Arhiva 07.09.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Šarić odgovara na napade Nagrajsalovića

Načelnik bi me maknuo zato što stalno ukazujem na propuste u njegovom radu!

Nedavno me Anđelko Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, u opširnom intervjuu za list „MEĐIMURJE“ označio kao nepoželjnu osobu na sjednicama Općinskog vijeća iako sam legalno izabran za vijećnika na lokalnim izborima. Zbog vjerodostojnosti i potpunosti informacija o pojedinim aktualnim pitanjima (mukama) Općine Sveti Juraj na Bregu, kao općinski vijećnik dajem svoje mišljenje kako slijedi.

SMEĆE

Iako sam vas upozoravao da odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za skupljanje i odvoz komunalnog otpada donosi Općinsko vijeće, vi ste uporno to zanemarivali i sami donijeli odluku da to bude Eko-flor plus iz Gornjeg Stupnika. To je kasnije Općinu stajalo više od 10 tisuća kuna jer je morala platiti troškove žalbe ostala dva ponuđača - Murs-ekoma iz Murskog Središća i Čakoma iz Čakovca. Ne znam je li tu i kraj nepotrebnih troškova nastalih vašom samovoljom, jer Eko-flor skuplja smeće bez koncesije? Da ste me slušali, Općina ne bi imala nepotrebne troškove, a odvoz otpada bio bi jeftiniji za 13 kuna mjesečno po domaćinstvu.

DOGRADNJA ŠKOLE

Nedavno su počeli radovi na dogradnji zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i gradnji sportske dvorane u Pleškovcu u vrijednosti od oko 12,100.000 kn. Najpovoljniji ponuđač bila je tvrtka Fenix d.o.o. iz Slavonskog Broda. U natječajnoj dokumentaciji nije bila obuhvaćena zaštita građevinske jame (zaštita od urušavanja prilikom gradnje), što je loše jer poskupljuje radove za 200 tisuća kuna.
Često puta su se na sjednicama Općinskog vijeća mogle čuti vaše izjave, načelniče, kako je cijena preniska, pa će izvođač „štedjeti“ te neće izvesti radove kako bi trebalo. Za stručni nadzor ista priča o cijeni, pa će nadzor, po vašem, biti površan. Time ste pokazali svoje opće neznanje građevinske struke jer upravo je nadzorni inženjer ovlaštena osoba koja u ime općine i resornog ministarstva provodi stručni nadzor gradnje i dužan je pravodobno upoznati investitora sa svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje je uočio tijekom gradnje.
Povoljnost za Općinu nalazim u tome što je stanje na tržištu takvo da su cijene izvođenja građevinskih radova i stručnih nadzora istih pale zbog krize u nedostatku kapitalnih investicija u građevinarstvu, pa je dobro što sada idemo u gradnju.
Ali, uspoređujući i analizirajući cijene na tržištu za stručni nadzor nad gradnjom sličnih objekata, došao sam do sljedećih podataka: za sportsku dvoranu u Belici 19,47%, za sportsku dvoranu u Beletincu 21,14% (nadzor tvrtka „VD projekt“) i za dogradnju OŠ Ivana Gorana Kovačića i izgradnju dvorane 21,41%, (a nadzor isto „VD projekt“). Međutim, prihvaćen je vaš prijedlog da se obavlja i nekakav „super nadzor“, koji će povećati cijenu za dodatnih 30.000 kn, što u cijelosti plaća Općina. Time dolazimo do vrijednosti nadzora od čak 82.727,85 kn, što iznosi 33,59%, što je mnogo s obzirom na kretanje cijena koje su aktualne i trenutno imamo najskuplji nadzor u Hrvatskoj. Navedeni podaci u postocima odnose se na usporedbu procijenjene vrijednosti nabave i konačne ugovorene vrijednosti stručnog nadzora.
Moja pitanja na sastancima Općinskog vijeća u vezi dogradnje OŠ i izgradnje športske dvorane išla su u smjeru i konačnom zaključku da ne vidim nijedan razlog ni potrebu za dodatni „nadzor nadzora“ ili „super nadzor“ (nadzor nadzora). Ugovoreni nadzorni inženjer Vladimir Višnjarić zasigurno ima sve potrebne kvalifikacije i sposobnosti, međutim, načelniče, vi mu ne vjerujete.
Pošto će i Županija sufinancirati (nije direktan investitor, ali je osnivač osn. škola) spomenutu gradnju, čudim se što nije angažiran (bez naknade) od strane župana ovlašteni inženjer Ivan Vinković dipl.ing.građ. koji se već dokazao na sličnim poslovima kao kompetentna i više nego stručna osoba. Smatram i još uvijek stojim iza toga da se bespotrebno i uzalud troši 30.000 kn.
Vaša briga, načelniče, je iz navedenih razloga u svakom pogledu čudna, sumnjiva, upitna i dvojbena. Nema ostalih ponuda jer nisu ni zatražene, već će posao obavljati tvrtka Međimurje investa d.o.o. iz Čakovca. Nemam ništa protiv spomenute tvrtke i poznato mi je da obavlja svoje poslove savjesno i u skladu sa strukom. Međutim, ukoliko načelnik ima „super povjerenje“ za „super nadzor“ u spomenutu tvrtku, zašto nije direktno predložio istu Ministarstvu za spomenutu cijenu? Na taj način Ministarstvo bi uštedjelo 22.727,85 kn, a Općina 30.000 kn! Ukoliko se radi o „tehničkom savjetovanju“, oprostite, to je bio posao projektanta i revizora projekta jer je jednostavno za to i prekasno, a i košta „puno previše“.

