Arhiva 04.11.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 24.02.2016. 13:31.

Prikuplja se ambalažni otpad od zaštitnih sredstava!

U studenom se provodi godišnja akcija prikupljanja ambalažnog otpada u kojem su držana sredstva za zaštitu bilja, u skladu sa Zakonom o otpadu koji obvezuje proizvođače koji stavljaju u promet opasne tvari da na vlastiti trošak organiziraju odvojeno skupljanje otpadne ambalaže onečišćene opasnim tvarima i korištenje njezinih vrijednih svojstava predajom ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje takve ambalaže!

Ovlaštena tvrtka C.I.A.K. u suradnji s udrugom CROCPA (udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja) sutra (utorak, 3. studenog) u Međimurju započinje s organiziranim zbrinjavanjem spomenute otpadne ambalaže.

- U utorak, 3. studenog, od 8 do 12 sati ambalažu je moguće predati radnoj jedinici Poljoprivredne zadruge Čakovec u Donjem Kraljevcu (Kolodvorska ul. 74).
- U utorak, 10. studenog, prikupljanje ambalaže je u RJ PZ Čakovec u Kotoribi (Sajmišna ul. bb) od 8 do 11 sati.
- U četvrtak, 12. studenog, ambalažni otpad prima tvrtka Kocen Agro d.o.o. u Štrigovi (u mjesnom centru) od 8 do 11 sati.
- U ponedjeljak, 16. studenog, u Sv. Martinu na Muri otpad se prikuplja u tvrtki Agromartin d.o.o. (Čakovečka ul. bb) od 8 do 10 sati.
- U četvrtak, 19. studenog, u Belici tvrtka Dodlek Agro
(Lipovke 6) prikuplja ambalažni otpad od 8 do 11 sati.
- U utorak, 24. studenog, ambalažni otpad prikuplja tvrtka Poljoposavec d.o.o. u Dunjkovcu (Ul. Matije Gupca 5a) od 8 do 10 sati.

Na lokacijama koje su navedene pri kuplja se isključivo prazna ambalaža onih tvrtki proizvođača ili uvoznika sredstava za zaštitu bilja koje financiraju zbrinjavanje te ambalaže i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat te ambalaže. Prihvaća se na zbrinjavanje amablaža tvrtki Agroteks, Agrochem-Maks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroScience, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki, proizvođača ili uvoznika, neće biti prihvaćena! Za povrat te ambalaže poljoprivrednici se moraju obratiti uvoznicima tih proizvoda (naznačeni su na etiketi proizvoda).

Ambalaža folijarnih gnojiva ne ubraja se u opasan otpad, pa se nakon trostrukog ispiranja može zbrinuti s ostalim plastičnim komunalnim otpadom!
VAŽNO: Poljoprivrednici koji imaju 100 kg, jedan "big bag" (cca 1 m³) ili više ambalažnog otpada, ne moraju otpad dopremati na sabirna mjesta, već se izravno mogu javiti tvrtki C.I.A.K. (tel. 01/3463-521 ili na ciak@ciak.hr) koja će preuzeti otpad na njihovoj lokaciji izravno!

Donositelji otpada moraju sami popuniti "Prateći list za opasni otpad" (obrazac PL-Oo) i "Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada" (obrazac DFKSO) koji se mogu kupiti u knjižarama "Narodnih novina".

Upute za popunjavanje tih obrazaca su na web-stranici www.ciak.hr, a dostupne su i (prije najavljenih dana prikupljanja) u Savjetodavnoj službi u Čakovcu. (M. Belčić)

Izvor: 3158