Arhiva 08.07.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:40.

SMEĆE KAO BIZNIS

Nakon priloga lista MEĐIMURJE o dodjeli koncesije za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s područja općina Štrigova i Sveti Juraj na Bregu, građani su otvorili javnu polemiku u kojoj prozivaju vodstva za netransparentno odlučivanje. U biti, tome nije tako. Odlučivanje jest transparentno i poznato, no pitanje je je li u skladu s pozitivnim zakonima, što smo i problematizirali u prilogu.
Podsjetimo, radi se o dodjeli koncesija tvrtki Eko Flor d.o.o. i Mull Trans d.o.o. (tvrtki kćeri Eko Flora) koje su ponudile najniže cijene na natječajima, ali, po mišljenju drugih koncesionara, ne udovoljavaju uvjetima. Prije svega, to je neposjedovanje legalnog deponija i porezni dug u visini 4,5 milijuna kuna. Vodstva Čakoma i Murs-ekoma na takve odluke žalila su se Općini Štrigova, dok nam u Općini Sv. Juraj na Bregu potvrđuju da žalbe nisu primili.
- Kandidati iz natječaja nisu se žalili izravno nama, već Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave sa sjedištem u Zagrebu. Ono što mogu reći kao argument u našem postupku odlučivanja o dodjeli koncesije Eko Floru jest to da su potvrdili kako imaju ugovor s legalnim deponijem Ilovac na području Karlovca. Što se poreznog duga tiče, ponavljam da od nadležne porezne uprave imaju potvrdu o dogovorenom obročnom plaćanju. Propitao sam se o tome i ispostavlja se da je takva potvrda punovažna - rekao nam je u razgovoru Anđelko Nagrajsalović, načelnik Općine sv. Juraj na Bregu.
Iz mišljenja koje je u prosincu prošle godine, o zbrinjavanju otpada na odlagalištu utvrđenom prostornim planom jedinice lokalne samouprave na području Međimurske županije, Nagrajsaloviću uputila privremena pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalno gospodarsvo mr. sc. Sandra Golubić vidi se uputa o Zakonu o otpadu koji u članku 6. stavak 1. točka 3. govori da “oporaba i zbrinjavanje otpada treba biti obavljana u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš. Najbliža odgovarajuća građevina za odlaganje komunalnog otpada, ujedno i utvrđena Prostornim planom, nalazi se u Totovcu, na području Grada Čakovca”.
KAD SMEĆE
NAPROSTO NESTANE
Nakon što je zaobiđen ovaj stavak Zakona o otpadu, u razgovoru s direktorom Murs-ekoma iz Murskog Središća Jurajem Zadravcom saznajemo da se pisanim putem obratio nadležnim osobama u Karlovcu, prvenstveno gradonačelniku Damiru Jeliću, koji se navodi kao grad u kojem je deponij Ilovac mjesto odlaganja otpada koje skuplja Eko Flor. Odgovor još nije dobio, a za to nam vrijeme Saša Avirović iz Čakoma ukazuje na neke disproprcije u podacima za 2007. godinu, a se tiču se zbrinjavanja otpada u cijeloj Hrvatskoj.
Radi se o Registru onečišćavanja okoliša sa statističkim podacima u izdanju Agencije za zaštitu okoliša u kojem stoji da su tvrtke Eko Flor plus, Runolist i Jakov Becker prevozile i skupljale uglavnom miješan komunalni i glomazni otpad. U oko upada podatak da je na području Međimurske županije u 2007. godini skupljeno 17.477 tona smeća, od čega je samo Eko Flor skupio 3.146 tona. U pregledniku prijavljenih količina skupljenog komunalnog otpada koji je odložen u susjedne županije prijavljeno je jedino odlagalište Ilovac u Karlovcu - kamo je odloženo 2.469 tona otpada. Uz pretpostavku da je sav taj otpad iz Međimurja, onda je 677 tona smeća negdje naprosto nestalo.
- Ovdje je pet skupljača komunalnog otpada, u ono vrijeme bila su nas četiri. Osim Eko Flora, nitko od nas nije vozio smeće u Ilovac, a iz Međimurske županije tamo je odloženo 2.469 tona. Eko Flor je skupio veću količinu i brojke se jednostavno ne podudaraju - kaže Avirović. Kamo je isparilo 677 tona smeća možemo samo nagađati i izvoditi moguće teze, no dodajmo ovome još jedan podatak iz prikaza Agencije za zaštitu okoliša. Skupljači miješanog komunalnog otpada u našoj županiji 2007. godine bili su, kao i danas uostalom, Čakom, Murs-ekom, Prekom i Eko Flor. U podacima koje objavljuje Agencija stoji da je broj tih tvrtki četiri, ali da je broj tvrtki koje su imale dozvolu za skupljanje otpada tri. Pouzdano se zna da su te tri tvrtke iz Međimurske županije.
JEFTINIJE
ODLAGANJE U
KARLOVCU?!!
Poštivanje svih zakonskih propisa o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada te držanje legalnih deponija u okvirima nadležnih propisa skupo je i u konačnici ga plaćaju korisnici usluga. Dakle, smeće je jednako - biznis. A biznis je prvenstveno zainteresiran za profit. Ako i zaboravimo sve prije navedeno, ostaje pitanje kako odlaganje u 150 kilometara udaljenom Karlovcu može biti jeftinije od odlaganja u ovdašnjem Totovcu?
Aleksandra Ličanin

Izvor: 2880