Arhiva 01.12.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 23.11.2015. 14:32.

Sandra Percač i Zlatko Lovrenčić krivotvore dokumentaciju

Konferenciju za novinare sazvali su prošlog petka Josip Mlinarić, zamjenik predsjednika, te Ivan Balog i Darko Fileš, članovi Upravnog vijeća Centra dr. Rudolfa Steinera.
Josip Mlinarić, inače i predsjednik Općinskog vijeća Donjeg Kraljevca, prvi se obratio novinarima:
- Ocijenili smo da je vrijeme da se progovori o vođenju Centra dr. Rudolfa Steinera jer u javnosti se postavlja previše pitanja na koja se traže odgovori - od priče o tome tko bi želio biti tratinčica do toga kamo je nestala stara drvena građa u obnovi zgrade stare pošte, a razvoj događaja i burne sjednice Upravnog vijeća na kojima javnost nije dobrodošla govore da su stvari krenule u smjeru mimo onog koji je zacrtan u Statutu ustanove.
Ivan Balog, jedan od dvojice pokretača ideje o dr. R. Steineru kao donjokraljevečkom mogućem brendu, kaže:
- Punih jedanaest godina prošlo je od ideje da bi rodno mjesto dr. Rudolfa Steinera trebalo biti turističko i obrazovno odredište sljedbenika dr. Steinera, imali smo manifestacije posvećene biodinamičkoj proizvodnji hrane, ali od 2001. godine krenulo se u drugom smjeru. Osobnom samovoljom ravnateljica Sandra Percač privatizira Centar, čak do toga da Centar nema svoju e-mail adresu, nego je istaknuta njena privatna adresa. Mi kao predstavnici Općine Donji Kraljevec u Upravnom vijeću bili smo i protiv načina na koji se krenulo u obnovu zgrade stare pošte te upozoravali na loše planove. Tvrdio sam da će troškovi biti dvostruko viši u odnosu na najavljene i - bio sam u pravu.
Na 12. sjednici Upravnog vijeća zato smo tražili ostavku predsjednika Zlatka Lovrenčića, ali točka nije dovršena, a on sad ne želi sazvati sjednicu da se procedura dovrši. Najavljuje da će sazvati Upravno vijeće nakon sjednice Općinskog vijeća. Vjerojatno se – formiranjem nove većine u Općinskom vijeću - očekuje naša smjena, pa onda nećemo postavljati neugodna pitanja o prevelikim troškovima obnove zgrade stare pošte, promašajima, dodatnim radovima, kamo je nestala građa sa starog krovišta...
Darko Fileš analizirao je dokumentaciju o obnovi zgrade stare pošte i istaknuo:
- Pozive za sastanke Upravnog vijeća dobivamo bez materijala, pa smo sami morali pribaviti i dokumentaciju iz koje je vidljivo kako se troši novac. Zapisnici s 15. i 16. sjednice UV-a Centra nisu nam dani na usvajanje i verificiranje jer ne bi bili prihvaćeni s naše strane, a lažirani su od strane Sandre Percač i potpisani od Zlatka Lovrenčića. Primjerice - pod točkom 3. u zapisniku 15. sjednice ubačen je dio teksta o dodatnim radovima, a u zapisniku sa 16. sjednice u točki 1. napisano je da smo donijeli i odluku o dodatnim radovima, što nije točno jer predsjednik Z. Lovrenčić nije ni dao odluku na usvajanje. Zapisnik sa 17. burne sjednice, na kojoj smo tražili ostavku, još je u izradi. Radovi koji su trebali stajati 656.708 kuna došli su već na 815.493 kune, a nisu gotovi i sve skupa će stajati barem milijun kuna.
I odluka o ugovaranju radova je krivotvorena - mi ravnateljici nismo dali ovlast za sklapanje ugovora za dodatne radove. No, kako je Z. Lovrenčić takvu krivotvorinu ovjerio, na tu se odluku vezao i župan zaveden krivotvorinom, pa je postupak javne nabave proveden temeljem lažnih, friziranih izvješća u kojima su se uštimavale kvadrature, preslagivao troškovnik, da se ne bi s dodatnim radovima nominalno prešlo 25% od početno ugovorenih iznosa.
Kad se pogleda dokumentacija poredana prema datumima i po sadržaju – vidi se: u troškovniku se količine uštimavaju radi javne nabave, krivotvori se obrazac javne nabave, a obračuni se s izvođačem onda izvode naknadno!
Uz iznošenje obilja brojki, sazivači konferencije za novinare najavili su i podnošenje prijedloga kaznenih prijava za krađu stare krovne građe, za krivotvorenje službenih isprava, lažiranje postupka javne nabave...
A nepokriveno je krovište budućeg Centra dr. Rudolfa Steinera prošlog vikenda pokrio snijeg.
Marijan Belčić

Izvor: 2901