Arhiva 07.08.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:48.

Prijeti li i Međimurju "svinjski korov"?

Mediji su proteklih dana prenijeli informaciju da se u Mađarskoj navodno pojavio divovski svinjski korov (lat. Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.), fitotoksična biljka koja može izazvati teške opekline kože (ukoliko se dodirne, pa se koža izloži suncu) te oštećenja vida. Prema informaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode, opasna biljka zabilježena je na jednom nalazištu u Međimurju, uz rijeku Muru kod Žabnika, ali samo 2009. godine, a potom više ne.

- Ova vrsta je strana invazivna vrsta koja se našla na popisu 100 najgorih invazivnih vrsta u Europi. Negativno utječe na bioraznolikost i okoliš, uzrokuje ekonomske štete i škodljivo djeluje na zdravlje ljudi. Stvara fitotoksični sok koji na koži, u kombinaciji s UV svjetlošću, uzrokuje dermatitis. U slučaju kontakta s očima, može doći do kratkotrajne ili čak trajne sljepoće. Vrsta se širi djelovanjem čovjeka koji ju namjerno prenosi kao ukrasnu biljku koja se tada nastavlja samostalno širiti. Zbog toga je potrebno istaknuti da je, temeljem Zakona o zaštiti prirode, strane vrste zabranjeno saditi u prirodi budući da one svojim rastom, razmožavanjem i širenjem mogu uzrokovati ekološke i ekonomske štete te negativno djelovati na zdravlje ljudi, piše u odgovoru Državnog zavoda za zaštitu prirode na naš upit.(vk)

Izvor: 3093