Arhiva 23.08.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:19.

RUDNO BOGATSTVO: Međimurje nikada neće biti Kuvajt, ali...

Kada je krajem 2011. godine INA ishodila koncesiju na plinsko polje Zebanec i najavila da će isto zatražiti i za polja Vukanovec i Vučkovec, bio je to znak da je - nakon višegodišnje stanke i euforije koja je nakratko zavladala još za vrijeme mandata bivšeg župana Josipa Posavca, kada je Međimurje proglašavano “malim Kuvajtom”, ova kompanija ponovo pokrenula projekt Međimurje.
Projektom je predviđeno dugogodišnje vađenje plina s pet već ispitanih i opremljenih bušotina. Prema optimističnim procjenama, u podzemlju ovog dijela Međimurja nalazi se blizu 3,5 milijardi kubika(!), što je značajna količina ukupne energetske bilance Hrvatske. Prema planovima, plin bi se transportirao novim plinovodom do Molvi, dužine oko 100 kilometara. Tu bi se iz njega izdvajao CO2 kojeg u Međimurskom plinu ima u značajnim količinama, pa nije pogodan za direktnu potrošnju. No, kako god bilo, načelnici općina Selnica i Vratišinec, dijelom i Grada Čakovca (bušotina Mačkovec 1 u koju bi se utiskivala slana voda je na području Grada) i Murskog Središća već su računali s milijunima kuna prihoda od plinskog i naftnog biznisa. Samo za Općinu Selnica netko je tada izračunao iznos od sto milijuna kuna za naknadu za 20 godina eksploatacije, a načelnik Anđelko Kovačić najavljivao je ubrzanu gradnju komunalne infrastrukture i uređenje naselja na taj račun.
Niti kune u proračunu
Proteklog tjedna Kovačić nam je potvrdio da u njihov proračun od tih silnih milijuna do danas nije “kapnula” niti kuna. INA ništa nije ni ne plaća, a načelnik je najavio da će uskoro biti održan sastanak na kojem će se pokušati nagovoriti “našu” naftnu kompaniju na plaćanje za bušotine iako zasada nema eksploatacije. Jedini koji zasada u Međimurju imaju nekakvu korist od bušotina na svom području su stanovnici Općine Pribislavec. Oni na ime naknade za eksploataciju nafte godišnje “kasiraju” 131 tisuću kuna. O količinama nafte koja se crpi kod Pribislavca nitko nam ništa nije znao reći, osim činjenice da su ugovor s INOM “naslijedili” od Grada Čakovca, nakon razdruživanja. Dok god zaista ne počne eksploatacija plina (do 2008. godine INA je u taj projekt uložila stotinjak milijuna kuna), općine koje se nalaze na plinskim ili naftnim nalazištima mogu samo sanjati proračune poput onog u Molvama.
V.Trstenjak

Koliko tko kasira?

Ostatak općina i gradova u Međimurju ima nešto prihoda od naknada za vodocrpilišta, rente od HEP-a i koncesija na vađenje šljunka.
Prihodi od vađenja šljunka u direktnoj su vezi s gospodarskim aktivnostima, pa je pad prihoda jasan pokazatelj pada investicija u građevinarstvu. Grad Prelog u proračunu s tog naslova ima predviđenu stavku od 170 tisuća kuna, međutim, u prvih šest mjeseci ostvareno je svega 28 tisuća kuna.
Zato lijep novac, u iznosu od 550 tisuća kuna godišnje, Prelog dobiva od rente za elektranu. HEP je Prelogu do 1. srpnja već uplatio 228 tisuća kuna. U sličnoj je situaciji i Općina Nedelišće. Ona na ime vodnog doprinosa “kasira“ 66 tisuća kuna godišnje, dok im HEP u proračun uplaćuje 103 tisuće kuna naknade za korištenje jezera hidroelektrane. Općina Domašinec ima tri koncesionara koji vade šljunak i za ovu su godinu s te osnove planirali kasirati 80 tisuća kuna.
Vjerojatno će i oni ostvariti manji prihod od planiranog. Grad Mursko Središće jedini prihod od rudnog bogatstva ima od vađenja šljunka. Ove se godine računalo na 26 tisuća kuna prihoda u proračun, međutim, do 1. srpnja ostvareno je tek 1.800 kuna, pa će se planiran iznos rebalansom smanjiti na 5 tisuća kuna. (vt)

SVI NA DOPUSTU!

Zanimljivi podaci vjerojatno bi se mogli čuti i iz Grada Čakovca - samo kad bi ih imao tko dati javnosti na uvid.
Svi oni koji mogu (smiju) davati bilo kakve informacije iz gradske uprave na dopustu su.
Na dopustu su u isto vrijeme prvi čovjek izvršne vlasti Branko Šalamon, na dopustu je i njegov zamjenik Zoran Vidović, na dopustu je još jedan Šalamonov zamjenik Veselin Biševac, na dopustu je pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter, na dopustu je pročelnica Upravnog odjela za financiranje Lidija Jaklin...
Ovo je nedopustivo i ide isključivo na dušu Šalamonu koji to nije smio dopustiti. Živjela državna služba. (vt)

Izvor: 2991