Arhiva 03.12.2009. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:35.

Poreznici odgovaraju Rudolfu Klennertu

Porezna uprava ne donosi zakone!

Temeljem čl. 40. do 42. Zakona o medijima (NN 59/2004) Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Čakovec daje Ispravak informacije na članak gospodina Rudolfa Klennerta pod naslovom „I ja prozivam Vladu“ objavljen u Listu Međimurje broj 2848 od 24.11.2009.g.
Budući da je gospodin Klennert iznio više objeda i neistina na račun Ministarstva financija – Porezne uprave i njegovih djelatnika dužni smo podnijeti ispravak koji se odnosi na klevetničke i uvredljive navode u navedenom tekstu.
Što se tiče navoda da se zakoni donose u prosincu s primjenom od 01.01. iduće godine ili retroaktivno, obavještavamo Vas da zakone ne donose pojedina Ministarstva pa tako niti Ministarstvo financija, a pogotovo ne Porezna uprava, po svom nahođenju već iste predlaže Vlada a potvrđuje Hrvatski sabor tako da se ne može od djelatnika Porezne uprave dobiti tumačenje propisa koji još nisu donijeti pa kao takvi niti objavljeni u „Narodnim novinama“.
Navod da djelatnici provode propise prema samo njima poznatim tumačenjima Ministarstva financija ne stoji budući da se sva mišljenja i tumačenja nalaze javno objavljena u Poreznom vjesniku na kojeg se svatko može pretplatiti, a osim toga objavljena su i na internetskim stranicama Porezne uprave http://www.porezna-uprava.hr/ dakle do njih se može doći brzo i točno.
Što se tiče odabira poreznih obveznika za nadzor - kriteriji odabira takvih obveznika su unaprijed utvrđeni i transparentni tako da su dostupni u publikacijama Ministarstva financija, Porezne uprave, pa su kao takvi i dostupni svim građanima. No, ako porezni obveznik ima saznanja i dokaze o neregularnom odabiru poreznih obveznika za nadzor bili bi mu zahvalni da nas o istom izvijesti uz predočenje vjerodostojnih dokaza kako bi mogli prema odgovornima za takve postupke poduzeti odgovarajuće mjere.
Prozivanje Porezne uprave za nepoduzimanjem mjera naplate dužnih poreza također je paušalno i nedokazano budući da Porezna uprava poduzima sve Zakonom propisane mjere ovršnog postupka, osim ako ne raspolažete dokazima da je Porezna uprava namjerno izbjegavala primjenu mjera ovršnog postupka kod nekog poreznog obveznika (uz napomenu da blokada žiro-računa nije jedina mjera prisilne naplate pogotovo kad na žiro-računima obveznika nema prometa, već su tu i druge mjere kao što su npr. popis i prodaja pokretne imovine i imovinskih prava i zasnivanje založnog prava na pokretninama i nekretninama).
Što se tiče navoda da se za dug od 1,00 kn u Poreznoj upravi ne može dobiti potvrda isti nije točan jer potvrda se uvijek dobije samo je na istoj potvrdi naznačeno predmetno dugovanje jer se na taj način nastoji obvezati porezne obveznike da svoje obveze podmiruju na vrijeme i u valuti, jer tada neće biti niti zateznih kamata koje se obračunavaju samo na nepravodobno plaćene porezne obveze. Dakle obveznici koji redovno i na vrijeme podnose propisane obrasce, izvješća i prijave te u valuti plaćaju svoje obveze neće se dovesti u situaciju da im na potvrdi bude iskazano dugovanje s osnova kamata.
Kako je gospodin Klennert za ukupnu nelikvidnost, prezaduženost, kriminal, nekompetentnost i nerad između ostalog prozvao i Ministarstvo financija, Poreznu upravu molimo da ako dotični gospodin ima ikakva saznanja o nezakonitom radu Porezne uprave kao institucije kao i o nezakonitom radu pojedinih djelatnika, na način da se zakonski propisi ne primjenjuju po propisanim načelima poreznog postupka prema Zakonu o Poreznoj upravi („Narodne novine“ broj 67/01, 94/01, 177/04) i Općem poreznom zakonu („Narodne novine“ broj 147/08) molimo ga da nas o svakoj takvoj radnji i osobi izvijesti i priloži vjerodostojne dokaze a ne da se donose paušalne ocjene i senzacionalistički zaključci kojima se prozivaju i neprimjereno etiketiraju svi djelatnici Porezne uprave i Porezna uprava sama, uz napomenu da svako neprimjereno i nedokazano klevetanje i vrijeđanje podliježe zakonskom procesuiranju.
Žao nam je što ste bez ikakvih konkretnih dokaza na principu rekla-kazala na tako uvredljiv i senzacionalistički način oklevetali Poreznu upravu i njene djelatnike koji pošteno i stručno obavljaju nadasve teške i obimne poslove iz svoje nadležnosti.
MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA
Pročelnik Područnog ureda Čakovec
Damir Habuš

