Arhiva 23.02.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:13.

Referendum (ne)povjerenja Višnji Ivačić

Birači u Pribislavcu, njih 2.450 na spisku, pozvani su da se u nedjelju, 27. veljače na referendumu izjasne o tome treba li načelnicu Višnju Ivačić (HNS) razriješiti dužnosti ili ne. Referendum je hrvatska premijera, ali osim samog listića za birače, sve će drugo biti posve uobičajeno – mjesto glasanja je dvorana društvenog doma koja će biti otvorena od 7 do 19 sati. Izraz nesporazuma u Pribislavcu je i to što već duže vremena nije izašlo općinsko glasilo Pribislove u kojem bi se argumenti dviju strana u sukobu mogli iznijeti vrlo iscrpno. Pokušali smo iznijeti jezgru stavova dviju strana, u kraćim razgovorima s općinskom načelnicom koja će ići na provjeru povjerenja, i s nezavisnim vijećnikom Miroslavom Peršićem koji je u ime grupe vijećnika predložio referendum.
Pripremio Dražen Kovač

Kako ocjenjujete prigovore koji Vam se upućuju i na kojima se temelji prijedlog biračima u Pribislavcu da Vas se razriješi dužnosti?
- Ništa od od toga što mi se predbacuje nije točno. Druga strana nije svojeoptužbe argumntirala niti je sagledala cjelovitu sliku prije nego se odlučila da pokuša ovako razriješiiti neslaganja. Predbacuje mi se da sam samovoljno potpisala sporazum s Međimurskim vodama i Međimurskom županijom o reguliranju obveza u završetku prethodne faze izgradnje kanalizacije. To se nije moglo izbjeći, došli bismo u nezgodan položaj pred Nadzornim odborom Međimurskih voda koje su nositelj investicije, kad je bilo potrebno da se posao završi, a od kojih smo trebali i podršku za dobivanje pomoći Hrvatskih voda u nastavku izgradnje. Od predsjednika Općinskog vijeća Ivice Lesjaka zatražila sam da sazove i izvanrednu sjednicu Vijeća, ali to nije učinio. Slično se ta grupa vijećnika držala i kad je riječ o cijeni vode na području naše općine. No, ključno je da nisam ja stvorila ta dugovanja čije je vraćanje regulirano sporazumom, učinio je to moj prethodnik Rajko Grkavac. Kad je riječ o raznim vrijednosnim papirima za koje mi se spočitava da sam ih potpisala, nije jasno zašto se ne primjenjuje isto mjerilo na mene kao i na Grkavca. U vrijeme u kojem je on bio predsjednik Vijeća, a uživao podršku tih istih koji su sada predložili da se mene razriješi, stvorene su značajne obveze Općine za koje nije bila zatvorena financijska konstrukcija. Ako je on to mogao, zašto bi bio grijeh ako ja to učinim, dok je on u poziciji da proziva? Ne stoje ni prigovori da sam ignorirala Vijeće i da sam kršila Statut i Poslovnik, da se nisam potrudila odgovarati na vijećnička pitanja. Oni koji prigovaraju neka naprave analizu toga što se sve govorilo i što sam ja odgovarala, pa će se vidjeti da sam odgovorila na sva pitanja. Kažu da nisam na neka pitanja pisano odgovorila, ali se nitko nije potrudio da pisanim putem postavi pitanje.
Što je s pitanjem koje je u Pribislavcu, čini se, glavno i nabijeno je emocijama - pitanjem lokacije škole? Je li točan prigovoro da radite na promjeni lokacije?
- Lokacija škole za mene uopće nije upitna. Ona jest u nadležnosti Županije, ali je upitan trenutak kad će gradnja. Nejasno je hoće li biti raspoloživa sredstva pomoći iz europskih fondova i iz kojh izvora, o kojima izgradnja ovisi. No, ja ne mogu ni mimo činjenice da u službenom nalazu Državne revizije stoji da je upitno zašto se prije išlo u promjenu prethodne lokacije. Moj prethodnik nije poštivao prijašnje odluke. On je mijenjao lokaciju pravdajući to željom mještana, ali na temelju dvojbenih anketa. Onu lokaciju je Ministarstvo obrane dodijelilo za izgradnju škole, pa bi je trebalo vratiti ako je se ne iskoristi. Zašto to druga strana na uvaži kao argument?
Kakav ishod referenduma očekujete?
- Ne želim ga prejudicirati, ali želim istaknuti važan detalj u vezi s referendumom. Dala sam si truda da kvalitetno isplaniram proračun za ovu godinu. U njemu nije predviđen trošak referenduma. Njegovi predlagači trebali bi odgovoriti s kojih bi se to konta trebalo uzeti potreban novac. Znam da je sve ovo dio i cijena demokracije, ali oni koji su predložili referendum, trebali bi pokazati više ozbiljnosti.

