Arhiva 14.03.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:02.

SOCIJALNA SKRB: Tko gubi pravo na naknadu?

Kao što je javnosti već poznato, na snagu je stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi kojim se u to područje uvodi niz novina. Za list Međimurje, uz specifičnosti koje se odnose na naš kraj, novine pojašnjava ravnateljica čakovečkog Centra za socijalnu skrb Antonija Canjuga.
Novi zakon definira „zajamčenu minimalnu naknadu“. Što ona podrazumijeva?
- Ona četiri dosadašnje naknade objedinjuje sa socijalnom komponentom, a to su „pomoć za uzdržavanje“ koja je bila uređena starim Zakonom o socijalnoj skrbi, zatim „produžena novčana naknada“ koja je bila regulirana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti te „prava na opskrbnine“, što je vezano uz Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
Koliko je korisnika u Međimurju dosad ostvarivalo pravo na naknade koje ste spomenuli? Primjenom novog zakona, što će biti s njima?
- Na području Međimurske županije trenutno 1.600 kućanstava i samaca koristi pravo na „pomoć za uzdržavanje“. Tako će biti još neko vrijeme. U roku od 6 mjeseci, mi u Centru moramo utvrditi koliko njih ostvaruje pravo na „zajamčenu minimalnu naknadu“. Izmjenama zakona koje sam prije spomenula, s novom godinom prestalo je pravo na produženu novčanu naknadu nezaposlenim osobama pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te prava na dvije vrste „opskrbnina“ pri Uredu državne uprave. Svi korisnici tih prava Centru moraju podnijeti zahtjeve za ostvarivanje prava na „zajamčenu minimalnu naknadu“, dok korisnici opskrbnina to mogu i u Uredu državne uprave koji će ih proslijediti Centru na rješavanje.
Koliko mi je poznato, pravo na obje spomenute vrste opskrbnine u Međimurskoj županiji imalo je oko 90 osoba. Procjenjujem da će njih pola od tog broja ostvariti i pravo na „zajamčenu minimalnu naknadu“. Što se tiče nezaposlenih osoba, dosadašnjih korisnika „produžene novčane naknade“, njihov broj nije mi poznat, no, i oni mogu podnijeti zahtjev za „zajamčenu minimalnu naknadu“.
Koji uvjeti moraju biti ispunjeni da netko ostvari pravo na „zajamčenu minimalnu naknadu“?
- Uvjeti za ostvarivanje prava na „zajamčenu minimalnu naknadu“ podliježu imovinskom i dohodovnom cenzusu. To znači da naknadu neće moći dobivati samac ili kućanstvo ako osim nekretnine koju koristi za stanovanje u vlasništvu ima i drugi stan ili kuću, zatim poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, ali i vrijedne pokretnine kao što su plovila, umjetnička djela i slično.
Zajamčenu minimalnu naknadu neće moći primati ni ukoliko je vlasnik imovine poput poljoprivrednog zemljišta ili vikendice koje bi mogao prodati i time osigurati sredstva za vlastito uzdržavanje. Nemogućnost prodaje ili iznajmljivanja takve imovine mora se dokazati neuspjelim pokušajem prodaje iz najma, primjerice, putem oglasa u novinama.
Nadalje, ako je netko vlasnik osobnog vozila, zajamčenu minimalnu naknadu moći će dobivati samo ukoliko mu ono služi za prijevoz samca ili člana kućanstva koji je korisnik prava po osnovi invaliditeta, ukoliko se radi o starijoj i nemoćnoj teško pokretnoj osobi ili ako je vozilo nužno radi prometne izoliranosti, odnosno nepostojanja javnog prijevoza.
Ako osoba vozilo odjavi, ali ipak ostaje vlasnik, također ne može primati zajamčenu minimalnu naknadu. To pravo neće ostvariti niti oni koji su sklopili ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelji uzdržavanja.
Uvjeta ima još. Radno sposoban samac ili član kućanstva mora biti evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje, a zajamčena minimalna naknada uskratit će mu se ako odbije ponuđeni posao ili prekvalifikaciju, ili da otkaz. Radno sposobnim osobama pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se na najduže 2 godine, a novi zahtjev ne mogu podnijeti najmanje sljedeća tri mjeseca od prestanka ostvarivanja prava.
Jedna od novosti posebno će značajna biti za naš kraj, a njome će se spriječiti i eventualne zloporabe zajamčene minimalne naknade…
- Da. Zajamčena minimalna naknada moći će se djelomično izravno uplatiti obrazovnoj ustanovi, na ime podmirenja troška toplog obroka učenika, ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji vjerojatnost da korisnik (roditelj) naknadu neće koristiti za spomenutu potrebu. Slično tome, iznos zajamčene minimalne naknade uvećat će se za troškove smještaja učenika u učenički dom i to će se plaćati izravno domu.
Koliko će iznositi zajamčena minimalna naknada?
- Najveći iznos naknade koju može dobivati jedno kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, odlukom Vlade RH - 3.000 kuna. Iznos naknade ovisit će o osnovici koja će se mijenjati svake godine, shodno Vladinoj odluci. Sada iznosi 800 kuna. Pri tome samac i samohrani roditelj ima pravo na 100 posto osnovice, dakle svih 800 kuna, odrasli član kućanstva 60 posto, odnosno 480 kuna, a dijete 40 posto, ili 320 kuna. Kako se već govorilo u medijima, smanjenje osnovice za djecu predlagatelj Zakona smatra opravdanim jer isti korisnici ostvaruju i pravo na dječji doplatak. Smanjenje osnovice za radno nesposobne osobe pravda se ostvarivanjem prava na osnovu bolesti ili invalidnosti, odnosno doplatkom za tuđu pomoć i njegu, osobnom invalidninom... U predstojećem razdoblju, djelatnici Centra preispitat će i sva ostala prava i usluge.
Razgovarao
Velimir Kelkedi

Izvor: 3072