Ološ ili ljudi izuzetne stručnosti?

Budući da je Klennert iznio više objeda i neistina na račun Ministarstva financija – Porezne uprave i njegovih djelatnika dužni smo iznijeti svoje očitovanje na isti tekst. Kako si je dotični gospodin dao za pravo nazivati nas ološem dali smo si za pravo da mu istom retorikom „Ološa“ i odgovorimo.
Na početku svoje mudroslovije ovaj se je „eminentni“ financijski stručnjak i ekonomski analitičar obrušio na sve i svakoga. Kako na vlast i Vladu tako i na udruge čiji je, kako on kaže, prisilni član.
Ovakva njegova retorika možda ne bi bila čudna kad bi se radilo o malom i siromašnom čovjeku iz kojeg govori očaj zbog egzistencijalnih problema, ali ne, naprotiv, ovdje se radi o čovjeku koji za današnje prilike ima natprosječni standard.
Ako uzmemo u obzir rad Vlade, Ministarstva financija i Porezne uprave od osamostaljenja Republike Hrvatske, bilo je postupaka koji su pridonosili neefikasnosti i tromosti Porezne uprave pa niste našli za shodno i ranije prozivati Ministarstvo financija i Poreznu upravu kao krivca za nelikvidnost i dugove pravnih subjekata.
Zašto niste našli za potrebno da se oglasite kada je 2003.g. Poreznoj upravi prenesena glavnina poslova HZMO i HZZO, a da sa tim istim poslovima nije u Poreznu upravu došao niti jedan djelatnik iz Zavoda, tako da danas Porezna uprava prati ukupno 94 računa, između ostalih i račun za Gradske i Županijske novčane kazne (komunalne, da ne bi bilo zabune uglavnom prisilnu naplatu kazni za pogrešno parkiranje) ili zašto se niste oglasili kada je donijet Zakon o nagodbi kojim su nagrađeni porezni neplatiše na način da im se oprostilo 50% duga ako su preostalo dugovanje platili odjednom ili im se omogućilo plaćanje na rate... dakle kakvu je to poruku odaslalo poreznim obveznicima za ubuduće??? .
S dužnim poštovanjem, dragi gospodine Klennert, malo je čudno da do sada nigdje još nismo naišli, niti u jednoj ekonomskoj, pravnoj ili financijsko računovodstvenoj publikaciji, niti jedan Vaš osvrt ili možda prijedlog za izlaz iz stanja opće krize i nelikvidnosti. Najlakše se razbacivati kritikama i objedima, imali ste prilike kao nekadašnji djelatnik te iste Porezne uprave, a i kao istaknuti član u svojoj lokalnoj zajednici nešto promijeniti i nečemu doprinijeti. No Vi ste iz te iste Porezne uprave otišli kada ste shvatili da politička podobnost i stranačka knjižica više nije dovoljna za obavljanje šefovskog posla, već da će se za to morati predočiti i diploma VSS koju vi nemate, a isto tako ste podvili rep i dali ostavku kao gradonačelnik koji je ostao zapamćen samo po jednom a za što što Vam i mi odajemo priznanje : prvi gradonačelnik u Hrvatskoj koji je zabranio gostovanje cirkusa sa životinjama u svom gradu.
Što se tiče stručne pomoći zatražene u Poreznoj upravi autor ovog teksta se je stavio u ulogu nemuštog poreznog obveznika čime je doveo u zabludu javnost jer niti jednom riječju nije spomenuo sebe i svoju ulogu u jednom knjigovodstvenom servisu.
