Arhiva 31.07.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 24.02.2016. 13:33.

REAKCIJA „MEĐIMURSKIH VODA“ NA PROSVJED „ŽIVOG ZIDA“

 

MEĐIMURSKE VODE ISTIČU DA ŽIVI ZID PROIZVOLJNO IZNOSI PODATKE KOJI SU DALEKO OD TOČNIH

Netočni i proizvoljni navodi - u srpnju su isključena samo 4 domaćinstva!

 

Na prosvjed „Živog zida“, priopćenjem za javnost reagirao je direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak. On navodi:

 

 

Područje javne vodoopskrbe i javne odvodnje regulirano je Zakonom o vodama koji  je donijet temeljem Ustava Republike Hrvatske i usklađen je sa zakonodavstvom Europske unije.

 

Člankom 215. Zakona o vodama propisano je da je isporučitelj vodnih usluga dužan donijeti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga, a koji, između ostalog, moraju sadržavati prava i obveze isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga, uvjete mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga, uvjete za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga, postupanje u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga. U skladu sa zakonskim propisima, Međimurske vode d.o.o. donijele su Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga, koji uvjeti su javno objavljeni i lako dostupni na web stranicama Međimurskih voda d.o.o.   Temeljem Općih uvjeta, Korisniku usluge/potrošaču koji ne plati račun za isporučenu vodu odnosno obračun potrošnje vode, najkasnije u roku od 3 mjeseca od njihova dospijeća, Međimurske vode d.o.o. kao isporučitelj usluge će dostaviti pisanu opomenu o obustavi isporuke vode i/ili usluge odvodnje. Ako korisnik usluge/potrošač ne plati dug po opomeni u roku od osam dana od datuma opomene, isporučitelj usluge će mu obustaviti isporuku vode i/ili uslugu odvodnje. Isporučitelj vodne usluge ima pravo obustaviti isporuku vode i/ili uslugu odvodnje korisniku usluge ako korisnik usluge/potrošač ne plati račun za isporučenu pitku vodu i/ili uslugu odvodnje ni nakon navedenih rokova i postupaka i ako korisnik usluge/potrošač nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju prema računu za priključenje građevine na javni sustav vodoopskrbe odnosno odvodnje, ističe Topolnjak.

 

Nadalje se referira i na izjave predstavnika Živog zida o broju potrošača kojima je zatvorena voda: Sa stanjem na dan 23.07.2015. godine, u evidencijama Međimurskih voda d.o.o. kao isključeno se vodi  470 domaćinstva i 40 pravnih osoba. Predmetni broj isključenih odnosi se na višegodišnji period, dok je u proteklih nekoliko tjedana, tijekom srpnja ove godine, isključeno 22 korisnika, a od kojih je i odmah natrag priključeno (ponovno montirani vodomjeri) njih 16, jer je dugovanje podmireno u cijelosti ili pak djelomično. Od preostalih 6 koji su isključeni, 2 su pravne osobe, a 4 su domaćinstva. Dakle, od 01. pa do -23. srpnja isključeno je i ostalo je isključeno 4 domaćinstva. Što se tiče brojke od 470 isključenih domaćinstva, upozoravamo da skoro ¾ istih otpada na kućanstva u kojima nitko ne živi (stare, nenaseljene kuće).

 

 

Ukupna dugovanja fizičkih osoba isključenih iz sustava javne vodoopskrbe iznose 625.693,37 kuna bez obračunatih zakonskih zateznih kamata. Što pak se tiče dobiti tvrtke Međimurskih voda u 2014. godini, Međimurske vode d.o.o. su poslovnu 2014. godinu završile s negativnim rezultatom (gubitkom),. Smatramo neophodnim naglasiti da je svakom korisniku omogućena otplata dugovanja na rate uz sklapanje nagodbe te da su samo tijekom 2015. godine sklopljene 162 nagodbe. U sjeni trenutačne teške financijske i socijalne situacije u cijeloj državi, a uzevši u obzir da su primanja u Međimurskoj županiji najniža na razini države, i u poslovanju Međimurskih voda d.o.o. zabilježen je porast nenaplaćenih dugovanja za vodne usluge i fizičkih i pravnih osoba, te je mjera isključenja iz vodoopskrbnog sustava krajnja mjera, a koja se koristi samo kao izuzetak, uzimajući pritom u obzir financijsku i socijalnu situaciju svakog korisnika ponaosob.

 

S obzirom na sve navedeno, nesporno je da Međimurske vode d.o.o. postupaju u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske te da istodobno pokazuju socijalnu osjetljivost glede određenih korisnika. Stoga su navodi o protupravnom isključivanju više stotina korisnika iz vodoopskrbnog sustava u posljednjih nekoliko tjedana proizvoljni, u potpunosti neosnovani i netočni, zaključuje Topolnjak. (vk)

Izvor: 3144