Čime temeljite svoj zahtjev za referendum? Zašto procjenjujete da se razlike, pa ni napetosti, nisu mogle prevladati?
- Načelnica je učinila niz krivih poteza. Kršila je ili nije izvršavala odluke Općinskog vijeća, nije poštivala zakone ni Statut Općine. Potpisala je sporazum s Međimurskim vodama i Međimurskom županijom o reguliranju obveza u nastavku radova na kanalizaciji prethodne faze, bez suglasnosti Vijeća, iako se radi o velikim iznosima. Pregovorima se moglo izbjeći da Općina kao garanciju izda zadužnicu i da se Međimurske vode automatski naplaćuju iz vrijednosti svake prodane općinske nekretnine. Potpiosavši sporazum s takvim odredbama načelnica je jasno prekoračila svoje ovlasti. Ali tu je i niz drugih stvari, sumnjivih plaćanja, npr. 20 tisuća kuna za odvjetničko savjetovanje na četiri arka papira i slično. Već sam rekao da se ponašala kao mali Sanader. Izostanak ne samo suradnje, već i komunikacije s Vijećem postao je sustav. Već negdje od kolovoza prošle godine upozorili smo načelnicu da se u nekim stvarima treba posavjetovati s Vijećem, ali bez učinka, ona je uporno nastavila po svom. Najnoviji je primjer to što je stredstva namijenjena socijalno slabije stojećim domaćinstvima za ogrjev, dakle strogo namjenska, mimo Odbora za socijalnu politiku, podijelila nekim domaćinstvima kao vrstu odštete zato što su trpjela od visokih voda. Neki su novac revoltirano odbili. Ali glavno - ona javno ističe da poštuje činjenicu da je lokacija buduće nove škole definitivno utvrđena, dobivena je građevinska dozvola, ali zapravo, radi na tome da se ona ponovo promijeni. To potvrđuju neki računi koji su stigli u Općinu, za koje ona kaže da nisu računi, a odnose se na studije moguće promjene lokacije. Treba podsjetiti da ovo nije pitanje u našoj nadležnosti, već stvar Županije kao osnivača škole, a ona inzistira na tome da oko lokacija nema predomišljanja.
Što očekujete od referenduma? Koje će biti posljedice s obzirom na to da on sigurno nosi određen trošak, a možda ne donese nikakve promjene?
- Procjenjujemo da će na referendum izaći 58 posto upisanih birača, a da će od toga nešto više od 60 posto glasati za razrješenje načelnice. Pribislavec ima takvu političku konfiguraciju da se to može dosta precizno predvidjeti. Trošak neće biti velik, lako će ga se u proračun uklopiti rebalansom. Načelnica je trebala biti suzdržanija i kooperativnija. Njena pobjeda u drugom krugu neposrednih izbora nije toliko izraz podrške koju je imala, već činjenice da se uvelike glasalo protiv njenog protukandidata Rajka Grkavca. Bili prigovori njemu utemeljeni ili ne, stvoreno je određeno negativno raspoloženje oko slučaja sukoba interesa kod njega, a i nekih drugih stvari. Ovdje ističem da u prijedlogu referenduma nisu u pitanju osobni odnosi. Nije u pitanju nekakva taština Rajka Grkavca, aspiracija da on dobije položaj načelnika dođe li do novih izbora, kako to spočitava druga strana u Vijeću. Nitko od nas koji smo predložili referendum nije u igri za načelnički položaj. Dogovorili smo se da ćemo u slučaju razrješenja načelnice na novim izborima kandidirati nove ljude. Imamo u vidu neke mlađe, stranački neopredijeljene, a visokoobrazovane ljude. No, stvar je još u fazi dogovora. Sad još o tome ne mogu određenije govoriti.

Koliko će referendum koštati?
Čim je referendum predložen, javile su se sukobljene procjene njegovog koštanja. Vijećnici koji podupiru načelnicu predlagačima su prigovorili neodgovornost, spremnost da općinskom proračunu naprte nepredviđen trošak od 120 tisuća kuna. Predlagači su odgovorili procjenom da će trošak iznositi oko 25 tisuća. Sad su pripreme već gotove, zna se da će stići račun od 32.300 kuna.

Izvor: 2913