Arhiva 23.05.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

Reagiranje na izjavu Dejana Bogdana

Ravnateljica čakovečkog Centra za socijalnu skrb Antonija Canjuga kaže kako navodi Dejana Bogdana nisu u potpunosti točni.
- U svome očitovanju o slučaju kaže: Imenovani je za sebe i svoju obitelj 24. ožujka ove godine podnio zahtjev Centru za socijalnu skrb Čakovec za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Dakle, ne radi se o ukidanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Nakon provedenog postupka, utvrđeno je da obitelj ne ispunjava uvjete za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu te je s time upoznat, no, u tijeku je izrada rješenja o odbijanju priznavanja prava. Po primitku rješenja imenovani ima pravo uložiti žalbu u roku od 15 dana, čime se osigurava preispitivanja odluke Centra od strane nadležnog Ministarstva koje može potvrditi ili poništiti rješenja Centra. Smatramo da, stoga, putem medija imenovani ne mora tražiti zaštitu svojih prava, već da je potrebno iskoristiti pravne lijekove koju su mu na raspolaganju.
Detaljnije činjenice o samom predmetu Centar ne smije iznositi radi načela tajnosti i zaštite osobnih podataka. Ističemo da prema članku 31. Zakona o socijalnoj skrbi u kojem se taksativno navode koji se prihodi ne uzimaju u obzir prilikom odlučivanja u postupku priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu iznos isplaćene odštete od osiguravajućeg društva nije naveden te se smatra da se tim prihodom obitelj dužna uzdržavati i podmirivati osnovne životne potrebe. Člankom 5. stavak 2. navedenog zakona također je propisano da je svatko dužan svojim radom, prihodom i imovinom pridonositi otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece koja ne mogu brinuti o sebi, navodi Canjuga. (vk)

Izvor: 3082