Arhiva 21.04.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 13:03.

Prekograničnom suradnjom sigurniji smo od poplava

Iako je 1976. godine za čitavu dionicu rijeke Mure na području od zajedničkog mađarsko – hrvatskog vodnogospodarskog interesa izrađena zbirka topografskih karata, u 40 godina došlo je do značajnijih promjena na rijeci Muri. Potrebe za novim snimanjima inundancije i korita rijeke, kao i prikupljanje aktualnih topografskih te hidrografskih podataka, prepoznale su i hrvatska i mađarska strana. Naime u svrhu zajedničkog i održivog upravljanja rijekom te područjem uz nju, krenulo se u projekt IPA CBCX HU-HR Mađarsko – hrvatski hidrografski atlas zajedničkog dijela rijeke Mure vrijedan 352.814 eura, čiji je glavni korisnik Direkcija voda zapadnog Prekodunavlja, a projektni partner Hrvatske vode. Nakon što je pokrenut 1. veljače 2014. godine, njegovo zaključenje očekuje se 31. svibnja ove godine, dok su prikaz izvršenih aktivnosti u okviru projekta, izvješće izvođača ESRIMagyarorszag d.o.o. o radu na projektu i rezultatima te izvješće hrvatske strane o mogućnostima korištenja Atlasa – Korištenje podataka Atlasa u vodnom gospodarstvu, prezentirani na završnoj konferenciji u Mađarskoj. Pritom je javnost upoznata s digitalnom GIS bazom podataka koja će omogućiti moderno upravljanje podacima, evidenciju, ispis te unošenje kasnijih promjena.

 

Konferenciji je prisustvovao i zamjenik župana Međimurske županije Zoran Vidović te pritom pohvalio činjenicu što se ovakvim vidom prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske u vodnom gospodarstvu pomaže ujedno i turizmu, zaštiti prirode te regionalnom razvoju, ali i smanjuju rizici od poplava koje su ovom prostoru nanijele mnogo štete. Potvrdili su to ispred Hrvatskih voda i Leonard Sekovanić, direktor vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu te Ivica Mustač koji su napomenuli kako se ažuriranjem podataka povećava sigurnost mađarskog i hrvatskog teritorija uz Muru, kako Atlas sadrži stanje rijeke u trenutku snimanja, a uz to i ranije izrađene karte. Pritom GIS server bazu podataka na lokalnoj informatičkoj mreži kao i na internetu može koristiti više korisnika koji mogu raditi s istovjetnim podacima, što daje osnovu kasnijim aktivnostima u obrani od poplava, daljnjim razvojnim aktivnostima, projektiranju i istraživanjima. 

Izvor: 3130