Arhiva 09.11.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:18.

STEČAJEVI: Međimurje beton i Visokogradnja

Povučen zahtjev za pokretanje stečaja Međimurje betona

U petak, 4. studenoga Trgovačkom sudu u Varaždinu predan je zahtjev za povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Međimurje betonom d.d. Čakovec. Zahtjev za prekidanje predstečajnog postupka podnio je Sindikat graditeljstva Hrvatske (koji je i dao prijedlog za pokretanje stečaja) nakon što je stečajna sutkinja Ksenija Flac – Makitan 11. listopada već donijela rješenje o pokretanju prethodnog postupka za otvaranje stečaja i za ponedjeljak, 7. studenoga zakazala ročište.
Pokretanje stečaja Sindikat je zatražio zbog duže neisplate plaća u iznosu od 2,2 milijuna kuna te nepodmirivanja obveza prema dobavljačima, neredovite uplate poreza i doprinosa te duže vrijeme blokiranog žiro–računa. Osim pokretanja stečaja, traženo je, što sud nije prihvatio, određivanje dužniku privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom do otvaranja stečajnog postupka.
Uprava Međimurje betona u međuvremenu je angažirala jednu konzultantsku tvrtku koja analizira poslovanje i koja će predložiti program restrukturiranja. Prema dosadašnjoj analizi, Međimurje beton ima potencijal, novougovorene poslove, pa je protekle srijede održan sastanak Uprave, Sindikata, Radničkog vijeća i konzultanata na kojem je i dogovoreno da se Trgovačkom sudu dostavi zahtjev za povlačenje otvaranja stečajnog postupka.
Također je dogovorena i dinamika isplate zaostalih plaća tako da se do polovine iduće godine dugovanje prema radnicima svede na jednu plaću, a do kraja godine, postupno, na redovitu isplatu.Činjenica je da su zaustavljenjem otvaranja stečajnog postupka spašena radna mjesta, upravo zahvaljujući spremnosti na dogovor, ali i strpljenju radnika koji su svjesni da bi stečaj bez preustroja značio i njihov odlazak na burzu te neizvjesnu naplatu potraživanja. Ovako, u situaciji u kojoj posla i narudžbi ima sve više, postignuto je koliko-toliko zadovoljavajuće rješenje koje garantira opstanak tvrtke na tržištu.
V.Trstenjak

VISOKOGRADNJA

Još se ne nazire kraj maratonskom postupku

Nakon punih šesnaest godina sudskog sporenja između Međimurje-Visokogradnje u stečaju i zagrebačke Ingre (spor je pokrenut u prosincu 1995. godine) i jedanest donesenih presuda, uglavnom u korist Visokogradnje i njihova ukidanja na drugostupanjskom sudu – što je definitivno hrvatski rekord, te zadnje presude u kojoj je Visokogradnja izgubila spor vrijedan više od 6 milijuna američkih dolara, Visokogradnjini zastupnici prije više od godinu dana zatražili su od Vrhovnog suda RH reviziju postupka. Budući da je stečajni postupak zatvoren, unatoč protivljenju radnika i Sindikata, 974 bivših radnika Visokogradnje kojima je priznato potraživanje od čak 42 milijuna kuna našlo se u situaciji da nemaju nikakve informacije o sudskom sporu od kojeg ovisi mogućnost naplate dijela njihovih potraživanja. Republika Hrvatska već je 2007. Visokogradnji morala platiti “kaznu” zbog odugovlačenja postupka, povodom Visokogradnjinog zahtjeva za suđenje u razumnom roku.
Vrhovni sud ponovo punih godinu dana nije donio odluku o uloženoj reviziji na presudu Visokog trgovačkog suda, pa je Sindikat graditeljstva Hrvatske u svibnju predsjedniku Suda Branku Hrvatinu uputio požurnicu u kojoj Hrvatina upozoravaju da “takvo dugotrajno suđenje i odugovlačenje sudskog postupka otvara sumnju i ruši povjerenje ne samo radnika, nego i šire društvene zajednice u hrvatsko pravosuđe i funkcioniranje pravne države. Budući da nakon zatvaranja stečaja radnici nemaju informacije oko eventualnog ishoda spora i mogućeg namirenja dijela potraživanja, ove sumnje i nepovjerenje povećavaju se i izazivaju dodatno neraspoloženje i negativan stav prema hrvatskom pravosuđu te se sindikatima svakodnevno upućuju zahtjevi za poduzimanje akcija, odnosno organiziranje prosvjeda”.
Kako su na Vrhovnom sudu ostali “gluhi” na požurnicu, Sindikat ponovo, sredinom listopada, piše predsjedniku Suda, uz konstataciju “da najmanje što smo očekivali, gospodine predsjedniče Suda, je Vaše pisano očitovanje na požurnicu koju smo Vam uputili”. U novoj požurnici upozoravaju Hrvatina da se nepovjerenje radnika u funkcioniranje pravne države samo dodatno povećalo i da radnici traže da ih Sindikat organizira i odvede pred Vrhovni sud RH, kako bi javno iskazali svoje negodovanje i nepovjerenje prema hrvatskom pravosuđu.
Sindikat apelira na predsjednika Vrhovnog suda da se založi za rješavanje predmeta u što kraćem roku.
Čini se da je prijetnja prosvjedom ispred Vrhovnog suda urodila plodom, pa je iz Ureda predsjednika Suda 21. listopada predsjedniku Sindikata graditeljstva Ivanu Kovačeviću poslan šturi dopis koji je potpisao tajnik Zdravko Stojanović. U navedenom dopisu stoji: “O sadržaju Vaših požurnica upoznati su predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudac izvjestitelj. Predmet je u radu i o njegovom okončanju bit ćete obaviješteni na zakonom propisan način”.
V.Trstenjak

Izvor: 2950