Arhiva 22.07.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:40.

Signalni rak prijeti i Dravi!

U preloškoj gradskoj vijećnici nedavno je održana prezentacija istraživanja na temu invazivnih vrsta rakova u vodenim ekosustavima Međimurja, organizirana iz Javne ustanove Međimurska priroda i Grada Preloga. Na skupu su zainteresiranim građanima i članovima ribolovnih društava govorili dr. sc. Andreja Lucić i Sandra Hudina, dipl. ing. biologije, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Zagreb te Mišo Rašan, prof. savjetnik, iz Srednje škole Prelog, čime se ispunjava jedan od ciljeva ovog projekta - educiranje lokalnog stanovništva.
Invazivne vrste rakova koje stručnjaci prate i proučavaju (i) u međimurskim vodama predstavaljaju prijetnju ekosustavima te uzrokuju ekološke i(li) ekonomske štete, zbog čega je educiranje stanovništva važno. Mišo Rašan sa svojim je učenicima 2007. godine posljednji put zabilježio prisustvo riječnog raka u Muri, no 2008. godine u ovoj je rijeci na našem području obitavao samo signalni rak čije su osobine brz rast, velik broj potomaka, agresivnost u borbi za prostor i hranu, uz što je i prijenosnik račje kuge. Prisustvo signalnog raka u Muri dovodi do drastičnog smanjenja populacije zavičajnih vrsta rakova i ostalih vrsta, uz negativan utjecaj na riblju faunu te povećanje erozije zbog visoke gustoće populacije rakova.
U nastavku projekta razvijat će se plan upravljanja signalnim rakom u Muri, za kojeg stručnjaci pretpostavljaju da se proširio i u Dravi, te razviti metode kontrole gustoće. Za realizaciju navedenog bit će potrebna prekogranična suradnja sa Slovenijom i Mađarskom.
U zaključnom dijelu skupa javnosti su upućene najosnovnije poruke: ne prenosite biljke i životinje u druge zemlje prije provjere s nadležnim institucijama, nikada ne premještajte vodu, životinje ili biljke iz jednog vodotoka u drugi, naučite prepoznavati invazivne vrste, a u slučaju da na njih naiđete, prijavite ih na na PMF Zagreb (Zoologijski zavod, Biološki odsjek) na br. telefona 01/48-77-750. Invazivnu vrstu na koju eventualno naiđete možete prijaviti i Miši Rašanu, prof. (Srednja škola Prelog).
Snimila Lea Naranđa

Izvor: 2882