Arhiva 30.05.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 13:06.

POKREĆE SE REVITALIZACIJA MUZEJA MEĐIMURJA VRIJEDNA POLA MILIJUNA KUNA

Najveći i najzahtjevniji projekt na jednom spomeniku kulture u Međimurju koji je sufinanciran iz fondova Europe unije je Regija digitalnih muzeja - očuvanje kulturne i povijesne baštine korištenjem novih tehnologija u prezentaciji i međunarodnoj promociji Sjeverozapadne Hrvatske.

Vrijednost investicije iz europskih fondova doseći će i do 10 milijuna eura, a upravo će njen veći dio obuhvatiti projekt "Rekonstrukcije bastiona Starog grada u Čakovcu". Prvi korak prema tome je izrada projektne dokumentacije, o čemu su župan Međimurske županije Matija Posavec i direktor društva Connecto projekt d.o.o. Varaždin Dražen Guštin u ime izvođača radova, potpisali vrijedan ugovor.

- Ono što je važno je da ćemo ovim projektom po prvi puta dobiti sveobuhvatnu projektnu dokumentaciju kojom ćemo u okviru financiranja iz fondova EU moći kandidirati revitalizaciju Starog grada za kompletnu izgradnju i rekonstrukciju objekata i opremanja digitalnom tehnologijom. Svi napori pokrenuti su s nakanom da daljnje funkcioniranje Starog grada poprimi nove razmjere, privuče veći broj zaljubljenika u kulturu i povijesnu građu te samim time uključi ovu vrijednu hrvatsku baštinu u neizostavnu turističku ponudu - rekao je župan Posavec.

Pohvalio je suradnju s ravnateljem Muzeja Međimurja Čakovec, Vladimirom Kalšanom, direktoricom REDEA-e - Regionalne razvojne agencije Međimurja, Sandrom Polanec Marinović te partnerima iz ministarstava turizma, kulture, a posebice Ministarstvom regionalnog razvoja koje će sufinancirati izradu projektne dokumentacije s 85 posto. Vrijednost investicije je naime 433.750 kuna uz 15 posto participacije Županije. Idejno rješenje, glavni projekt i izvedbeni projekt bit će tempirani do kraja godine, nakon čega će se krenuti u njegovu provedbu koja obuhvaća opsežan prostorno-sadržajni kapacitet.

- Radi se o projektu koji je vrlo značajan za Međimurje, naša je tvrtka to prepoznala, kvalitetno će i u zadanom roku odraditi sve potrebno i ukoliko je moguće stručne poslove nastavi i dalje u sljedećim fazama - dodao je  Guštin. 

U sklopu rekonstrukcije bastiona obnovit će se sva vanjska pročelja i vanjski izgled koji će bez sumnje pridonijeti vizualnom identitetu cijelog kompleksa, a sanacija i obnova donijet će niz novih suvremenih prostora. Očekuje se dopuna uz nove muzejske postave i multimedijalne te tematske dvorane, restoran međimurske kuhinje, restoran Zrinskih s panoramskim pogledom na centar grada i okolni perivoj te mnogo drugih sadržaja. „Iako su ostali radovi u smislu revitalizacije Muzeja u tijeku, ovaj dio nismo još ni započeli, no evidentno su već sada povećane mogućnosti i iskoristivost prostora, sve u korist naših građana“, naglasio je međimurski župan. U tom je duhu planirana i rekonstrukcija pokretnog drvenog mosta na ulazu u bastion s gradske strane,dok će se uz mnoge druge sadržaje i zahvate rekonstruirati zgrada iz 18. stoljeća koje danas nema, a nekoć je bila osnovni dio kompleksa utvrde.

Izvor: 3135