Da ne bi bilo zabune dotični gospodin si daje za „Pravo“ da misli da je Porezna uprava knjigovodstveni servis „njegovog“ knjigovodstvenog servisa, dakle očekuje od djelatnika Porezne uprave da umjesto njega rješava poslove i probleme s kojim se on susreće pri vođenju poslovnih knjiga svojih komitenata. Nakon što se najavi primjena nekog novog propisa očekuje serviranu proceduru i postupak od djelatnika Porezne uprave koji kao takvi stoje na raspolaganju svim poreznim obveznicima, pa tako i njemu, ali za nejasnoće i probleme vezane uz porezni postupak, a ne da umjesto njega obavljaju njegov posao. Nigdje nije naveo odgovornost knjigovodstvenog servisa za neažurno i netočno vođenje poslovnih knjiga poreznih obveznika jer naravno takvo što ne postoji budući da ne postoje ugovori koji bi klijente zaštitili već svu odgovornost snose obveznici sami.
Što se tiče navoda da se propisi donose u prosincu poznato je da propise ne donosi pojedino ministarstvo pa tako niti Porezna uprava po svom nahođenju već iste predlaže Vlada a potvrđuje Hrvatski sabor tako da niti ne može od djelatnika Porezne uprave dobiti tumačenje propisa koji još nisu donijeti pa kao takvi niti objavljeni u „Narodnim novinama“. Da djelatnici provode propise prema samo njima poznatim tumačenjima Ministarstva financija to je notorna laž budući da se sva mišljenja i tumačenja nalaze javno objavljena u Poreznom vjesniku na kojeg se svatko može pretplatiti, a osim toga objavljena su i na internetskim stranicama Porezne uprave.
Kako ste mogli na jednom mjestu napisati da su djelatnici porezne uprave zombiji koji posao obavljaju tek nakon što krim. Policija i USKOK obave glavninu posla, da bi tek koji redak dalje naveli da bi si USKOK i krim. Policija u svoje redove trebali dovesti stručne i kompetentne kadrove iz Porezne uprave, pa dajte se čovječe dogovorite sami sa sobom da li itko ima kompetentne kadrove i da li, osim naravno vas samog, takvi uopće postoje.
A što se tiče ološa u Poreznoj upravi budite dragi gospodine dobri pa nam objasnite koji su to kriteriji po kojima djelatnike svrstavate u dva koša: 1. ološ i 2. ljudi izuzetne stručnosti, etičnosti i poštenja. Sve nam to nekako smrdi da ste u ološ strpali sve one koji nisu željeli i ne žele s vama puhati u isti rog ili plesati kako vi svirate, naravno dopuštajući da kao i svugdje tako i u Poreznoj upravi rade ljudi koji nisu dostojni svog radnog mjesta, ali budite barem onda toliko pošteni , ako želite i hrabri , pa imenom i prezimenom prozovite ljude za koje imate dokaze da su nekompetentni, lijeni korumpirani i sl. a ne da na tako nizak, uvredljiv i klevetnički način senzacionalistički i politikantski skupljate političke bodove (samo ne znamo od koga) i paušalno prozivate većinu poštenih i vrijednih djelatnika Porezne uprave !!! Sram Vas bilo!!!
Temeljem svega navedenog obavještavamo Vas da smo ovime s Vama svaku daljnju raspravu završili !!!
„Ološ“ Porezne uprave

Izvor: 2849