Arhiva 17.03.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Šalamon ne radi dobro!

Već smo jednom ranijom prilikom, kad je gradonačelnik Šalamon izjavljivao da nas u Vijeću ne treba, pomišljali o napuštanju sjednice. Tada to nismo učinili upravo zbog odgovornosti prema onima koji su nas birali, bez obzira što smo bili diskreditirani kao vijećnici, rekao je Vedran Mikulić, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u Gradskom vjeću Čakovca, na konferenciji za novinstvo kojom su oporbeni vijećnici odgovorili na kritiku predsjednika Vijeća Gordana Vrbanca. Vrhunac diskreditiranja oporbenih vijećnika trebalo bi biti pismeno najvaljivanje pitanja za aktualni sat Gradskog vijeća, što nije u skladu s Poslovnikom, rekao je Mikulić. Istaknuo je da odgovorno tvrdi, bez obzira na izjave Vrbanca, da nije sudjelovao ni u kakvom međustranačkom dogovoru niti prisustvovao sastanku predsjednika klubova vijećnika na kojem je “navodno” bio postignut dogovor oko budućeg postavljanja pitanja na aktualnom satu temeljem pisanih prijava. Prema tome, naše napuštanje sjednice nije bilo rezultat samo jednog pokušaja eliminiranja mogućnosti postavljanja pitanja, već iskazivanje nezadovoljstva stalnim diskreditiranjem i omalovažavanjem kao vijećnika, rekao je Mikulić.
Je li pitanje odgovornosti napuštanje sjednice ili prihvaćanje neobjektivno prikazanog proračuna, nepoštivanje odluka Odbora za financije da se svim vijećnicima dostave obrazloženje gubitka u poslovanju Grada i donošenje odluke o prodaji zemljišta po cijeni tri i pol puta nižoj od procijenjene, pitao je Stevo Tkalčec, član kluba vijećnika HDZ-a. Tkalčec je podsjetio i da je još krajem svibnja prošle godine donijeta odluka o potpori obrtnicima, ali je dosad isplaćeno samo pola predviđenog iznosa. No, zato je Stožeru zimske službe, u koji su imenovani zaposlenici Grada, za pasivno i aktivno dežursto isplaćeno ukupno oko 30 tisuća kuna.
Upravo se na aktualnom satu vidi loš odnos prema oporbenim vijećnicima jer ne dobivamo adekvatne odgovore ili odgovore uopće ne dobivamo, rekla je Marija Ružić, vijećnica HSLS-a. Istaknula je primjer neodgovarajućeg odgovora na njeno pitanje o postotku priključenja na vodovod i kanalizaciju, kao i činjenicu da nikada nije dobila traženi obračun sa “Stanoradom” uz izgradnju zgrade POS-a u Martanama. Grad je tu uložio 2,2 milijuna kuna, a umjesto novca, natrag je dobio dva stana koje “Stanorad” ne može prodati. Dodala je da Grad sad ima 67 milijuna kuna kredita koje će u narednom razdoblju trebati vratiti, da je izdato 50 milijuna kuna za izgradnju kanalizacije, i izvan područja Grada, u hipoteku je dat udio Grada u “Međimurje plinu”, Grad je dao i garancije za neke projekte “ČaKre” u visini od 190 tisuća eura.
Odgovarajući na pitanje novinara, Stevo Tkalčec rekao je da nema pokazatelja o gubitku u poslovanju Grada, samo je poznato da je rečeno da će na kraju 2010. godine on biti 11 milijuna kuna. To čudi budući da je u listopadu gubitak bio 25 milijuna kuna.
Tko može u dva mjeseca oprihodovati toliko da tako smanji gubitak, a pritom nije prodana nijedna nekretnina. Marija Ružić dodala je da nema opravdanja tome što na dnevnom redu nije bio i obračun proračuna, da se zna aktualno stanje financija Grada – svi su podaci poznati.
D.Kovač

Izvor: 2916