Arhiva 05.12.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:59.

REFERENDUM: Međimurci ZA

Građani Hrvatske u nedjelju, 1. studenoga izašli su na referendum što ga je Hrvatski sabor raspisao na inicijativu Udruge “U ime obitelji”. Građani s pravom glasa bili su pozvani da, zaokruživši za ili protiv, odgovore na pitanje “jeste li za to da se u Ustav RH unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca”. Referendum ima povijesno značenje kao prvi koji je raspisan na zahtjev građana, udruga “U ime obitelji” prikupila je oko 700 tisuća potpisa građana u podršku zahtjevu za raspisivanjem. Samo pitanje izazvalo je oštre i prijepore i rasprave, u Saboru i izvan njega. Prigovaralo se da samo pitanje nije u skladu s osnovnim postavkama Ustava jer predstavlja kršenje prava manjina, u ovom slučaju spolnih, te da je stoga ključan propust Sabora što od Ustavnog suda nije zatražio ocjenu o tome. Podsjetimo, ranije je Ustavni sud donio odluku o tome da je mišljenje građana izraženo ishodom referenduma obvezujuće za Sabor. Rezultat je očekivan – uvjerljiva većina od 65,87 posto od onih koji su izašli na birališta podržala je unošenje predložene odredbe u Ustav, protiv toga je glasalo 33,51 posto. No, važna značajka referenduma je niska zainteresiranost građana za referendum - na njega je izašlo svega 37,90 onih koji imaju pravo glasa. Glavni razlog tome je zacijelo to što je većina građana procijenila da ovo nije najvažnije pitanje o kojem bi ih Sabor trebao pitati za mišljenje.
Niska izlaznost otežava donošenje procjena svih političkih posljedica referenduma (osim samog trijumfa inicijative, jasno). Ipak se i na pokazateljima toga kako su se Međimurci odlučili na referendumu (prikaz rezultata za Županiju, razrađen po gradovima i općinama je u prilogu) mogu izvlačiti neki zaključci. Međimurci su više nego drugi ocijenili da im referendumsko pitanje nije najvažnije, na birališta je izašlo samo 30,89 posto onih koji imaju pravo na to. Podrška inicijativi ovdje je s 54,42 posto glasova osjetno manja od ukupnog ishoda za Hrvatsku, što sigurno nije iznenđenje. U samom Međimurju rezultati značajno variraju po gradovima i općinama. U Gradu Čakovcu i tri susjedne mu općine inicijativa nije dobila većinsku podršku (Čakovec je po tome na trećem mjesti među županijskim sjedištima, gledano s druge strane liste, iza Pule i Rijeke). U Općini Nedelišće podrška inicijativi ima tek tanku prevagu. Linija podjele u raspoloženju građana najvećim dijelom ide prema razlikama u načinu života – unošenje u Ustav odredbe o braku kao zajednice muškarca i žene nije većinsku podršku dobilo u više urbaniziranim sredinama, dok je podrška jača u sredinama s jačom tradicijskom vezanošću uz Katoličku crkvu, ponajviše u Dekanovcu, Goričanu i Domašincu. Ali ovo i nije posebnost Međimurja. Dok je jasno da se na razini Županije vidi veza ustaljenih političkih simpatija s ishodom re-ferenduma, ona je manje jasna gledano u raščlambi po općinama i gradovima. Tu računicu komplicira preplitanje s podjelom po stilovima života, više tradicij-skom i više urbanom. Zato ishod referenduma ne treba olako uzeti kao podlogu za nagađanja o ishodu sljedećih poziva građanima da izađu na birališta.
Dražen Kovač

Evo prikaza rezultata glasanja na referendumu za Hrvatsku i za Međimursku županiju, ali i raščlanjeno po gradovima i općinama Međimurja, prema postocima glasova ZA inicijativu i PROTIV nje.

HRVATSKA: ZA 65,87; PROTIV 33,51
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA: ZA 54,42; PROTIV 44,94
GRAD ČAKOVEC: ZA 40,60 PROTIV 58,95
GRAD MURSKO SREDIŠĆE: ZA 53,03; PROTIV 46,27
GRAD PRELOG: ZA 61,25; PROTIV 38,14
OPĆINA BELICA: ZA 63,81; PROTIV 35,40
OPĆINA DEKANOVEC: ZA 82,63; PROTIV 16,60
OPĆINA DOMAŠINEC: ZA 71,18; PROTIV 28,17
OPĆINA DONJA DUBRAVA: ZA 61,18; PROTIV 37,40
OPĆINA DONJI KRALJEVEC: ZA 58,63; PROTIV 40,88
OPĆINA DONJI VIDOVEC: ZA 68,53; PROTIV 30,07
OPĆINA GORIČAN: ZA 73,34 PROTIV 23,54
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC: ZA 61,85, PROTIV 36,66
OPĆINA KOTORIBA: ZA 61,74; PROTIV 37,99
OPĆINA MALA SUBOTICA: ZA 66,92; PROTIV 32,51
OPĆINA NEDELIŠĆE: ZA 51,01; PROTIV 48,45
OPĆINA OREHOVICA: ZA 68,55; PROTIV 31,02
OPĆINA PODTUREN: ZA 69,36; PROTIV 29,79
OPĆINA PRIBISLAVEC: ZA 48,12; PROTIV 50,98
OPĆINA SELNICA: ZA 69,97; PROTIV 29,42
OPĆINA STRAHONINEC: ZA 48,23; PROTIV 51,20
OPĆINA SVETA MARIJA: ZA 67,59 PROTIV 32,08
OPĆINA SV. JURAJ NA BREGU: ZA 54,49; PROTIV 44,12
OPĆINA SV.MARTIN NA MURI: ZA 65,64; PROTIV 33,23
OPĆINA ŠENKOVEC: ZA 47,12; PROTIV 52,33
OPĆINA ŠTRIGOVA: ZA 70,59; PROTIV 28,79
OPĆINA VRATIŠINEC: ZA 64,33; PROTIV 34,61

Izvor: 3058