekretnine (bivša vojarna, prostor poligona Gmajna, Časnički dom) koje joj je Hrvatska u srpnju 2007. godine “poklonila”.
Kao “protučinidbu” za nekretnine, Županija se obvezala osigurati 350 četvornih metara uredskog prostora za potrebe MORH-a i izgraditi deset skladišta za smještaj ubojito borbenih sredstava tipa “Iglu” na lokacijama koje odredi MORH. Kasnijim, samo usmenim dogovorima, obveza osiguranja uredskog prostora više se nije spominjala, ali je ostala obveza izgradnje skladišta. Također na usmenoj razini, dogovoreno je da se gradi nešto manji broj i drugi tip skladišta, ali do dandanas nitko ne zna koliko će to koštati.
Ministar obrane Branko Vukelić prije nekoliko mjeseci boravio je u Međimurju i čvrsto obećao skoro raspisivanje natječaja iz kojeg bi se konačno vidjelo koliko su Međimurci zapravo dužni za “poklonjene” objekte i izuzetno vrijedno zemljište. Do danas ništa od toga iako su iz Županije slali “požurnice”. Sve nade da će se imovina brzo kapitalizirati, nakon nekoliko propalih pokušaja prodaje, za ovu su godinu definitivno pokopane, pa će se u proračunu planiran novac od prodaje morati izbrisati. Radi se o gotovo trećini proračuna.
Ministarstvo obrane RH, godinama, od 2004. do 2007. godine, nije plaćalo komunalnu naknadu za bivšu vojarnu. Ranije račun za komunalnu naknadu nije niti bio ispostavljan, a za razdoblje od 2004. do 2007. godine MORH-u je iz Grada Čakovca ispostavljena faktura na iznos od 60 tisuća kuna za jedno tromjesečje.
Faktura nije naplaćena, a iz MORH-a su se pozvali na činjenicu da vojarna nije u fuknkciji Ministarstva. Godišnja obveza MORH-a za komunalnu naknadu iznosi 240 tisuća kuna, tako da ukupan dug iznosi oko 700 tisuća kuna. Zanimljivo je da se o tome do sada nije pričalo iako, prema informacijama koje su procurile sa zatvorenog dijela sastanka župana, saborskih zastupnica i predstavnika Grada Čakovca s ministrom Vukelićem, ministar to dugovanje ne spori. Ostaje nadati se da će se taj dug MORH-a uzeti u obzir kod konačnog obračuna obveze “protučinidbe” iako je to dug prema Gradu Čakovcu, a ne Županiji, kao novom korisniku vojarne i vježbališta.
Županija je Gradu Čakovcu do sada navodno platila nešto više od 100 tisuća kuna komunalne naknade, i to za dio vojarne koji je u funkciji (Veleučilište, REDEA).
Kome besplatno?
Saborska zastupnica Nadica Jelaš (SDP) krajem svibnja ove godine Vladi RH uputila je zastupničko pitanje kojim moli podatke o svim nekretninama (zemljišta, vojarne, časnički domovi, itd.) u vlasništvu bivše JNA koje su odlukom Vlade ustupljene jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u razdoblju od 1. siječnja 2000. godine do danas. Iz odgovora Vlade vidljivo je da zapravo nije bilo jedinstvenih kriterija po kojima su se “dijelile” nekretnine bivše JNA.
Od sedamdeset vojarni, skladišta, vježbališta, uredskih prostora, poslovnih prostora... zaista besplatno (bez obveze “protučinidbe”) nekretnine je dobilo 26 općina, gradova te Šibensko-kninska, Varaždinska i Požeško-slavonska županija. Dio nekrtenina (Općini Ližnjan, gradovima Duga Resa, Samobor, Varaždin) dat je na privremeno korištenje, a Grad Varaždin dio je dobio bez obveze “protučinidbe”, dio uz zamjenu zemljišta, a dio uz obvezu izvođenja građevinskih radova. Velik broj nekretnina “zamijenjen” je otpisom ili svih potraživanja jedinica lokalne samouprave prema RH, ili u vrijednosti darovane nekretnine. Sve nekretnine koje su podijeljene 2001. godine (za vrijeme koalicijske vlasti) dodijeljene su potpuno besplatno, s izuzetkom Grada Varaždina koji je za poligon “Ribnjak” u vlasništvo RH morao prenijeti zemljište za izgradnju 100 stanova za potrebe MORH-a te izdati hipoteku za korist RH u iznosu od 10 milijuna kuna. Dobar dio nekretnina bez “protučinidbe” dodijeljen je i 2002. te 2003. godine. Također za vrijeme koalicijske vlasti, nekretnine su dobivale isključivo općine i gradovi, a tu je praksu promijenila HDZ-ova vlast. Od 2004. godine nekretnine su uglavnom dodjeljivanje uz otpis potraživanja prema RH, a od 2007. godine, u zamjenu za nekretnine pojavio se i otpis potraživanja s naslova komunalne naknade i vodnog doprinosa.
Vlado Trstenjak

Izvor: 2887