Arhiva 05.03.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:20.

POPLAVA U PUŠĆINAMA: Ponovo su krivi pokvareni telefoni?

Župan Ivica Perhoč inicirao je sastanak na koji su se u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje u Zagrebu proteklog petka odazvali predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, HEP proizvodnje te Varaždinske i Zagrebačke županije. Tema sastanka bilo je poboljšavanje sustava obavješćivanja i uzbunjivanja te pravodobno uspostavljanje mjera obrane od poplava, a razlog sazivanja još uvijek ne do kraja razjašnjene okolnosti katastrofalne poplave u Pušćinama.
Prema priopćenju koje je stiglo poslije sastanka “nakon analize postupanja prilikom poplave u Pušćinama, zaključeno je da je nepotpuna i zakašnjela informacija o količinama vode koje dolaze iz Slovenije bila jedan od razloga što su štete od poplave bile tolike”. Analiza je manjkava u najmanje jednom, a to je u činjenici da su u susjednoj Sloveniji proglasili “crveni alarm” već u subotu, puna tri, ili čak četiri dana prije katastrofe u Pušćinama, i odgovorni su trebali znati da voda ide prema nama. Osim ako kao glavni problem nije prepoznato to što nitko u Sloveniji nije uzeo telefon i nazvao naše da ide velika voda.
Osim toga, analizu je valjda napravilo ono famozno županovo povjerenstvo za utvrđivanje okolnosti nastanka poplave u Pušćinama. Umjesto da je u povjerenstvo stavio nezavisne stručnjake, župan ga je popunio većinom ljudima koji su formacijski itekako odgovorni za lošu organizaciju zaštite i spašavanja u Pušćinama. Kako god bilo, iz priopćenja se može iščitati kako “Međimurska županija ima dobre planove zaštite i spašavanja, no, u pojedinim segmentima oni su daleko od stvarne primjene. Neuvježbanost snaga zaštite i spašavanja uz nepravovremenu i netočnu informaciju, glavni su razlog što je dosad nezabilježena količina vode poplavila dio Pušćina. Kad se tome pribroji starost i neodržavanost nasipa, sreća u nesreći je što nije bilo ljudskih žrtava... Iako se sa slovenskim kolegama komunicira svakodnevno, ne postoji nikakav službeno definiran plan postupanja te nikakav dokument koji bi obvezivao strane da jedna drugu obavješćuju o protoku rijeka i o potrebi ispuštanja velikih količina vode iz akumulacija. Također, sudionici u raspravi skrenuli su pozornost i na stanje i izgrađenost nasipa, pogotovu uz rijeke koje često poplavljuju”. Zbog toga je zaključeno o potrebi trilateralnog međudržavnog protokola u prognoziranju, postupanju i prosljeđivanju informacija zbog poplava temeljenih na sporazumima sa Slovenijom i Austrijom. Također, Ministarstvo poljoprivrede zajedno s Hrvatskim vodama napravit će procjenu stanja izgrađenosti nasipa, utvrditi gdje se nalaze kritične točke te napraviti planove za izgradnju i sanaciju nasipa uz rijeku Dravu. Dogovoreno je i da se izradi sustav osposobljavanja za zaštitu od poplava u koji će biti uključene Hrvatske vode, DUZS, postrojbe koje će biti angažirane na terenu, koncesionari i drugi. I na kraju, u jesen će se u simulacijskom središtu Glavnog stožera zaštite i spašavanja održati vježba Stožera zaštite i spašavanja na slivovima rijeka Save i Drave, s ciljem jačanja koordinacijskih aktivnosti na terenu u slučaju poplava.
V.Trstenjak

Izvor: 3019