Arhiva 11.12.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:51.

Projekt obnove Perivoja Zrinski u Gradu Čakovcu

S obzirom da se jedan dio građana Čakovca uznemirio crvenim točkama odnosno označenim stablima u zaštićenom spomeniku parkovne arhitekture Perivoj Zrinski, te ista stabla obljepio plakatima neprimjerenog i netočnog sadržaja, ovim putem informiramo širu javnost o činjenicama trenutne faze u procesu/projektu cjelovite obnove Perivoja Zrinski.

 

Grad Čakovec je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji se sa dva izazova u zaštićenom gradskom perivoju uhvatio u koštac kroz zakonski propisanu i utvrđenu proceduru odnosno koji je parcijalno rješavanje stvari odlučio zamijeniti dugotrajnim rješenjem. Prvi proces je regulacija populacije vrane gačac koja obitava u perivoju i to kroz program gospodarenja divljači u zaštićenom području. Drugi proces je cjelovita i projektom osmišljena obnova perivoja starosti preko jednog stoljeća, a u koji se u zadnjih dvadesetak godina, izuzev redovnog održavanja, malo ulagalo u smislu revitalizacije i poboljšanja opće vitalnosti. Jedan od uzroka toga je bio nedostatak projektne dokumentacije, no to je sada odrađeno sredstvima Grada Čakovca uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH.

 

Dakako da se stalno uklanjanje dotrajalih i po sigurnost prolaznika opasnih stabala može činiti nepopularno. Međutim, da bi se prišlo cjelovitom projektu obnove perivoja, prva faza uključuje upravo uklanjanje dotrajalih stabala i pripremu mjesta za sadnju novih. Jer, sigurnost osoba odnosno prolaznika kroz perivoj je na prvom mjestu, a iskustvo nam pokazuje da zimski mjeseci i prvi snjegovi lome dotrajala stabla i tako prijete prolaznicima. U tom smislu, uklanjanje stabala čiju je dotrajalost utvrdila šumarska struka, samo je prva faza u projektu revitalizacije. To više nije "samo rušenje" nego priprema za projekt revitalizacije!

 

Činjenica jest da je projektna dokumentacija za obnovu perivoja izrađena u prvoj polovici ove godine, da su u prostorima grada održane i prezentacije projektnih rješenja, te da se ovih dana kreće u ishođenje potrebnih dozvola, prije svega lokacijske dozvole koja će uključivati i ugrađene mjere zaštite prirode. Po ishođenju te dozvole, krenut će se s radnjama obnove perivoja. S obzirom na troškovnikom predviđenu ukupnu cijenu obnove od preko 3 milijuna kuna, za očekivati je da će se Perivoj Zrinski obnavljati kroz sljedećih nekoliko godina, sukladno proračunskim mogućnostima Grada Čakovca. No, obnova će nedvojbeno krenuti i rušenje dotrajalih stabala više neće biti jedina vidljiva mjera upravljanja perivojem. Tada će nestati i razlog za moguće nezadovoljstvo građana.

 

U smislu svega navedenog, smatramo da stabla označena crvenim točkama u čakovečkom perivoju ne bi trebala biti razlog za uzbunu, već naznaka boljih dana za perivoj koji će u rujnu 2015. navršiti punih 40 godina u statusu zaštite kao spomenik parkovne arhitekture.

 

Siniša Golub, 

ravnatelj Ustanove

"Međimurska priroda"

Izvor: 3111