CESTE

Za kandidature kapitalnih investicija prema pristupnim fondovima EU potrebno je izraditi i financirati projektnu dokumentaciju i posjedovati građevinsku dozvolu s uređenim imovinsko-pravnim odnosima, a kasnije postoji mogućnost povrata dijela novca za dokumentaciju i kupnje parcela. Zato vam savjetujem - ulažite u izradu projektne dokumentacije, prije svega prometnica. Naime, većina nerazvrstanih cesta nalazi se na površinama koje nemaju riješen imovinsko-pravni status. Novi Zakon o cestama omogućuva brzo rješavanje tih problema prema postojećem stanju u kratkom roku, a ne, kao što tvrdite, da su takve stvari nemoguće.

GROBLJE

Na sjednici Općinskog vijeća raspravljali smo o novom programskom rješenju praćenja grobnih mjesta. Postavio sam pitanje zašto se uopće išlo u nova programska rješenja, po meni nepotrebna i preskupa, jer stari program funkcionira odlično. Tražio sam podatke o ostalim ponudama kojih također nije bilo. Rekli ste, i to najmanje tri puta, da su svi podaci o groblju „izgubljeni“ krivicom tvrtke koja je izradila program za izradu i praćenje općinskog proračuna, što je bila laž i alibi za izradu novog programa. Znate i sami pravu istinu da su svi stari podaci sačuvani. Kada sam konstatirao da se radi o preplaćenoj i nepotrebnoj investiciji, vi ste rekli da to nije tako jer ste osobno i izravno sudjelovali u izradi kupljenog programskog rješenja za 27.700 kune. Znači, ne radi se o interesu žitelja Općine, već osobno o vašem, što se, ako niste znali, zove sukob interesa.

MORAL

Što se mog morala tiče, obavljajući posao načelnika, za Općinu sam besplatno odradio geodetske poslove u financijskoj vrijednosti od 22.400 kn (identifikacije, posebne geodetske podloge, parcelacijski elaborati…). Bilo bi jako lijepo da se i vi povedete ovim mojim „bezobraznim“ primjerom i da nešto odradite „gratis“ (imate i veću mjesečnu naknadu od mene). Stoga, nemojte davati demagoške izjave o mom moralu kada je jasno kakva je vaša „moralna“ strana. Dakle, nije upitan moj moral, već postoji želja vas, načelniče, i vaših koalicijskih partnera da me maknete iz Općinskog vijeća kako biste bili pošteđeni neugodnih pitanja. Svima takvima poručujem da nema te sile koja će me maknuti kao vijećnika, osim birača koji su me i doveli na to mjesto.
Svim općinskim vijećnicima i načelniku predlažem da se razmotri prijedlog za ukidanjem naknada za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, kako bi se dao doprinos financiranju dogradnje škole i izgradnje dvorane (proračunom predviđena stavka naknada iznosi 224.000 kn, bez načelnikove naknade).
Načelniče, dajte prijedlog Općinskom vijeću o smanjenju svoje naknade s 3.600 kuna na 2.500 kn (ili manje ako ste moralniji), kolika je bila i moja „nemoralna naknada“ kad sam bio načelnik. Odluka neka bude na snazi do ukidanja, odnosno dok se ne izgrade kapitalni objekti u Općini. Na vama je, eto, načelniče odluka o vašem poštenju i moralu, a moja malenkost će je svim srcem podržati.
Samo, nemojte opet svaljivati odgovornost na „bivšu vlast“, uvijek jednim te istim pitanjem „Zakaj vi to niste napravili?!?“ Dosta mi je takvih smiješnih opravdanja i neopravdanih razloga za daljnji nerad. Nije bilo moguće baš sve napraviti, i shvatite da ste sada Vi legitimni i odgovorni za sve poslove i radnje, a moje je pravo i obveza da pitam iz kojih razloga se nešto ili ništa ne radi?
Pozivam i ostale vijećnike da se više uključuju u rasprave i traže veću odgovornost u radu načelnika.
Zoran Šarić, dipl. ing. geod.

Bilo je negativnosti i prije...

Sličnih propusta bilo je i prije. Kad sam 2005. godine postao načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, utvrdio sam za prijašnjeg načelnika Stjepana Perka da je izvršio isplatu proračunskog novca za neizvršene radove na cestama u Okruglom Vrhu u iznosu od 165.956,60 kn.
Za drugi primjer postoji pisano očitovanje od 27.10.2005. god. u kojem je vidljivo da se „prikupljena naknada za korištenje javnih površina u 2004. god. nije uplaćivala u proračun Općine, već je završavala kod bivšeg načelnika Stjepana Perka“. Potpisnici očitovanja su tajnica Vera Grabar, grobar Mladen Šopar i komunalni redar Vid Marčec.
Perko nikad kasnije nije uplatio taj novac u općinski proračun.

Izvor: 2941