Arhiva 06.10.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

PRESELJENJE GSM ANTENE IZ CENTRA MURSKOG SREDIŠĆA

Grad Mursko Središće i Sektor za nekretnine, vozni park i opće poslove Hrvatskog telekoma na korak su do konačnog dogovora o novoj lokaciji GSM antene, trenutno smještene u samom centru Murskog Središća. Micanje objekta inicirala je Hrvatska stranka umirovljenika Mursko Središće kojoj je to bio i jedan od uvjeta za prostupanje vladajućoj gradskoj koaliciji na zadnjim lokalnim izborima. Inicijativa je naišla na neočekivano veliku podršku građana Murskog Središća, a nakon brojnih kontakata i prepiski između Grada i Hrvatskog telekoma, načelno je dogovoreno da će HT o svom trošku izmjestiti antenski stup smješten u neposrednoj blizini gradskog dječjeg vrtića, crkve i višestambenog objekta, a Grad je dužan osigurati alternativnu lokaciju.
HT-u je ponuđeno nekoliko alternativnih lokacija - jedna od najprihvatljivijih za Grad bila je ona na trokutu (kod križnog drveta) na cesti prema Selnici. Zemljišna čestica br. 5997 u državnom je vlasništvu, daleko od naselja, međutim, upravo ta udaljenost pokazala se problematičnom. Naime, nakon obilaska HT-ove grupe za planiranje radijske mreže i njihove analize sadašnjeg i budućeg stanja, pokazalo se da ta lokacija nije prihvatljiva. U očitovanju iz HT-a tvrde da bi se izgradnjom antenskog stupa na toj lokaciji, zbog udaljenosti, značajno degradirala usluga 3G mreže, odnosno prijenos podataka. Na taj bi način oni u Murskom Središću koji sada koriste usluge 3G mreže i mobilnog interneta, putem mobilnih uređaja ili putem računala, bili zakinuti za tu uslugu. U HT-u se boje da bi to moglo rezultirati novom serijom žalbi i prosvjeda.
HT-u bi idealna lokacija bila između Ulice Josipa Broza Tita i groblja, međutim, tamo Grad niti država nemaju nikakvo zemljište, a kao konačno rješenje sada se spominje sjeveroistočni dio parcele preko puta groblja (sada je tamo parkiralište za groblje). Lokacija je udaljena dvjestotinjak metara od prvih kuća, ali problem je gradski prostorni plan koji definira da objekat takve vrste ne može biti smješten na udaljenosti manjoj od 100 metara od groblja. U HT-u sugeriraju da bi “možda bilo moguće malo intervenirati u prostorni plan i propisati malo blaže posebne uvjete koji bi dopustili gradnju na manjoj udaljenosti od one koja je sada propisana”. Mrtvima zračenje ionako ne smeta. Iz Grada su nam potvrdili da razmišljaju o toj mogućnosti, pa je sve izvjesnije da će uskoro antena biti maknuta iz centra Murskog Središća, na zadovoljstvo građana.
V.Trstenjak

A antena u crkvenom tornju?

U vrijeme dok je tema o izmještanju antene bila “vruća”, otkrili smo da je još jedna antena (TELE 2) smještena u centru Murskog Središća, u tornju župne crkve. Župnik Tomislav Antekolović tada nije bio voljan s nama razgovarati o toj temi, ali je zamjeniku gradonačelnika Draženu Srpaku obećao da će antena iz crkvenog tornja biti maknuta čim se makne antenski stup HT-a. Uostalom, župnik voli spomenuti poštapalicu da se “ljudi vezuju za riječ, a volovi za rogove”, pa nema sumnje da će svoje obećanje održati. Osim ako ne bude drugačije “direktive” jer gradom kolaju glasine kako antena ovog operatora ima u tornjevima više crkvi u Međimurju jer crkva navodno ima značajan udjel u TELE 2. (vt)

Izvor: 2945