Arhiva 27.01.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:13.

SDP kaznio Rajka Grkavca

Odluka Općinskog vijeća Pribislavca da se raspiše referendum o povjerenju građana birača za načelnicu Višnju Ivačić ne važi, obustavio ju je Branimir Posavec, pročelnik Ureda Državne uprave u Međimurskoj županiji – budući da ovakva odluka ima karakter općeg akta, on je pozvan da provjeri valjanost odluke u smislu zadovoljenja zakonom određenih pretpostavki i pravila postupka u donošenju. Razlozi su tzv. nomotehničke, tj. pravno-tehničke prirode. Općinsko vijeće pogriješilo je što nije odredilo točan datum referenduma. Ono je samo ponovilo zakonsku formulaciju po kojoj se on ne može održati za manje od 20, a više od 40 dana od dana službene objave, za Općinu Pribislavec to znači od objave u Službenom glasniku Međimurske županije. Osim toga, u Odluci je bilo rečeno da će povjerenstvo koje će referendum provesti imenovati Međimurska županija – imenovati ga mora samo Općinsko vijeće. No, Posavec nije imao primjedbi na samu utemeljenost odluke – razlozi za nju su dokumentirani kako treba. Treba napomenuti da su se odluka i njena argumentacija našle i na stolu ministra uprave. Ipak je ovo hrvatska “premijera”, ali ni odatle nije bilo primjedbi. Odgovornost za valjanost argumenata za referendum ionako i sami na njemu podnose oni koji su ga predložili i za njega digli ruku u glasanju. Jedna institucija može, doduše, oboriti referendum, ali naknadno, to je Ustavni sud. To će se dogoditi tek u slučaju tako grube povrede prava da to ima ustavnu razinu, ali eventualna prijava povrede takvih prava ne zadržava izvršenje odluke o referendumu.
Zasad, međutim, odluke o referendumu u Općini Pribislavec nema. Možda će je uskoro ponovo biti. Treba očekivati sazivanje nove sjednice u najkraćem roku, već ovih dana. Lako moguće da s tek jednom točkom dnevnog reda – popravljanje odluke o raspisivanju referenduma. Naravno, i novi prijedlog mora dobiti podršku većine vijećnika - to nije apsolutno izvjesno, ne samo zbog utjecaja čimbenika kao što je gripa na kvorum, već i iz nekih drugih razloga. Bude li u ponavljanju “domaće zadaće” odluka donijeta, referendum će ipak u dogledno vrijeme – valjda. Postoji jedna proceduralna teškoća sadržana u samom zakonskom rješenju, a otkrio ju je baš ovaj slučaj. Kako odrediti datum u kraćem roku, recimo četiri tjedna od donošenja odluke, ako nije sasvim jasno koliko će trebati do objave u službenom glasilu? Dosad je već mjesec dana prošlo da bi se došlo do toga da treba ispočetka. Neobična je bila sporost u dostavi materijala Uredu Državne uprave koji je morao donijeti ocjenu. Ured je posljednji dio materijala, izvod iz zapisnika, u koje mora imati uvid dobio tek 11. siječnja, osjetno preko roka od 15 dana u kojem se odluke koje imaju karakter općeg akta moraju dostaviti na ocjenu. Istina da je ona sjednica Općinskog vijeća bila gnjavatorska i duga, ali su narav općega akta imale samo neke odluke, a za Općinu je od presudne važnosti bila samo ova, pa se njen materijal moglo dostaviti Uredu vrlo brzo nakon održavanja sjednice. Valjda bi obje sukobljene strane u Pribislavcu morale biti zainteresirane da se ovo natezanje ne oteže, vladajuća i ne manje nego opozicijska, i da se što prije razjasni ima li načelnica povjerenje građana ili ne.

Županijski odbor SDP-a odlučio je na svojoj sjednici održanoj u četvrtak (20. siječnja) Glavnom odboru stranke predložiti raspuštanje općinske organizacije SDP-a u Pribislavcu. Prihvati li Glavni odbor prijedlog, nema razloga pretpostaviti da neće, imenovat će povjerenika stranke za Pribislavec, možda ili čak vjerojatno osobu izvan Međimurja, neopterećenu prethodnim predodžbama o odnosima među pribislavečkim SDP-ovcima. Povjerenik će pripremiti nove izbore, a kao pretpostavku tome izvršiti reviziju članstva. Odluka je svojevrsna kazna i opomena sadašnjem predsjedniku pribislavečkih SDP-ovaca Rajku Grkavcu – zamjera mu se da je svojim držanjem i postupcima doveo do osipanja članstva u Pribislavcu. Četrdesetak je članova u relativno kratkom roku vratilo iskaznice, a neredovitost u plaćanju članarine ne dopušta da se sa sigurnošću kaže koliko stranka tamo još ima članova, računa se da sedamdesetak. No, “kvaka” situacije u pribislavečkom SDP-u je to što neslaganja unutar stranke uvelike odražavaju neslaganja u Pribislavcu – Grkavac je u dubokom sukobu s načelnicim Višnjom Ivačić (HNS) kojoj je bio i protivnik na lokalnim izborima. Čvrsto je na poziciji da se referendumom mora provjeriti ima li ona još povjerenje mještana, uvjeren da ona tu provjeru ne bi izdržala. Neki u SDP-u smatraju da je u tome preradikalan, odnosno da je posve obuzet politikom “na pribislavečki način” kojoj su odlika vječita prepucavanja s protivnicima i razmirice radi razmirica, dok je dobrobit mještana u drugom planu. Ali “kvaka” zapravo ima više – ako bude referenduma i on pokaže da načelnica više nema mandat građana, raspisat će se novi izbori, tko bi bio SDP-ov kandidat za načelnika? Ni sami predlagači odluke o raspuštanju općinske organizacije, to je Predsjedništvo SDP-a za Međimursku županiju, dakle i šef međimurskog SDP-a Ivica Perhoč, ne vjeruju baš da će novi izbori dovesti do promjene na čelu općinske organzacije. SDP tamo nema alternativa (ako se pojavi, bit će to iznenađenje), kao što ih nemaju ni druge stranke ili grupacije u mjestu. Tamo su sve sama dugo poznata lica. Izraz prilika u Pribislavcu je, doduše, i to što se protiv Grkavca vode i neki kazneni postupci, pa se mora računati s tim da će i pravosuđe imati utjecaja na to tko će voditi tamošnju organizaciju SDP-a. No, tu treba sačekati – “nevin, dok se ne dokaže krivica” važi i ovdje. “Kvaka” je i to što je Grkavac svojom ulogom u inicijativi za referendum opterećenje za odnose u koaliciji na vlasti u Županiji koja je smrću zamjenika župana Anđelka Horvata (HSS) na samom vrhu svedena samo na SDP i HNS. Neki će odluku Glavnog odbora protumačiti kao signal da ne bi trebalo inzistirati na referendumu. Ali ne bi trebalo precjenjivati ovaj čimbenik u razlozima za prijedlog. Vodstvo međimurskog SDP-a sigurno ne želi da se misli da u nekim stvarima koje su predmet sporova u Pribislavcu daje ustupke Grkavčevim protivnicima, npr., u pitanju lokacije nove škole. Možda bi se odluku Glavnog odbora trebalo tumačiti kao očekivanje vodstva općinske organizacije da se izdigne iznad uobičajene razine tamošnjih političkih raspri. To bi bio vrijedan cilj mada bez puno izgleda.

Izvor: 2909