Arhiva 17.10.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:19.

POLITIKA NA GROBLJU: Anonimac je klevetnik

U više javnih medija, na posljetku i u Glasu javnosti MEĐIMURJA pod naslovom Grobar po mjeri nadređenih, načelnik Općine Sv. Juraj na Bregu Anđelko Nagrajsalović izravno je prozvan (zajedno s članovima natječajnog povjerenstva kojem je na čelu bio Marijan Rodinger, predsjednik Općinskog vijeća) zbog navodnog namještanja natječaja za zapošljavanje komunalnog radnika-grobara - po političkoj vezi!
Na portalu e-Medjimurje.hr navodi se da se s prigovorima javlja Damir Perhoč čiji je otac bio jedan od kandidata na natječaju.
Stjecajem okolnosti, u manje od godinu dana bila su provedena dva natječaja: nedugo nakon provođenja prvog natječaja, novi komunalni radnik – grobar se ozbiljno razbolio, pa je drugim natječajem za duže bolovanje tražena zamjena.
Na oba natječaja prigovaralo se, ne formalno, već putem javnih medija najčešće anonimno, a na drugi natječaj došla je čak i žalba.
Međutim, načelnik A. Nagrasalović kaže da je ta žalba, uz stalno klevetanje Općine i prozivanje njega kao načelnika, prevršila mjeru, uz sasvim neutemeljene optužbe o zapošljavanju po političkoj vezi zbog kojih će sve predati u ruke policije i pravosuđa:
- Nama je na prvi natječaj pristiglo osam prijava, a sedam je kandidata ispunjavalo formalne uvjete natječaja. Oni su pozvani na provjeru znanja (pisano testiranje), a povjerenstvo niti ja nismo imali nikakvog “svog” kandidata niti se na bilo koji način utjecalo na rezultate pisanog testiranja i intervjua, a zanimljivo: uvid u pisani dio testiranja nije tražio nijedan kandidat.
Po provedenom postupku zaposlen je Dragutin Janušić koji je dobio najviše bodova na testu i intervjuu, a on nije član nijedne političke stranke!
Kako je on otišao na bolovanje, na drugom smo natječaju tražili zamjenu na određeno vrijeme, iprijavilo se osam kandidata. Šest je imalo tražene uvjete, no, jedan nije ni pristupio prethodnoj provjeri znanja, a jedan kandidat ponovo (kao ni na prvom natječaju) nije imao niti 50% od ukupnog broja natječajnih bodova.
Natječajnom intrevjuu s povjerenstvom za provedbu natječaja pristupiti su mogli oni kandidati koji su ostvarili bar 50% od ukupnog broja bodova.
Izabran je - ponovo u urednoj proceduri - Željko Medved kao zamjena do povratka komunalnog radnika–grobara s bolovanja. Ni on nije član “mog” SDP-a, niti je zaposlen po političkoj vezi, nego po iskazanom znanju na testiranju i razgovoru. K tome je (a prigovaratelj tvrdi da je kažnjavan) dostavio i pravovaljanu potvrdu suda o nekažnjavanju.
Nakon odluke s drugog natječaja pojavila se žalba, tekstualno vrlo slična – do zareza do rečenica - sukladna prigovorima iz javnih medija, potpisana s Kerčmar, bez imena i prezimena, bez adrese pošiljatelja, nevješto, kao da ju je potpisalo dijete drugog razreda osnovne škole.
No, Zoran Kerčmar, jedan od kandidata, dao je izjavu u općinskom uredu i potpisao da on nije ni pisao ni dostavio žalbu, pa se žalba nije ni uzela u obzir, ali zato će ta žalba s očigledno krivotvorenim potpisom biti predana policiji na postupanje, skupa sa svim klevetama upućenim na adresu Općine, mene i ljudi koji su koretno i odgovorno obavili svoju zadaću u natječajima.
M.Belčić

Za minimalnu
plaću treba -
politička veza?!
Da je smiješna optužba o zapošljavanju po političkoj vezi A. Nagrajsalović ilustrirao je s podacima o poslovima i plaći komunalnog radnika grobara.
Za plaću koja je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,71 i osnovice od 2.814 kuna bruto, uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža zaposlenik čisti i održava parkove i javne površine, čisti i održava groblje, organizira sprovode i poslove vezane uz sprovode, odvozi smeće s groblja i iz centra mjesta, rukuje (i održava) komunalnim strojevima i opremom, postavlja i skida božićnu rasvjetu, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik JUO-a i načelnik.

Izvor: 2999