Arhiva 31.03.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

PROF. DR. STJEPAN HRANJEC SVOM MEĐIMURJU DARUJE NOVU KNJIGU

Međimurskoj baštini prof. dr. sc. Stjepan Hranjec iz Čakovca izgradio je most - da lakše prijeđe od davnine do novog trenutka. Napisao je djelo Međimurski narodni običaji koje će u Čakovcu predstaviti 10. svibnja.
- Bavio sam se nematerijalnom kulturom Međimurja, životnim i godišnjim običajima, među kojima ima velik broj onih koji su zaboravljeni i više se ne održavaju. Knjiga je nastala na temelju terenske građe, zapisa studenata Učiteljskog fakulteta u Čakovcu nastalih u okviru dvaju kolegija: istraživanja baštine te tradicijske zavičajne kulture. Želja mi je bila predstaviti kulturni identitet kraja jer je on naša iskaznica, ali i odgojiteljima i nastavnicima ponuditi dragocjen priručnik koji im može pomoći u radu s djecom i mladima - kaže prof. dr. Hranjec dodavši kako je motivaciju pronašao i u težnji da se barem dio običaja revitalizira.
Autor se čitateljima obraća i na dragom kaju u zaključku u kojem, između ostalog, piše:
- Saki narod se prepozna i predstavlja kakti narod ak ima svojega jezika, svoju kulturu - a od tem se misli i svoje navade - i svoju hištoriju, reklo bi se: svoje skupne i pretekle cajte. Tak i horvatski narod, a vu njem kak jeden njegov del i horvatski narod vu Međimórju. Ako toga sega nega, saki je narod zbrisan sa svetske karte narodov.
Knjiga je izašla u nakladi Matice hrvatske Čakovec i Zrinskog d.d., a uredio ju je mr. sc. Ivan Zvonar. Recenzenti su dr. sc. Zorica Vitez i Josip Barlek, prof., a grafičko oblikovanje potpisuju Dragutin i Vanja Štebih. (žd)
Snimio D. Lesar

Izvor: 2918