Arhiva 12.01.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:18.

Prijepori oko Urbanova

Novak: Nama se nameću troškovi nad kojima nemamo kontrolu!

Na sjednici Općinskog vijeća u Štrigovi vijećnik Boris Novak (HKDS) iskoristio je priliku kako bi otvorio raspravu o financiranju Udruge vinara i vinogradara Hortus Croatiae, točnije manifestacije Urbanovo. Općinski proračun predviđa u 2012. godini dotaciju Udruzi u visini tri tisuće kuna, što je bila prva Novakova referenca.
- Za Hortus je tri tisuće kuna premala dotacija. Nastojimo razviti manifestaciju od strateškog značaja za općinu u kojoj upravo mi vinari podnosimo najveći dio financijskog tereta, a ne nailazimo na podršku lokalnog proračuna. Urbanovo 2011. je poslovalo s minusom od 56 tisuća kuna. Dotacija od 50 tisuća kuna iz Županije je izostala, opet su vinari najviše investirali i potrošili, a događalo nam se da se od nas traži i plaćanje nečega o čemu uopće nismo bili obaviješteni - rekao je, između ostalog, Boris Novak.
Najavu dotacije od 50 tisuća kuna dao je zamjenik župana Matija Posavec koji je i predsjedao organizacijskim odborom manifestacije. Županija je od tog iznosa uspjela uplatiti 10 tisuća kuna, dok je ostatak i dalje “na čekanju”.
Vijećnik, ujedno i vinar, Novak tome je dodao i sljedeće:
- Inzistiramo i u Županiji da nam kažu što realno mogu financijski pokriti, a ne da nam se najavljuje iznos koji se, ispostavilo se, ne može isplatiti. Događao se niz stvari kojima nismo zadovoljni. Primjerice, to da netko naruči radijsku emisiju koju ne može platiti, a postaje se onda obraćaju baš nama za plaćanje. Nameću nam se troškovi na koje uopće nemamo utjecaj, koje ne naručujemo i ne kontroliramo. Ne želimo da svi zarađuju iz toga mimo naše kontrole. Želimo veći efekt za Općinu i nas vinare u cjelini. Ovo što sad ostvarujemo nije zadovoljavajuće iako svi puno ulažemo - istaknuo je također Boris Novak.
Rebernik: Županija je ostavila repove
Načelnik Općine Štrigova Stanislav Rebernik s odobravanjem je gledao na problematiku iako se ogradio činjenicom da je Urbanovo manifestacija županijske, a ne općinske razine. Također je istaknuo da dotacija udruzi Hortus Croatiae ovog trenutka ne može biti veća.
- Vinari su nesumnjivo najveći donatori u svemu u našoj općini i s naklonošću gledamo na vaše aktivnosti. Urbanovo, da. Međutim, ta se manifestacija modelira na drugom mjestu. U Županiji. Nek to bude općinska manifestacija, pa ćemo je financirati, ali ne treba zaboraviti da je Županija ostavila repove, svoj dio dotacije je ostala dužna - rekao je Stanislav Rebernik.
Posavec: Stalo nam je do Urbanova, sve će biti plaćeno
Zanimalo nas je što o izostanku preostalog iznosa dotacije od 40 tisuća kuna na ime Urbanova kaže zamjenik župana Matija Posavec?
- Međimurska županija tijekom 2011. godine isplatila je 10 tisuća kuna proračunskog novca za manifestaciju Urbanovo, računajući na potporu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva koje je bilo pokrovitelj. Kako su sredstva Ministarstva u visini 36 tisuća kuna stigla tek prošli tjedan, podmirit će se troškovi Urbanova. Također se očekuje podmirenje troškova i iz drugih izvora, pa će u konačnici biti podmireni svi troškovi koje je manifestacija u sebi nosila. Sigurno da nam je to važno i da osobitu pozornost usmjeravamo na to jer je Urbanovo manifestacija koja je turistički brend Međimurja i svake će godine biti bolja, kvalitetnija i uspješnija. To vam garantiram - zaključuje zamjenik župana Matija Posavec.
Aleksandra Ličanin

Izvor: 2959