Arhiva 19.10.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

POLJOPRIVREDNIČKE UDRUGE MEĐIMURJA BROJE NELEGALNO IZGRAĐENE OBJEKTE

Poljoprivredne udruge Međimurske županije početkom rujna prema općinama i gradovima krenule su sa zajedničkim prijedlogom da se primjereno snizi komunalni doprinos (po mogućnosti i ostalih davanja) u postupku legalizacije bespravno podignutih objekata namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji koje se može legalizirati prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11).
Legalizacija svih objekata iznimno je važna, a posebno težnja da se provede na što je moguće većem broju poljoprivrednih gospodarstava, jer se tako stvara osnovica za mogućnost korištenja sredstava koja za poljoprivrednu proizvodnju stoje na raspolaganju u fondovima Europske unije.
LEGALIZACIJA KOŠTA
S druge strane, poljoprivrednici su zainteresirani da na što je moguće jednostavniji način, uz što manje troškove, pod povoljnim uvjetima legaliziraju objekte koji su im egizistencijalno važni za obavljanje njihove temeljene djelatnosti. Sam postupak legalizacije nije jednostavan. U postupku legalizacije mora se osigurati poprilično novca za izradu geodetskog elaborata, za izradu arhitektonskog snimka izvedenog stanja objek(a)ta, za provjeru statičke sigurnosti građevina...
Prilikom donošenja konačnog rješenja o izvedenom stanju objek(a)ta podnositelj zahtjeva za legalizaciju mora prethodno uplatiti i komunalni doprinos u skladu s posebnim propisom (članak 10. Zakona - rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti dok nije plaćen komunalni doprinos i vodni doprinos...).
Dakle, (članak 11.) rješenje o izvedenom stanju donosi se kada su zahtjevu za izdavanje rješenja priloženi arhitektonska snimka u skladu s izvedenim stanjem zgrade, dokaz da zgrada ima pristup s prometne površine, dokaz da je plaćen komunalni doprinos i vodni doprinos (odnosno makar prvi obrok) i kada je plaćena naknada za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru. Uz sve to, nadležno upravno tijelo dužno je provesti i očevid na građevnoj čestici.
KOLIKO ZA DOPRINOS?
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09), komunalni doprinos obračunava se prema obujmu, prostorni metar je jedinica za obračun komunalnog doprinosa, i to različito prema zonama na odnosnom području grada ili općine.
Zakon kaže da vrijednost doprinosa za prvu zonu ne može biti viša od 10% prosječnih troškova gradnje prostornog metra etalonske građevine u Hrvatskoj, a taj mjerni podatak objavljuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo je podatak o prosječnim troškovima gradnje prostornog metra etalonske građevine za cijelu Hrvatsku (NN 59/10) - 1.382,86 kuna po prostornom metru. Doprinos može biti, dakle, čak do 138 kuna po m³!
ZA PRISTREŠKE MANJE?
No, budući da se u slučaju ranije izgrađenih poljoprivrednih objekata radi uglavnom o objektima manje složenosti i nižih troškova gradnje, o brojnim dogradnjama, improvizacijama i štukanjima pristreški, poljoprivredničke udruge smatraju logičnim da se vrijednost prosječnog troška gradnje za te građevine obračunava niže od vrijednosti iskazane za etalonsku građevinu. I ocjenjuju opravdanim smanjenje komunalnog doprinosa.
Time bi se vjerojatno stvorila mogućnost i da veći broj poljoprivrednih gospodarstava uđe u sustav legalizacije poljoprivrednih objekata. S druge strane, ako se ne nađe prava mjera u smanjenju troškova, brojni poljoprivredni objekti neće biti legalizirani samo zbog financijskih razloga, a obiteljska gospodarstva kojima ostanu nelegalni objekti unaprijed su diskvalificirana u konkuriranju za sredstva iz fondova Europske unije, i ne samo za ta sredstva.
KOLIKO JE TOGA BEZ PAPIRA?
Kako je postupak legalizacije iznimno velik izazov i za županijske resorne službe i urede, na sastanku predstavnika poljoprivredničkih udruga Međimurja dogovoreno je da se krene u neslužbenu, ali vrlo korisnu statistiku objekata koje bi trebalo legalizirati. Iz Upravnog odjela za poljoprivredu i turizam svim je udrugama upućen poziv s tabelarnim obrascem da anketiraju članstvo i barem u grubo prikupe podatke o broju objekata, vrsti objekata, godini izgradnje, dimenzijama, katastarskoj lokaciji - s upitom je li gospodarstvo zainteresirano za legalizaciju ili ne.
Tabele su već do kraja rujna trebale biti u spomenutom upravnom odjelu, no kako je to poprilično složen zadatak (makar se radi o neformalnoj anketi), rok je produžen, ne bi li se ipak na osnovi što većeg opsega podataka moglo krenuti u zajedničku akciju. Ne samo prema općinama i gradovima u smislenom određivanju visine komunalnog doprinosa za odnosne objekte - već i u traženju najpovoljnijih ponuđača za izradu dokumentacije koja prethodi legalizaciji – od geodetskih snimaka nadalje.
DODATNI MOTIV
Za one koji razmišljaju – pa nama ni ne trebaju poticaji niti mislimo tražiti bilo što iz EU fondova, možda i prodamo grunt i slično, jer uglavnom ni nisu egzistencijalno ovisni o poljoprivredi. Dodatni motiv može za legalizaciju biti pažljivije iščitavanje Zakona.
U Zakonu je, naime, jasno napisano (članak 22.) da se nezakonito izgrađena zgrada, pa čak i zemljište na kojem je izgrađena, ne mogu prodati (otuđiti) dok se takva zgrada ne ukloni! Tu ne spašava stvar ni poseban ugovor u kojem bi se možebitno kupoprodaja obavila bez obzira na postojanje takve građevine jer takav ugovor ne proizvodi pravne učinke i ne može se niti provesti u zemljišnim knjigama niti u drugim javnim evidencijama!
KRATKA JE GODINA
Za puno je poslova ostalo samo malo više od godinu dana. Iz nabrojenih papira koje treba napraviti i što sve treba platiti da bi se za nezakonito izgrađenu zgradu dobilo rješenje o izvedenom stanju vidljivo je da godina može biti jako kratka jer zahtjev je moguće podnijeti samo do 31. prosinca 2012. godine. Prije podnošenja zahtjeva treba imati sve papire, a po proteku toga roka ne može se više podnijeti. Za one koji misle da bi i iza toga ipak nekako moglo biti – u Zakonu jasno piše: zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 31. prosinca 2012. odbacuje se! Nema priziva, nema žalbe. Samo možete zvati bagerista da vam ukloni nelegalnu građevinu.
(MB)

Izvor: 2947