Arhiva 12.06.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:23.

Prijava protiv Anđelka Nagrajsalovića

Tko se to ‘probudio’ nakon 3 godine?

Anonimna je prijava podnesena protiv načelnika Općine Sveti Juraj na Bregu Anđelka Nagrajsalovića kojem se na teret stavlja nezakonito davanje pozajmice udruzi Međimurske roke, sa sjedištem u Brezju, još 2010. godine, koje se prijavitelj sjetio u vrijeme kampanje za lokalne izbore.
U prijavi se ističe da je načelnik u listopadu 2010. dao pozajmicu udruzi u visini 50 tisuća kuna, bez prethodne odluke Općinskog vijeća. Također mu se na teret stavlja činjenica da je 19. listopada 2010. izdao jamstveno pismo i bjanko zadužnicu u svrhu osiguranja kredita udruge Međimurske roke. Kredit na iznos od 110 tisuća kuna zatražen je u Hypo banci. Time je povećao opseg zaduženosti Općine, a o svemu se ovih dana očitovao službenicima Policijske uprave međimurske i listu Međimurje.
Anđelko Nagrajsalović prilično je uvjeren da je prijavu protiv njega dala osoba, ili moguće dvije, iz Hrvatske narodne stranke, kao takmacu u predizbornoj borbi za lokalnu vlast.
- Udruga Međimurske roke, Turistička zajednica Grada Koprivnice i Udruga narodne umjetnosti županije Zala prošle su na IPA natječaju za projekt Culturevive (Oživljavanje kulture). Vrijednost projekta je 99.694 eura i, kako je poznato, tu nema predfinanciranja, već se sredstva vraćaju iz EU fonda nakon podastiranja troškova. Potpisali su ugovor za implementaciju projekta na temu “Kulturna baština uz rijeke Muru i Dravu” i bilo je predviđeno da dobiju 29.464 eura. Obratili su se Općini i Županiji tražeći predfinanciranje barem jednog dijela iznosa. Matija Posavec je kao dožupan bio zadužen za udruge i obećao je da će to biti riješeno na bilo koji način, ali nije se poduzelo ništa. Ponovo se udruga obratila Općini i obvezao sam se kao načelnik da će im iz proračuna biti data pozajmica od 50 tisuća kuna - kaže Anđelko Nagrajsalović za list Međimurje.
Međimurske roke su u banci tražile kredit od 110 tisuća kuna, za što im je načelnik Nagrajsalović izdao jamstveno pismo. Po dobivanju kredita koncem prosinca 2010. udruga je Općini vratila pozajmicu i do danas isplatila i kredit.
- Simptomatično je što me se prijavljuje sada, 2013. godine, a u svom redovnom mjesečnom izvješću još sam tada, u listopadu 2010. napisao da je data pozajmica Međimurskim rokama. To se u tablici koju sam dao vijećnicima vidi isto kao i sve druge proračunske stavke. Kao zlo mi se uzima bjanko zadužnica i činjenica da odluku nisam stavio na vijeće.
Tu je moja pogreška, no, činjenica je da bismo morali tražiti i odobrenje Ministarstva financija za taj potez, a njihov se odgovor čeka mjesecima. Uz nas, Međimurskim rokama je i udruga ACT posudila 70 tisuća kuna da se uspiju pokrenuti u projektu.
Pomogli smo u dobroj stvari, a pozajmica je vraćena u samo dva mjeseca. Što se krije između redaka u ovoj priči pokrenutoj protiv mene, nek građani sami procijene - zaključuje načelnik Nagrajsalović i dodaje da je banka Općini vratila zadužnicu.
Aleksandra Ličanin

Izvor: 3033