Arhiva 27.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:46.

Rekordna dobit od 8,35 milijuna kuna

Međimurje-Plin d.o.o. u poslovnoj 2013. godini ostvario je dobit od 8,35 milijuna kuna, rekordnu u povijesti Društva - glavna je to točka poslovnog izvješća što ga je usvojila skupština Društva održana 17. lipnja. Međimurje-Plin već 2011. godine prepoznao je značaj otvaranja tržišta plina u sektoru opskrbe gospodarstva, iduće godine i pojačao prisutnost na tržištu, da bi ju 2013. godine raširio po cijeloj Hrvatskoj, kaže se o poslovanju Društva u sažetom izvješću za javnost. Međimurje-Plin danas je prisutan u 32 od 38 distributivnih područja i opskrbljuje 130 kupaca na 530 mjernih mjesta, a uz to gotovo sve kupce u Međimurju. 

Ostvareni su prihodi u 2012. godini iznosili 172 i pol milijuna kuna, a u 2013. godini već su se popeli na 218 milijuna, i to najvećim dijelom proširenjem poslovanja izvan Međimurja. Od Međimurje-Plina danas plin kupuje niz uglednih institucija, među njima i Hrvatska narodna banka, nekoliko fakulteta, Klinički bolnički centri Dubrava, Rebro, Šalata i Merkur, Klinika za dječje bolesti Zagreb, brojne škole i vrtići, policijske uprave i tvrtke. Prodane količine pritom su porasle za 16 posto, dok je porast prihoda 26 i pol posto. Skupština Društva odlučila je da se od ostvarene dobiti 7 milijuna raspodijeli kao reinvestirana dobit, u temeljni kapital, čime se on povećava sa 143 na 150 milijuna kuna, a proporcionalno tome, i udjeli suvlasnika, dok se ostalih 1,35 milijuna raspoređuje suvlasnicima. Investicijske aktivnosti koje će se temeljiti na reinvestiranoj dobiti bit će usmjerene na poboljšanje i modernizaciju usluge distribucije plina te na ulaganje u bioplinsku elektranu, s naglaskom na proizvodnju plina. U ovoj godini nastavit će se i s izgradnjom i rekonstrukcijom plinovoda. Društvo će se u daljnjem razvoju usmjeravati na unapređenje cjenovne i troškovne konkurentnosti, a i na održanje postignute razine kvalitete opskrbe, kako kućanstava, tako i ostalih kupaca, te distribicije plina. Skupština je sve odluke vezane uz poslovni rezultat i zaključak poslovanja, kao i onu o dopuni predmeta poslovanja Društva na proizvodnju plina i energije donijela jednoglasno, uz slaganje svih prisutnih suvlasnika.

 

Izvor: 3087