Arhiva 08.04.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:37.

Roma je 6 posto, a troše 72 posto socijalne pomoći

Potaknuti nedavnom presudom Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu zbog navodne segregacije Roma u Međimurju, te povodom Međunarodnog dana Roma, Hrvatska čista stranka prava premijerki Kosor na ovu temu upućuje otvoreno prosvjedno pismo:
Poštovana gospođo Predsjednice! Romi u Međimurskoj županiji čine 6 posto ukupne populacije, a koriste čak 72 posto ukupnog iznosa socijalne pomoći. Od 1,8 milijuna kuna Romi u svoja naselja ponesu 1,3 milijuna. Stalne novčane pomoći koje primaju kao nezaposleni i koje primaju članovi njihovih obitelji Romima pripadaju u 90 postotnom iznosu koji se ukupno isplaćuje, tj. dijeli, jer za njih nema protuobaveze na području naše županije. O tom su novcu u potpunosti ovisni, iako ga troše u pravilu nenamjenski. Zanima ih isključivo novac, novac i novac, a troše ga uglavnom na alkohol. Romska je nacionalna manjina do krajnosti nemotivirana za rad, što im omogućuju različiti oblici pomoći, od socijalne do dječjih doplataka, osiguravajući im pri tom veće prihode nego kad bi radili. Romsku nacionalnu manjinu izdašno financira država, ali i jedinice lokalne samouprave, tj. županija i gradovi, kao i općine na području kojih oni prebivaju. Ovime se grubo krši čl. 15 Ustava Republike Hrvatske u kojem izričito stoji da su sve nacionalne manjine u Hrvatskoj jednake, što u praksi nije točno, jer se iz državnog proračuna ne financira ni jedna druga nacionalna manjina osim Roma. Zbog toga Romi i misle da imaju jedino prava, prava i prava, bez ikakvih obaveza spram države ili pak većinskog hrvatskog hrvatskog naroda. Kada ste im Vi, gospođo Predsjednice, na račun hrvatskih poreznih obveznika velikodušno donirali nova računala, oni su ih mahom rasprodali za alkohol, tako da danas ne posjeduju niti jedno jedino.
Nadalje, nenamjensko trošenje novca, odavanje alkoholu, nebriga o osnovnim životnim potrebama kao i vlastitoj higijeni, među romskom nacionalnom manjinom potiču kolateralne žrtve poput neimaštine, alkoholizma i odavanja kriminalu. Naime, statistike pokazuju da na području Međimurske županije u uzrastu od 0 do 14 godina mali Romi počine 65 posto ukupnog broja kriminalnih djela, a oni stari od 14 do 21 godine učine 44 posto takvih nedjela.
Također, mali Romi zbog nepoznavanja hrvatskog jezika i osnovne predškolske kulture ne zadovoljavaju uvjete za pohađanje osnovne škole, no zbog zakonske regulative su ipak to primorani, pri čemu su djeca većinskog hrvatskog naroda koja sjede s njima u klupama zakinuta i oštećena u daljnjem učenju zbog same činjenice kočenja osnovnoškolskog programa. Ustav se pri tom krši i na području grada Čakovca gdje u “Dječjem vrtiću Čakovec” besplatno, tj. na račun gradskih poreznih obveznika, prebiva 47-ero romske djece, dok primjera radi, ovu privilegiju nema ni jedna druga nacionalna manjina, a većinska hrvatska djeca ili nemaju financijskih sredstava za vrtić, ili u vrtiću zbog prenapučenosti za njih jednostavno nema mjesta.
U Hrvatskoj se čak ni zakon ne provodi za sve građane jednako, pa su tako Romi i ovdje privilegirani. Dok se većinskom hrvatskom narodu sustavno (i s pravom) ruše svi bespravno sagrađeni objekti, posebice oni sagrađeni na području Dalmacije i otoka, na području Međimurja su čak cijela romska naselja sagrađena bespravno, i još k tome na državnom zemljištu, a hrvatski zakon ovdje ne pronalazi svoje mjesto.
Zbog svega ovoga, gospođo Predsjednice, ne možemo ne primijetiti da su Romi u Međimurju privilegirana nacionalna manjina, dok je jedini stvarni segregirani narod upravo onaj većinski - hrvatski narod.
Goran Rohaček,
predsjednik HČSP-a
Međimurja

Izvor: 2867