Arhiva 05.06.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 13:06.

RASTIMO ZAJEDNO PLUS – radionice za roditelje

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID organizirala je provedbu radionica namijenjenih roditeljima djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi. Radionice pod nazivom Rastimo zajedno Plus bile su osmišljene pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a Hrvatska, a zamišljene kao zajedničko učenje o roditeljstvu, o razvoju djece, potrebama, odnosima i komunikaciji te omogućavaju međusobnu podršku, poticajno i osnažujuće okruženje i partnersku razmjenu između roditelja i voditeljica.

Voditeljice radionica bile suNataša Novak, prof. predškolskog odgoja, Silvija Pucko, prof. defektologije i Eleonora Glavina, prof. psihologije. Ciklus se sastoji od 11 radionica u trajanju od dva sata, a održava se u prostorijama MURID-a, Ulica Josipa Kozarca 1, Čakovec.

Valja naglasiti da je ovo prvi put u našoj županiji da su roditelji djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi imali mogućnost sudjelovati u ovakvom sustavnom obliku aktivnog rada na vlastitom roditeljstvu. Provedbu je financirao Grad Čakovec,a partnerje bila Udruga Centar za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno". Radionice kao i svi materijali za roditelje bili su besplatni.

 

Novi ciklus radionica MURID planira provoditi iduće pedagoške godine. Zainteresiranim roditeljima daje se mogućnost da više informacija o radionicama dobiju na broju mobitela 091 251 6044 ili na adresi elektronske pošte murid.ranaintervencija@ gmail.com.

Izvor: 3136